Pomoc Android

Omówienie żądań dostępu do uprawnień w Androidzie

Wszystko jest gotowe do zainstalowania Skype'a i rozpoczęcia rozmowy, gdy nagle zostaje wyświetlona prośba o przyznanie dostępu do wielu uprawnień. Wyrażenie zgody może być trudne, ponieważ nie od razu jest jasne czego dotyczą uprawnienia, do których przyznawany jest dostęp. Skype został zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać podzespoły i oprogramowanie urządzenia z Androidem. Prośba o przyznanie dostępu do informacji o dokładnym położeniu jest wyświetlana tylko wtedy, gdy chcesz udostępnić swoją lokalizację kontaktowi ze Skype'a. Oto lista wszystkich uprawnień Androida wraz z ich objaśnieniem:Kategoria uprawnienia Uprawnienie Zastosowanie

Tożsamość, Kontakty

 • odczytywanie własnej karty kontaktu
 • dodawanie i usuwanie kont
 • znajdowanie kont na urządzeniu
 • odczytywanie kontaktów
 • modyfikowanie kontaktów
 • używanie kont na urządzeniu
 • czytanie statystyk dotyczących synchronizowania
 • czytanie ustawień synchronizacji
 • włączanie i wyłączanie synchronizacji
 • tworzenie kont i ustawianie haseł

Pozwala Skype'owi na zarządzanie kontami Skype w scentralizowanym systemie zarządzania kontami Androida (Ustawienia> Konta). Umożliwia użytkownikowi włączenie automatycznego dodawania znajomych z książki adresowej oraz synchronizowanie kontaktów z książką adresową na urządzeniu.

Lokalizacja

 • dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)
 • przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci)

Umożliwia użytkownikom udostępnianie swojej lokalizacji kontaktom ze Skype'a.

SMS

 • odczytywanie wiadomości tekstowych (SMS i MMS)
 • odbieranie wiadomości tekstowych (SMS)

Pozwala Skype'owi na automatyczne zweryfikowanie numeru telefonu poprzez wysłanie kodu weryfikacyjnego SMS i automatyczne odczytanie tego kodu z wiadomości SMS.

Połączenia telefoniczne

 • Bezpośrednie wybieranie numerów telefonów
 • Odczytywanie stanu i informacji o telefonie

Umożliwia użytkownikom dostęp do podstawowych funkcji Skype'a, w tym do funkcji dzwonienia na tradycyjne numery telefonów (PSTN).

Zdjęcia / pliki multimedialne / pliki, pamięć

 • modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB
 • odczytywanie zawartości pamięci USB

Umożliwia użytkownikom wysyłanie plików z urządzeń do kontaktów ze Skype'a.

Aparat, mikrofon, inne

 • wykonywanie zdjęć i filmów wideo
 • nagrywanie dźwięku
 • zmienianie ustawień audio

Umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości wideo oraz nawiązywanie rozmów wideo i rozmów głosowych.

Informacje o połączeniu z siecią Wi-Fi

 • wyświetlanie połączeń Wi-Fi
 • łączenie się i rozłączanie z siecią Wi-Fi
 • wyświetlanie połączeń sieciowych
 • pełny dostęp do sieci
 • odbieranie danych z Internetu

Pozwala Skype'owi na optymalizację jego działania zależnie od typu połączenia tak, aby zminimalizować możliwe opłaty użytkowników za przesyłanie danych komórkowych i wydłużyć czas pracy na baterii.

Inne

 • sterowanie wibracjami

 • uruchamianie podczas włączania urządzenia

 • wyłączanie blokady ekranu

 • parowanie z urządzeniami Bluetooth

 • wysyłanie transmisji trwałej

 • zapobieganie przejściu urządzenia w tryb uśpienia

 • modyfikowanie ustawień systemu

Umożliwia użytkownikom dostęp do dodatkowych funkcji, w tym między innymi do możliwości korzystania z urządzenia Bluetooth, wyświetlania w oknie obrazu w obrazie, gdy aplikacja Skype działa w tle podczas trwającej rozmowy wideo, uruchamiania podczas włączania urządzenia w celu ograniczenia nieodebranych połączeń i funkcji zapobiegania wyłączeniu urządzenia podczas rozmowy.

Urządzenie i historia aplikacji

 • pobieranie uruchomionych aplikacji

Pozwala Skype'owi na wysyłanie informacji o awarii do zespołu rozwijającego i usprawniającego Skype'a.


Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).