Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Omówienie żądań dostępu do uprawnień w Androidzie

  Wróć do wyników wyszukiwania
  Ten artykuł dotyczy wersji Skype’a, która nie jest już obsługiwana.Proszę zaktualizować Skype’a do najnowszej wersji.

  Wszystko jest gotowe do zainstalowania Skype'a i rozpoczęcia rozmowy, gdy nagle zostaje wyświetlona prośba o przyznanie dostępu do wielu uprawnień. Wyrażenie zgody może być trudne, ponieważ nie od razu jest jasne czego dotyczą uprawnienia, do których przyznawany jest dostęp. Skype został zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać podzespoły i oprogramowanie urządzenia z Androidem. Prośba o przyznanie dostępu do informacji o dokładnym położeniu jest wyświetlana tylko wtedy, gdy chcesz udostępnić swoją lokalizację kontaktowi ze Skype'a. Oto lista wszystkich uprawnień Androida wraz z ich objaśnieniem:  Kategoria uprawnienia Uprawnienie Zastosowanie

  Tożsamość, Kontakty

  • odczytywanie własnej karty kontaktu
  • dodawanie i usuwanie kont
  • znajdowanie kont na urządzeniu
  • odczytywanie kontaktów
  • modyfikowanie kontaktów
  • używanie kont na urządzeniu
  • czytanie statystyk dotyczących synchronizowania
  • czytanie ustawień synchronizacji
  • włączanie i wyłączanie synchronizacji
  • tworzenie kont i ustawianie haseł

  Pozwala Skype'owi na zarządzanie kontami Skype w scentralizowanym systemie zarządzania kontami Androida (Ustawienia> Konta). Umożliwia użytkownikowi włączenie automatycznego dodawania znajomych z książki adresowej oraz synchronizowanie kontaktów z książką adresową na urządzeniu.

  Lokalizacja

  • dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)
  • przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci)

  Umożliwia użytkownikom udostępnianie swojej lokalizacji kontaktom ze Skype'a.

  SMS

  • odczytywanie wiadomości tekstowych (SMS i MMS)
  • odbieranie wiadomości tekstowych (SMS)

  Pozwala Skype'owi na automatyczne zweryfikowanie numeru telefonu poprzez wysłanie kodu weryfikacyjnego SMS i automatyczne odczytanie tego kodu z wiadomości SMS.

  Połączenia telefoniczne

  • Bezpośrednie wybieranie numerów telefonów
  • Odczytywanie stanu i informacji o telefonie

  Umożliwia użytkownikom dostęp do podstawowych funkcji Skype'a, w tym do funkcji dzwonienia na tradycyjne numery telefonów (PSTN).

  Zdjęcia / pliki multimedialne / pliki, pamięć

  • modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB
  • odczytywanie zawartości pamięci USB

  Umożliwia użytkownikom wysyłanie plików z urządzeń do kontaktów ze Skype'a.

  Aparat, mikrofon, inne

  • wykonywanie zdjęć i filmów wideo
  • nagrywanie dźwięku
  • zmienianie ustawień audio

  Umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości wideo oraz nawiązywanie rozmów wideo i rozmów głosowych.

  Informacje o połączeniu z siecią Wi-Fi

  • wyświetlanie połączeń Wi-Fi
  • łączenie się i rozłączanie z siecią Wi-Fi
  • wyświetlanie połączeń sieciowych
  • pełny dostęp do sieci
  • odbieranie danych z Internetu

  Pozwala Skype'owi na optymalizację jego działania zależnie od typu połączenia tak, aby zminimalizować możliwe opłaty użytkowników za przesyłanie danych komórkowych i wydłużyć czas pracy na baterii.

  Inne

  • sterowanie wibracjami

  • uruchamianie podczas włączania urządzenia

  • wyłączanie blokady ekranu

  • parowanie z urządzeniami Bluetooth

  • wysyłanie transmisji trwałej

  • zapobieganie przejściu urządzenia w tryb uśpienia

  • modyfikowanie ustawień systemu

  Umożliwia użytkownikom dostęp do dodatkowych funkcji, w tym między innymi do możliwości korzystania z urządzenia Bluetooth, wyświetlania w oknie obrazu w obrazie, gdy aplikacja Skype działa w tle podczas trwającej rozmowy wideo, uruchamiania podczas włączania urządzenia w celu ograniczenia nieodebranych połączeń i funkcji zapobiegania wyłączeniu urządzenia podczas rozmowy.

  Urządzenie i historia aplikacji

  • pobieranie uruchomionych aplikacji

  Pozwala Skype'owi na wysyłanie informacji o awarii do zespołu rozwijającego i usprawniającego Skype'a.


  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi