Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące używania aplikacji Skype for HoloLens

  Pierwsze kroki
  Rozmowy
  Obraz wideo
  Narzędzia dostępne podczas rozmowy
  Ostrzeżenia
  Dodatek Skype HoloLens Add in


  Pierwsze kroki

  Jeszcze Ci się nie zdarzyło używać aplikacji Skype for HoloLens? Bez obaw, to proste.

  Pobieranie najnowszej wersji Skype'a:

  1. Otwórz aplikację Store na urządzeniu HoloLens.
  2. Wyszukaj słowo „Skype” na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu okna aplikacji Store.
  3. Naciśnij w powietrzu przycisk Free (Za darmo) lub Install (Instaluj), aby rozpocząć pobieranie Skype'a.

  Zalecane minimalne wymagania dotyczące uzyskania najlepszej jakości:
  Rozmowy wideo na urządzeniu HoloLens — 600 kb/s / 700 kb/s
  Rozmowy wideo HD na urządzeniu HoloLens — 1,8 Mb/s / 2,1 Mb/s

  Skype jest uruchamiany tak, jak pozostałe aplikacje.

  1. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby otworzyć menu Start.
  2. Wybierz pozycję +, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
  3. Naciśnij w powietrzu kafelek Skype.
   • Znalezienie aplikacji Skype może wymagać przewinięcia listy.
  4. Naciśnij w powietrzu, aby umieścić Skype'a w swoim świecie. Skype zostanie automatycznie uruchomiony.

  Uwaga: Po uruchomieniu aplikacja Skype będzie jedyną widoczną aplikacją do chwili wykonania gestu otwarcia dłoni w celu jej wstrzymania. Aplikację Skype wstrzymaną przy użyciu gestu otwarcia dłoni możesz uruchomić ponownie, wykonując gest naciśnięcia w powietrzu aplikacji w twoim świecie.

  Logowanie się w Skypie jest proste i automatyczne. Po prostu uruchom aplikację Skype for HoloLens. Nastąpi automatyczne zalogowanie przy użyciu konta Microsoft, do którego zalogowano się na urządzeniu HoloLens.

  W Skypie mam zalogowane konto Azure Active Directory (AAD) organizacji. Jak zalogować się w Skypie?

  Do używania Skype'a konieczne jest konto Microsoft (na przykład konto uzytkownik@outlook.com). Jeśli po zalogowaniu się na urządzeniu HoloLens uruchomisz Skype'a przy użyciu konta AAD (na przykład konta uzytkownik@contoso.com), nastąpi automatyczne przekierowanie na ekran logowania do konta Microsoft. Jeśli nie masz konta Microsoft, możesz je łatwo utworzyć.

  Zalogowanie się przy użyciu konta Skype innego niż konto Microsoft powiązane z urządzeniem HoloLens jest obecnie niemożliwe. Możesz jednak połączyć inne konto Skype ze swoim kontem Microsoft.

  Konto jest automatycznie zalogowane w Skypie na urządzeniu HoloLens, gdy to urządzenie jest włączone. Wylogowanie się z bieżącego konta Microsoft na urządzeniu HoloLens jest nieobsługiwane.

  Bieżąca wersja aplikacji Skype for HoloLens nie obsługuje dodawania, wyszukiwania i blokowania osób z listy kontaktów ani akceptowania próśb o szczegółowe dane. Aby wykonać te czynności, użyj Skype'a na innym urządzeniu.

  Czasem ze względu na problemy z połączeniem internetowym lub inne problemy pobranie listy kontaktów może potrwać trochę czasu. Spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby wstrzymać Skype'a.

  2. Poczekaj 15 minut i ponownie uruchom Skype'a.
  3. Naciśnij w powietrzu przycisk Contacts (Kontakty) w oknie recent (ostatnie), aby wyświetlić swoją listę kontaktów.


  Jeśli po wykonaniu powyższych czynności, kontakty nadal nie zostaną wyświetlone:

  1. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby wstrzymać Skype'a.

  2. Wyłącz urządzenie HoloLens, trzymając wciśnięty przycisk włączania/wyłączania przez 4 sekundy do zgaśnięcia wskaźników baterii.

  3. Poczekaj 1 minutę, a następnie naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie HoloLens.

  4. Uruchom ponownie Skype'a.


  Rozwiazywanie problemów:

  • Kontakty grupowe i kontakty Skype for Business nie są wyświetlane w aplikacji Skype for HoloLens.

  • Upewnij się, że kontakty są widoczne w innej aplikacji Skype, na przykład na urządzeniu przenośnym lub na komputerze.

   • Jeśli nie są one wyświetlane w innej aplikacji, może być konieczne ich ponowne dodanie.
  • Wyświetlenie kontaktów na urządzeniu HoloLens może zająć do 15 minut.


  Rozmowy

  Cortana umożliwia proste i szybkie nawiązywanie i odbieranie rozmów w aplikacji Skype for HoloLens. Uwaga: Aby można było nawiązywać rozmowy w Skypie przy użyciu Cortany, musisz pobrać aplikację Skype i uruchomić ją chociaż raz.

  Aby nawiązać rozmowę na urządzeniu HoloLens (bez względu na używaną aplikację):

  1. Powiedz „Hey Cortana” (Hej, Cortana), aby aktywować Cortanę.

  2. Powiedz „Call” (Zadzwoń) i powiedz nazwę osoby z listy kontaktów, do której chcesz zadzwonić.

  3. Skype zostanie uruchomiony i rozpocznie się rozmowa ze znajomym.


  Aby odebrać przychodzącą rozmowę przy użyciu Cortany:

  1. Cortana powiadamia cię o przychodzących rozmowach, wyświetlając opcje odebrania i odrzucenia rozmowy.

  2. Powiedz „Accept” (Odbierz), aby odebrać przychodzącą rozmowę (zostanie uruchomiony Skype), lub powiedz „Decline” (Odrzuć), aby kontynuować bieżącą aktywność.

  Tak. Po rozpoczęciu rozmowy przez Skype'a przy użyciu gestu otwarcia dłoni możesz uruchomić jedną z pozostałych aplikacji dostępnych na urządzeniu HoloLens. Rozmowa przez Skype'a nie zostanie przerwana.

  Uwaga:

  • Nastąpi przełączenie na rozmowę tylko głosową. Twój znajomy nie będzie widzieć twoich hologramów do chwili ponownego otwarcia Skype'a.

  • Aby zakończyć rozmowę przez Skype'a podczas używania innej aplikacji HoloLens, wykonaj gest otwarcia dłoni w celu przełączenia do Skype'a. W Skypie wybierz przycisk end call (zakończ rozmowę), aby zakończyć rozmowę. Przy użyciu Cortany nie możesz kończyć rozmów przez Skype'a.

  Aplikacja Skype for HoloLens umożliwia przy użyciu konta Skype nawiązywanie rozmów wideo z osobami z listy kontaktów. Podczas rozmów wideo w aplikacji Skype for HoloLens możesz korzystać z dodatkowych funkcji, na przykład narzędzi holograficznych, które nie są dostępne w innych aplikacjach Skype. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Narzędzia dostępne podczas rozmowy.

  W aplikacji Skype for HoloLens nie możesz nawiązywać poniższych rozmów:

  • Rozmowy alarmowe

  • Rozmowy głosowe — po rozpoczęciu rozmowy możesz jednak w prosty sposób wyłączyć obraz, aby prowadzić tylko rozmowę głosową

  • Rozmowy z telefonami stacjonarnymi

  • Rozmowy z użytkownikami Skype'a dla firm

  • Rozmowy grupowe

  Możesz nawiązywać rozmowy wideo z dowolną osobą z listy kontaktów bez względu na używane przez nią urządzenie. Aby nawiązać rozmowę wideo, po prostu naciśnij w powietrzu kontakt. Możesz odbierać rozmowy głosowe, wideo oraz grupowe rozmowy audio od innych osób.

  Rozwiązywanie problemów
  Jeśli podczas dzwonienia do osoby z listy kontaktów zostanie wyświetlony błąd, upewnij się, że rozmowa z tą osobą nie jest jedną z wymienionych powyżej nieobsługiwanych rozmów. Jeśli błąd będzie nadal występował, przejdź na stronę heartbeat.skype.com zawierającą informacje o stanie Skype'a.

  Tak, dzwonienie do znajomego, który też używa urządzenia HoloLens jest łatwe. Po prostu zadzwoń do znajomego używającego urządzenia HoloLens tak, jak do każdej innej osoby. Otrzyma on przychodzącą rozmowę. Po jej odebraniu przez niego rozpocznie się rozmowa między użytkownikami urządzeń HoloLens.

  Gdy twój znajomy odbierze rozmowę, widzi twoją przestrzeń i może wchodzić w niej w interakcję z obiektami, ale jego przestrzeń nie jest widoczna dla ciebie. Twój znajomy może wchodzić w interakcję z obiektami w twojej przestrzeni przez obraz wideo w swojej przestrzeni. Proste naciśnięcie w powietrzu obrazu wideo wstrzymuje transmisję, umożliwiając mu interakcję z obiektami.

  Wybierając przycisk Share Space (Udostępnij przestrzeń) poniżej obrazu wideo, twój znajomy może udostępnić ci swoją przestrzeń, aby umożliwić ci interakcję z nią. Spowoduje to wyłączenie dalszej interakcji znajomego z obiektami w twojej przestrzeni, ale umożliwi ci interakcję z obiektami w jego przestrzeni.

  Porada:

  • Podczas udostępniania przestrzeni znajomemu w twojej przestrzeni jest widoczny mały kursor. Reprezentuje on miejsce w twojej przestrzeni, w które patrzy twój znajomy.

  Uwaga: Przenoszenie zdjęć i manipulacja nimi w przestrzeni twojego znajomego jest obecnie nieobsługiwana podczas rozmów między użytkownikami urządzeń HoloLens.

  Dodawanie osób z listy kontaktów do rozmów grupowych i zarządzanie tymi osobami nie jest dostępne w aplikacji Skype for HoloLens. Twój znajomy, który korzysta z innego urządzenia niż HoloLens, może dodawać osoby do rozmowy i usuwać je z niej w celu utworzenia rozmowy grupowej.

  Uwaga: Grupowe rozmowy wideo nie są obecnie obsługiwane przez aplikację Skype for HoloLens. Jeśli trzecia osoba dołączy do rozmowy, rozmowa automatycznie stanie się rozmową głosową.

  Urządzenie HoloLens obsługuje uczestnictwo w rozmowach grupowych. Aby uczestniczyć w rozmowie grupowej, rozpocznij indywidualną rozmowę z osobą z listy kontaktów, która używa Skype'a na innym urządzeniu. Może ona następnie dodać kolejne osoby, aby zmienić rozmowę indywidualną w rozmowę grupową. Organizowanie rozmów grupowych i dodawanie do nich znajomych nie jest obsługiwane przez aplikację Skype for HoloLens.


  Uwaga: Grupowe rozmowy wideo nie są obecnie obsługiwane przez aplikację Skype for HoloLens. Jeśli trzecia osoba dołączy do indywidualnej rozmowy wideo, rozmowa automatycznie stanie się rozmową głosową. W rozmowach grupowych może brać udział do 25 osób (wraz z tobą).

  W aplikacji Skype for HoloLens można skonfigurować kilka różnych ustawień.

  Prywatność

  • Who can call your Skype Number? (Kto może dzwonić pod twój numer Skype?)

   Jeśli do swojego konta Skype masz dołączony numer Skype, to ustawienie umożliwia zmienianie, kto może dzwonić pod ten numer.

   • Only my contacts (Tylko osoby z mojej listy kontaktów) — tylko osoby, które zostały zaakceptowane przez ciebie lub zaakceptowały twoją prośbę o szczegółowe dane, mogą dzwonić pod twój numer Skype
   • Everyone (Wszyscy) — każdy może cię znaleźć w katalogu Skype'a i zadzwonić pod twój numer Skype

  • Who can call you? (Kto może zadzwonić do ciebie?)

   To ustawienie umożliwia zmienianie, kto może zadzwonić na twoje zwykłe konto Skype

   • Only my contacts (Tylko osoby z mojej listy kontaktów) — tylko osoby, które zostały zaakceptowane przez ciebie lub zaakceptowały twoją prośbę o szczegółowe dane, mogą się z tobą kontaktować
   • Everyone (Wszyscy) — każdy może cię znaleźć w katalogu Skype'a i skontaktować się z tobą

  Close up line drawings (Rysowanie linii znajdujących się w pobliżu)

  • W celu zapewnienia wygody obsługi hologramy wyświetlane przez urządzenie HoloLens znikają, gdy jesteś zbyt blisko nich.

  • To ustawienie umożliwia włączenie widzenia linii i strzałek znajdujących bliżej niż w przypadku znikania obiektów wyświetlanych przez urządzenie HoloLens poprzez wyświetlanie ich tylko w jednym oku.

  • To ustawienie jest domyślnie wyłączone (opcja Neither — Żadne), ale możesz je włączyć dla lewego lub prawego oka.
   Jeśli chcesz korzystać z tego ustawienia, zalecamy wybranie dominującego oka.

  Diagnostics (Diagnostyka)

  • Te ustawienia są obecnie stosowane tylko na potrzeby tworzenia aplikacji i nie umożliwiają przesyłania do Skype'a informacji w jakimkolwiek innym lub dodatkowym celu.

  Istnieje kilka przyczyn braku widocznych hologramów. Najprawdopodobniej znajdują się one zbyt blisko ciebie. W celu zapewnienia wygody obsługi hologramy wyświetlane przez urządzenie HoloLens znikają, gdy jesteś zbyt blisko nich. Po prostu cofnij się trochę. Hologramy zostaną ponownie wyświetlone.

  Jeśli zniknęły wszystkie twoje hologramy, zamiast tylko kilku, możliwe, że przez przypadek wykonano gest otwarcia dłoni lub wystąpił błąd aplikacji i została ona zamknięta.

  1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
  2. Wykonuj gest otwarcia dłoni do wyświetlenia menu Start.
  3. Uruchom ponownie Skype'a.


  Obraz wideo

  Interakcja znajomych z obiektami w twojej przestrzeni jest możliwa przy użyciu narzędzi podobnych do tych na urządzeniu HoloLens. Wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji Skype'a dla Windowsa i dodatek HoloLens Add-in.

  Możliwe, że znajomy używa starszej wersji Skype'a dla Windowsa lub nie powiodła się instalacja dodatku HoloLens Add-in na jego komputerze. Może on jednak nadal widzieć wszystkie twoje hologramy.

  Kursor jest sterowany wzrokiem. Znajduje się on w miejscu, w które patrzysz. W niektórych przypadkach używany jest gest naciśnięcia i przeciągnięcia, na przykład w trybie przenoszenia i atramentu. Podczas wykonywania czynności w tych trybach kursor odpowiada ruchowi ręki do momentu zwolnienia. Następnie kursor jest ponownie kontrolowany przez twój wzrok.

  W aplikacji Skype for HoloLens kursor zawsze informuje cię o tym, co możesz zrobić.

  1. Gdy urządzenie HoloLens nie widzi twojej ręki, kursor ma postać kropki.

  2. Gdy twoja ręka znajduje się w ramce gestów i jest w pozycji przygotowanej, kursor ma kształt okręgu.


  Wybranie różnych narzędzi podczas rozmowy przez Skype'a powoduje wyświetlanie dodatkowych informacji o czynnościach, które możesz wykonywać.

  • Jeśli po wybraniu trybu przenoszenia będziesz patrzeć się na obiekt, a twoja ręka będzie w pozycji przygotowanej, kursor będzie miał dołączone strzałki przenoszenia. Dzięki temu będzie wiadomo, że możesz przenosić obiekt ręką.

  • Jeśli po wybraniu trybu zmieniania skali będziesz patrzeć się na obiekt, a twoja ręka będzie w pozycji przygotowanej, kursor będzie miał dołączone strzałki skali. Dzięki temu będzie wiadomo, że możesz zmieniać skalę obiektu ręką.

  Przenoszenie obiektów w Skypie bardzo ułatwia komunikację nowych pomysłów. Możesz przenosić zdjęcia lub umieścić obraz wideo w odpowiednim miejscu.

  1. Powyżej obrazu wideo wybierz tryb przenoszenia (przycisk Move — Przenieś).
  2. Spójrz na obraz wideo lub zdjęcie do przeniesienia.
  3. Naciśnij i przytrzymaj, a następnie wykonaj ruch ręką. Zdjęcie zostanie przeniesione naturalnie i zgodnie z ruchem twojej ręki.
  4. Podnieś palec do góry. Zdjęcie zostanie umieszczone w miejscu w twojej przestrzeni, w którym je upuszczono.

  Porady

  • Pamiętaj, że urządzenie HoloLens nie widzi twojej ręki, gdy znajduje się ona zbyt daleko po bokach, u góry lub na dole od twojego pola widzenia.
  • Gdy podniesiesz palec po przeniesieniu obiektu i umieszczeniu go, kursor przenoszenia przestanie być kontrolowany przez rękę i ponownie będzie kontrolowany przez wzrok.
  • Kursor zawsze informuje cię o tym, co możesz zrobić. Jeśli podczas spoglądania przez ciebie na hologram w trybie przenoszenia podniesiesz rękę do pozycji przygotowanej, a do kursora zostaną dodane małe strzałki, oznacza to, że możesz przenieść hologram. Jeśli nie zostaną wyświetlane strzałki, urządzenie nie rozpoznaje twojej ręki lub nie możesz przenosić hologramu.

  W Skypie jest wiele przycisków Move (Przenieś). Jeden taki przycisk znajduje się zawsze nad obrazem wideo, ale każde zdjęcie, na które spojrzysz, także ma taki przycisk. Wszystkie te przyciski umożliwiają wykonywanie tych samych czynności i pozwalają na przenoszenie zdjęcia, gdy obraz wideo znajduje się w innym miejscu przestrzeni.

  Tryb atramentu to wspaniałe narzędzie do rysowania prostych kształtów i kierunków w przestrzeni. Umożliwia ono komunikowanie prostych koncepcji.

  1. Powyżej obrazu wideo wybierz tryb atramentu (przycisk Ink — Atrament).
  2. Spójrz na obszar, na którym chcesz rysować, a następnie podnieś rękę do pozycji przygotowanej. Kursor zmieni się w pióro.
   • Możesz rysować na większości powierzchni, w tym na zdjęciach, obrazie wideo znajomego, a nawet na prawdziwym świecie.
   • Nie możesz rysować na niektórych częściach Skype'a, na przykład na przyciskach lub folderach usługi OneDrive.
  3. Trzymając niepodniesiony palec, wykonaj ruch ręką. Zostanie narysowana linia odpowiadająca ścieżce poruszającej się ręki.
  4. Podnieś palec, aby zakończyć rysowanie.

  Uwaga: Rysowanie nie odbywa się bezpośrednio na powierzchniach w twojej przestrzeni. Rysunek jest tworzony tak, jakby był rysowany na unoszącej się w powietrzu kartce papieru. Dzięki temu łatwiej jest komunikować pomysły, rysując w przestrzeni.

  Porady

  • Pamiętaj, że urządzenie HoloLens nie widzi twojej ręki, gdy znajduje się ona zbyt daleko po bokach, u góry lub na dole od twojego pola widzenia.
  • Gdy podniesiesz palec po skończeniu rysowania, kursor trybu atramentu przestanie być kontrolowany przez rękę i ponownie będzie kontrolowany przez wzrok.
  • Kursor zawsze informuje cię o tym, co możesz zrobić. Jeśli podczas spoglądania przez ciebie na hologram lub obszar w pomieszczeniu w trybie atramentu podniesiesz rękę do pozycji przygotowanej, a kursor zmieni się w pióro, oznacza to, że możesz zacząć rysować w tym miejscu. Jeśli pióro nie zostanie wyświetlone, urządzenie nie rozpoznaje twojej ręki lub nie możesz zacząć rysować w tym miejscu.

  Zmienianie skali obiektów w Skypie jest proste i pozwala komunikować nowe pomysły przy użyciu zdjęć.

  1. Upewnij się, że wybrano tryb zmieniania skali. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Narzędzia dostępne podczas rozmowy.
  2. Spójrz na zdjęcie, którego skalę chcesz zmienić, a następnie podnieś rękę do pozycji przygotowanej. Kursor zostanie zmieniony tak, aby wokół niego znajdowały się strzałki.
  3. Trzymając niepodniesiony palec, wykonaj ruch ręką. Podczas wykonywania przez ciebie ruchu ręką zdjęcie będzie skalowane proporcjonalnie.
  4. Podnieś palec do góry. Zdjęcie zostanie umieszczone w miejscu w twojej przestrzeni, w którym je upuszczono.

  Porady

  • Pamiętaj, że urządzenie HoloLens nie widzi twojej ręki, gdy znajduje się ona zbyt daleko po bokach, u góry lub na dole od twojego pola widzenia.
  • Gdy podniesiesz palec po zakończeniu zmieniania skali, kursor trybu zmieniania skali przestanie być kontrolowany przez rękę i ponownie będzie kontrolowany przez wzrok.
  • Kursor zawsze informuje cię o tym, co możesz zrobić. Jeśli podczas spoglądania przez ciebie na hologram w trybie zmieniania skali podniesiesz rękę do pozycji przygotowanej, a do kursora zostaną dodane dwie strzałki, oznacza to, że możesz zmieniać skalę hologramu. Jeśli nie zostaną wyświetlane strzałki, urządzenie nie rozpoznaje twojej ręki lub nie możesz przenosić hologramu.
  • Nie można zmieniać skali obrazu wideo.

  W Skypie jest wiele przycisków zmieniania skali. Po spojrzeniu na zdjęcia w przestrzeni są wyświetlane przyciski skalowania. Wszystkie te przyciski służą do wykonywania tej samej czynności.

  Tryb strzałki to łatwe w użyciu narzędzie do wskazywania przedmiotów w przestrzeni lub na zdjęciu.

  1. Upewnij się, że wybrano tryb strzałki. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Narzędzia dostępne podczas rozmowy.
  2. Spójrz na miejsce, w którym chcesz umieścić strzałkę, a następnie podnieś rękę do pozycji przygotowanej. Kursor zostanie zmieniony tak, aby została do niego dołączona strzałka.
  3. Następnie naciśnij w powietrzu to miejsce.

  Porady

  • Pamiętaj, że urządzenie HoloLens nie widzi twojej ręki, gdy znajduje się ona zbyt daleko po bokach, u góry lub na dole od twojego pola widzenia.
  • Strzałka zostanie umieszczona tak, aby wskazywała głównie powierzchnię. Nie masz kontroli nad kierunkiem strzałki.
  • Kursor zawsze informuje cię o tym, co możesz zrobić. Jeśli podczas spoglądania przez ciebie na hologram lub obszar w pomieszczeniu w trybie strzałki podniesiesz rękę do pozycji przygotowanej, a kursor zmieni się w strzałkę, oznacza to, że możesz umieścić strzałkę w tym miejscu. Jeśli strzałka nie zostanie wyświetlona, urządzenie nie rozpoznaje twojej ręki lub nie możesz umieścić strzałki w tym miejscu.

  Przypięcie obrazu wideo umieści obraz wideo twojego znajomego w przestrzeni i zablokuje jego przenoszenie. Jest to przydatna możliwość, gdy obraz wideo przeszkadza w wykonywaniu zadania lub chcesz, aby obraz wideo znajomego znajdował się w określonym miejscu w przestrzeni.

  Aby przypiąć obraz wideo:

  1. Spójrz na przycisk Pin (Przypnij) w prawym górnym rogu obszaru wideo.
  2. Naciśnij w powietrzu ten przycisk.

  Innym sposobem przypięcia obrazu jest jego przeniesienie. Po przeniesieniu obrazu wideo w trybie przenoszenia zostaje on automatycznie przypięty.

  Przypięty obraz wideo jest zamrożony w miejscu. Możesz nawet chodzić wokół niego.

  Pamiętaj, że po przypięciu przycisk Pin (Przypnij) zmienia się w przycisk Unpin (Odepnij).

  Po odpięciu obrazu wideo jest on ponownie przemieszczany za twoim wzrokiem.

  Aby odpiąć obraz wideo:

  1. Spójrz na przycisk Unpin (Odepnij) w prawym górnym rogu obszaru wideo.
  2. Naciśnij w powietrzu ten przycisk.

  Pamiętaj, że po odpięciu przycisk Unpin (Odepnij) zmienia się w przycisk Pin (Przypnij).

  Przycisk Erase All (Usuń wszystko) umożliwia szybkie usuwanie wszystkich rysunków trybu atramentu i strzałek umieszczonych w przestrzeni.

  1. Spójrz na przycisk Erase All (Usuń wszystko) znajdujący się nad obrazem wideo.
  2. Naciśnij w powietrzu ten przycisk.

  Przycisk ten nie usuwa z przestrzeni linii i strzałek znajomego. Poproś znajomego o ich usunięcie.

  Przycisk Undo (Cofnij) to świetny sposób na cofnięcie przypadkowej czynności lub ostatniej linii dodanej do przestrzeni.

  1. Spójrz na przycisk Undo (Cofnij) znajdujący się nad obrazem wideo.
  2. Podnieś rękę do pozycji przygotowanej, a następnie naciśnij w powietrzu.

  Zostanie cofnięta ostatnia wykonana czynność.

  • Przycisku Undo (Cofnij) możesz używać wiele razy.
  • Przy jego użyciu możesz cofnąć większość czynności:
   • Narysowanie linii w trybie atramentu
   • Przeniesienie zdjęcia
   • Przeniesienie obrazu wideo.
   • Zmiana skali zdjęcia.
   • Dodanie zdjęcia.
   • Dodanie strzałki.
   • Wybranie przycisku Erase All (Usuń wszystko).

  Przycisk ten nie cofa czynności wykonanej przez znajomego w twoim obszarze.

  Aparat w Skypie umożliwia przechwytywanie ulubionych chwil oraz zapisywanie zdjęć pracy w postaci hologramów.

  1. Powyżej obrazu wideo wybierz przycisk Camera (Aparat).
  2. Kursor zmieni się w krzyżyk aparatu (po przesunięciu wzroku poza przycisk).
  3. Aby wybrać obiekt, któremu chcesz zrobić zdjęcie, spójrz na niego.
  4. Naciśnij w powietrzu lub powiedz „snap” (pstryk), aby zrobić zdjęcie.
  5. Zostanie wyświetlony szybki podgląd zdjęcia, a następnie zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w usłudze OneDrive.

  Porady

  • Aparat robi zdjęcia hologramom, które nie są widoczne w ramce holograficznej.
  • Na zdjęciu zrobionym przy użyciu gestu naciśnięcia w powietrzu może być widoczny palec. Spróbuj trzymać rękę niżej lub użyj polecenia głosowego „snap” (pstryk).
  • Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz zrobić zdjęcia, powiedz „cancel” (anuluj) lub anuluj wybór przycisku aparatu nad obrazem wideo.
  1. Aby usunąć zdjęcie, spójrz na nie. Powyżej niego zostaną wyświetlone 3 przyciski.
  2. Spójrz na przycisk Close (Zamknij).
  3. Naciśnij w powietrzu ten przycisk.

  Spowoduje to usunięcie zdjęcia z przestrzeni, ale nie z usługi OneDrive lub innego źródła plików.

  Porada

  • Aby usunąć zdjęcie przy użyciu polecenia głosowego, spójrz na nie i powiedz „Skype Close” (Skype — Zamknij).

  Podczas rozmowy przez aplikację Skype for HoloLens z czynnościami każdej osoby powiązany jest inny kolor.

  • Osoba korzystająca z urządzenia HoloLens ma przypisany kolor niebieski. Wszystkie jej rysunki trybu atramentu, strzałki i kursory są niebieskie.
  • Do drugiego uczestnika rozmowy jest przypisany kolor zielony. Wszystkie jego rysunki trybu atramentu, strzałki i kursory są zielone.

  Używanie poleceń głosowy w Skypie jest łatwe. Po spojrzeniu na każdy przycisk i każde narzędzie w Skypie zostaje wyświetlony tekst polecenia. Po prostu powiedz „Skype”, a następnie powiedz tekst polecenia znajdujący się powyżej lub poniżej przycisku.

  Porady:

  • Polecenia głosowe możesz wypowiadać nawet, gdy nie patrzysz na przyciski. Jeśli zapomnisz polecenia głosowego, zawsze możesz spojrzeć na przycisk.
  • Możesz też powiedzieć tylko słowo „Skype”, aby wyświetlić teksty wszystkich poleceń przycisków obsługujących polecenia głosowe.
  Przykładowe polecenia głosowe
  • Powiedz „Select” (Wybierz), patrząc się na przycisk, aby go wybrać, zamiast wykonywać gest naciśnięcia w powietrzu.
  • Powiedz „Skype Erase All” (Skype — Usuń wszystko) podczas rozmowy, aby usunąć wszystkie narysowane elementy trybu atramentu i strzałki bez względu na miejsce, w które patrzysz.
  • Powiedz „Skype Unpin” (Skype — Odepnij) podczas rozmowy, aby odpiąć obraz wideo przypięty do przestrzeni.
  • Powiedz „Skype Move” (Skype — Przenieś), aby wybrać tryb przenoszenia.

  Podczas rozmowy wideo przez Skype'a na urządzeniu HoloLens twój znajomy widzi w większości to samo, co ty.

  • Chociaż widzisz znajomego na obrazie wideo, znajomy nie widzi ciebie. Ogląda on transmisję z kamery urządzenia HoloLens skierowanej na przestrzeń.
  • Znajomy widzi twoją przestrzeń oraz znajdujące się w niej hologramy.
  • Jeśli znajomy korzysta ze Skype'a dla Windowsa, może nawet dodawać hologramy do twojej przestrzeni.

  W dowolnej chwili podczas rozmowy możesz wyłączyć swój obraz wideo, wybierając przycisk Video Off (Wyłącz wideo) poniżej obrazu wideo.


  Narzędzia dostępne podczas rozmowy

  W aplikacji Skype for HoloLens możesz używać narzędzi dodawania hologramów i umożliwiających interakcję z tymi hologramami w twoim świecie. Każde narzędzie ma inną funkcję.

  Pin/Unpin (Przypnij/Odepnij)

  • Ten przycisk umożliwia przełączanie wyświetlania obrazu wideo — między obrazem, który jest przemieszczany za tobą w przestrzeni, i obrazem umieszczonym w jednym miejscu w przestrzeni. Więcej informacji zawierają sekcje dotyczące przycisku Pin (Przypnij) i Unpin (Odepnij).

  Camera (Aparat)

  • To narzędzie umożliwia wykonywanie zdjęć twojej przestrzeni. Przechwytuje ono twoją widoczną przestrzeń wraz z umieszczonymi w niej hologramami. Po wyświetleniu szybkiego podglądu zdjęcia są automatycznie przesyłane do usługi OneDrive. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca aparatu .

  OneDrive

  • To narzędzie służy do otwierania twojego folderu OneDrive. Po jego otwarciu możesz przechodzić do zdjęć i folderów. Naciśnięcie w powietrzu zdjęcia powoduje zamknięcie folderu OneDrive i umieszczenie zdjęcia w twojej przestrzeni. Osoba z twojej listy kontaktów nie widzi zawartości otwartego folderu OneDrive.

  Arrow (Strzałka)

  • W tym trybie możesz określić działanie po wykonaniu gestu naciśnięcia w powietrzu. W trybie strzałki naciśnięcie w powietrzu każdego obiektu oprócz przycisku powoduje umieszczenie na tym obiekcie strzałki. Dzięki temu możesz w prosty sposób wskazywać przedmioty w przestrzeni. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca trybu strzałki .

  Ink (Atrament)

  • W tym trybie możesz określić działanie po wykonaniu gestu naciśnięcia w powietrzu. W trybie atramentu możesz nacisnąć w powietrzu i bez podnoszenia palca rysować w przestrzeni linie, poruszając ręką. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca trybu atramentu .
  Move (Przenoszenie)
  • W tym trybie możesz określić działanie po wykonaniu gestu naciśnięcia w powietrzu. W trybie przenoszenia możesz spojrzeć na zdjęcie lub obraz wideo i nacisnąć w powietrzu, a następnie bez podnoszenia palca przenosić ten obiekt w przestrzeni . Po przeniesieniu obrazu wideo zostaje on natychmiast automatycznie przypięty. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca trybu przenoszenia .

  Erase All (Usuń wszystko)
  • To narzędzia umożliwia szybkie i proste usuwanie wszystkich rysunków trybu atramentu i strzałek, które zostały umieszczone przez ciebie w przestrzeni. Nie umożliwia ono usuwania ani zamykania umieszczonych zdjęć. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca korzystania z przycisku Erase All (Usuń wszystko).
  Undo (Cofnij)
  • Ten przycisk umożliwia cofnięcie ostatnio wykonanej czynności. Na przykład wybranie tego przycisku po wybraniu przycisku Erase All (Usuń wszystko) przywróci wszystkie usunięte rysunki. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca przycisku Undo (Cofnij) .
  Scale (Zmień skalę)
  • To narzędzie nie znajduje się nad obrazem wideo. Można je jednak wybrać nad zdjęciami dodanymi do przestrzeni. W tym trybie możesz określić działanie po wykonaniu gestu naciśnięcia w powietrzu. W trybie zmieniania skali możesz spojrzeć na zdjęcie i nacisnąć w powietrzu, a następnie bez podnoszenia palca zmieniać skalę zdjęcia, ruszając ręką. Podczas zmieniania skali jeden róg zdjęcia jest przesuwany. Jego przeciwny róg pozostaje na miejscu. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca trybu zmieniania skali .

  Wszystkie zdjęcia wykonywane przy użyciu aparatu w Skypie są automatycznie przesyłane do usługi OneDrive.

  Przejdź do witryny www.onedrive.com lub pobierz aplikację OneDrive ze sklepu i zaloguj się w niej przy użyciu tego samego konta Microsoft, którego używasz na koncie Skype. Na pasku nawigacji wybierz pozycję Photos (Zdjęcia), aby wyświetlić wszystkie zdjęcia wykonane przy użyciu Skype'a.

  Możliwe, że przesyłanie zdjęcia do usługi OneDrive nie zostało ukończone lub wystąpił błąd podczas przesyłania zdjęcia do tej usługi. Jest to prawdopodobnie spowodowane szybkim wyjściem ze Skype'a po zrobieniu zdjęcia. Wykonaj ponownie zdjęcie i otwórz folder usługi OneDrive na urządzeniu HoloLens, aby sprawdzić, czy zdjęcie zostało zapisane:

  1. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby otworzyć menu Start.
  2. Wybierz pozycję +, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
  3. Naciśnij w powietrzu pozycję OneDrive.

  Swój status możesz zmienić na stronie kontaktów, gdy nie prowadzisz rozmowy.

  Aby zmienić swój status:

  1. Spójrz na przycisk obrazka profilu w lewym górnym rogu strony kontaktów.
  2. Naciśnij w powietrzu ten przycisk.

  Możesz wybrać jedno z trzech ustawień statusu: Available (Dostępny), Busy (Zajęty) i Invisible (Niewidoczny).

  Uwaga: Gdy status to Busy (Zajęty) lub Invisible (Niewidoczny), możesz otrzymywać rozmowy w aplikacji Skype lub poza nią na urządzeniu HoloLens.

  Porady:

  • Jeśli masz ustawiony status Available (Dostępny), zostanie on automatycznie zmieniony na status Busy (Zajęty) podczas rozmowy.
  • Zmiana statusu w aplikacji Skype for HoloLens powoduje jego zmianę we wszystkich pozostałych aplikacjach Skype.

  Jeśli aplikacja Skype nie uruchamia się, wykonaj te kroki:

  1. Usuń aplikację Skype
   • W tym celu spójrz na aplikację Skype w swojej przestrzeni, a następnie na wyświetlony przycisk Remove (Usuń). Naciśnij w powietrzu, aby usunąć aplikację.
  2. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby otworzyć menu Start.
  3. Wybierz pozycję +, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
  4. Naciśnij w powietrzu kafelek Skype.
  5. Naciśnij w powietrzu, aby umieścić kafelek Skype w swoim świecie.
  6. Aplikacja powinna zostać automatycznie uruchomiona.

  Jeśli po wykonaniu powyższych czynności, aplikacja nadal się nie uruchamia

  1. Usuń aplikację Skype.
  2. Wyłącz urządzenie HoloLens, trzymając wciśnięty przycisk włączania/wyłączania przez 4 sekundy do zgaśnięcia wskaźników baterii.
  3. Poczekaj 1 minutę, a następnie naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie HoloLens.
  4. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby otworzyć menu Start.
  5. Wybierz pozycję +, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
  6. Naciśnij w powietrzu kafelek Skype.
  7. Naciśnij w powietrzu, aby umieścić kafelek Skype w swoim świecie.
  8. Aplikacja powinna zostać automatycznie uruchomiona.

  Jeśli po wykonaniu powyższych czynności, aplikacja nadal się nie uruchamia

  1. Upewnij się, że nie występują problemy ze Skypem, przeglądając stronę heartbeat.skype.com. Jeśli ta strona nie zawiera pomocnych informacji, odinstaluj aplikację Skype i zainstaluj ją ponownie.
  1. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby otworzyć menu Start.
  2. Wybierz pozycję +, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
  3. Naciśnij i przytrzymaj (trzymaj niepodniesiony palec), patrząc się na aplikację Skype.
  4. Zostanie wyświetlone małe menu umożliwiające przypięcie aplikacji lub jej odinstalowanie.
  5. Spójrz na opcję Uninstall (Odinstaluj), a następnie naciśnij w powietrzu, aby ją wybrać.

  Doładowywanie konta Skype na urządzeniu HoloLens nie jest obsługiwane. Aby wykonać tę czynność, użyj Skype'a na innym urządzeniu.

  Zmiana profilu na urządzeniu HoloLens nie jest obsługiwana. Aby wykonać tę czynność, użyj Skype'a na innym urządzeniu.

  1. Otwórz aplikację Store na urządzeniu HoloLens.
  2. Wybierz ikonę w prawym górnym rogu strony.
  3. Wybierz pozycję Downloads and updates (Elementy do pobrania i aktualizacje).
  4. Wybierz pozycję Check for updates (Sprawdź, czy są nowe aktualizacje).

  Mógł wystąpić problem z aplikacją Skype. Uruchom ponownie aplikację.

  Jeśli po wykonaniu powyższej czynności nadal występują problemy, spróbuj wykonać te czynności:

  1. Wyłącz urządzenie HoloLens, trzymając wciśnięty przycisk włączania/wyłączania przez 4 sekundy do zgaśnięcia wskaźników baterii.
  2. Poczekaj 1 minutę, a następnie naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć ponownie urządzenie HoloLens.
  3. Usuń aplikację Skype ze swojej przestrzeni, a następnie uruchom ją ponownie.
  4. Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie.

  Przejdź na stronę heartbeat.skype.com zawierającą najnowsze ogłoszenia dotyczące Skype'a.


  Ostrzeżenia

  Unsupported Call - Calling a landline or other phone number is not currently supported. (Nieobsługiwana rozmowa — rozmowy z numerami stacjonarnymi lub innymi numerami telefonów obecnie są nieobsługiwane)

  To ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy próbujesz nawiązać rozmowę z osobą z listy kontaktów, która obecnie nie jest obsługiwana przez aplikację Skype for HoloLens.

  Obecnie aplikacja Skype for HoloLens nie obsługuje nawiązywania rozmów z numerami telefonów i grupami.

  Camera is unavailable - Camera may already be in use. Please try again later. (Aparat jest niedostępny — aparat może być już używany. Spróbuj ponownie później.)

  To ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy próbujesz uruchomić aparat, aby zrobić zdjęcie, a korzysta z niego inna część aplikacji.

  Taka sytuacja może mieć miejsce podczas szybkiego włączania i wyłączania obrazu wideo i próby szybkiego wykonania zdjęcia. Poczekaj 5 sekund, zanim spróbujesz wykonać zdjęcie.

  Cannot save to OneDrive - Please try again later. (Nie można zapisać w usłudze OneDrive — Spróbuj ponownie później) To ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy nie powiedzie się przesłanie zrobionego przez ciebie zdjęcia aparatem do usługi OneDrive. Istnieje kilka możliwych przyczyn takiej sytuacji.

  • Usługa OneDrive jest niedostępna. Spróbuj otworzyć folder usługi OneDrive. Jeśli zostanie wyświetlony następujący błąd „Cannot connect to OneDrive” (Nie można połączyć się z usługą OneDrive), może to oznaczać, że usługa jest niedostępna.
  • Wystąpił błąd podczas przesyłania zdjęcia. Spróbuj ponownie wykonać zdjęcie i je przesłać.

  Camera and Microphone - Skype needs permission to use your camera and microphone. Please go to your device settings. (Aparat i mikrofon — Skype potrzebuje uprawnień do używania aparatu i mikrofonu. Przejdź do ustawień urządzenia.)

  To ostrzeżenie jest wyświetlane po uruchomieniu Skype'a, gdy wyłączono dostęp aplikacji Skype do aparatu lub mikrofonu urządzenia HoloLens (Skype for HoloLens wymaga do działania uprawnień dostępu do obu tych urządzeń).

  Aby włączyć uprawnienia do aparatu i/lub mikrofonu:

  1. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby otworzyć menu Start.
  2. Wybierz kafelek Settings (Ustawienia).
   • Jeśli kafelek Settings (Ustawienia) nie jest przypięty do ekranu startowego, wybierz przycisk All apps (Wszystkie aplikacje) i przy użyciu strzałek w górę / w dół znajdź go na liście.
  3. Umieść aplikację w przestrzeni, naciskając w powietrzu.
  4. Naciśnij w powietrzu kafelek Privacy (Prywatność).
  5. Wybierz kartę Camera (Aparat) po lewej.
   • Upewnij się, że pozycja Camera (Aparat) jest włączona.
   • Przewiń w dół, aby upewnić się, że dostęp aplikacji Skype do aparatu jest włączony.
  6. Wybierz kartę Microphone (Mikrofon) po lewej.
   • Upewnij się, że pozycja Microphone (Mikrofon) jest włączona.
   • Przewiń w dół, aby upewnić się, że dostęp aplikacji Skype do mikrofonu jest włączony.

  Problem Signing In - A problem occurred signing into Skype, please try again later. (Problem z logowaniem — wystąpił problem podczas logowania w Skypie. Spróbuj ponownie później.)

  Przejdź na stronę heartbeat.skype.com zawierającą najnowsze ogłoszenia dotyczące Skype'a.

  Too Many Holograms - Remove some lines, arrows, or pictures before adding more. (Zbyt wiele hologramów — zanim dodasz więcej hologramów, usuń niektóre linie, strzałki lub zdjęcia).

  To ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy jeden z twoich znajomych doda zbyt wiele hologramów do przestrzeni. Aby zapewnić najwyższą możliwą jakość rozmowy, ustaliliśmy górny limit dodawania hologramów do rozmowy Skype for HoloLens. Limit ten jest trudny do osiągnięcia, ale jeśli zostanie osiągnięty, zamknij niektóre zdjęcia lub usuń rysunki trybu atramentu lub strzałki, aby umożliwić umieszczenie kolejnych hologramów.

  Tracking Lost - Please look around. You may have to increase lighting in the area. (Przerwane śledzenie — rozejrzyj się. Może być konieczne zwiększenie ilości światła w miejscu, w którym się znajdujesz).

  To ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy nastąpi przerwa w śledzeniu przez urządzenie HoloLens.

  • Upewnij się, że jesteś w dobrze oświetlonym pomieszczeniu bez dużej ilości bezpośredniego światła.
  • Upewnij się osłona urządzenia jest czysta.
  • Jeśli poruszasz się zbyt szybko, urządzenie HoloLens może zostać przełączone w tryb ograniczony. Spróbuj poruszać się powoli.
  • Jeśli nadal występują problemy, uruchom aplikację Sensor Tuning. Wybierz kolejno pozycje Settings> System> Utilities (Ustawienia> System> Narzędzia). W obszarze Sensor tuning (Strojenie czujników), wybierz pozycję Open Sensor Tuning (Otwórz strojenie czujników).

  No Internet Connection - Please go to your device settings and check your internet connection. (Brak połączenia z Internetem — sprawdź połączenie z Internetem w ustawieniach urządzenia).

  To ostrzeżenie jest wyświetlane po utracie połączenia z Internetem przez urządzenie HoloLens.

  1. Wykonaj gest otwarcia dłoni, aby otworzyć menu Start.
  2. Wybierz kafelek Settings (Ustawienia).
   • Jeśli kafelek Settings (Ustawienia) nie jest przypięty do ekranu startowego, wybierz przycisk All apps (Wszystkie aplikacje) i przy użyciu strzałek w górę / w dół znajdź go na liście.
  3. Umieść aplikację w przestrzeni, naciskając w powietrzu.
  4. Wybierz pozycję Network (Sieć).
  5. Upewnij się, że jest połączenie z Internetem.

  Cannot Load File - It may be a video or other unsupported file type. (Nie można załadować pliku — może to być plik wideo lub inny nieobsługiwany typ pliku)

  To ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy próbujesz wybrać niektóre pliki z usługi OneDrive podczas używania aplikacji Skype for HoloLens. Obecnie w Skypie możesz umieszczać tylko obsługiwane elementy w następujących formatach: .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .dib, .gif, .tif, .tiff

  Aplikacja Skype for HoloLens nie obsługuje formatów wideo.

  Dodatek Skype HoloLens Add-in

  Dodatek Skype HoloLens Add-in umożliwia rozmowy i zaawansowaną interakcję z osobami używającymi aplikacji Skype for HoloLens. Dzięki niemu nie tylko zobaczysz to, co widzą te osoby, ale uzyskasz też specjalne narzędzia umożliwiające interakcje z ich środowiskiem. Jeśli używasz najnowszej wersji Skype'a dla Windowsa, opcja pobrania i zainstalowania dodatku zostanie wyświetlona po rozpoczęciu rozmowy z użytkownikiem aplikacji Skype for HoloLens lub odebraniu od niego rozmowy.

  Aby można było zainstalować dodatek Skype HoloLens Add-in, musisz najpierw zainstalować najnowszą wersję Skype'a dla Windowsa na komputerze z systemem operacyjnym Windows® 8, 8.1 lub 10. Monit o pobranie dodatku Skype HoloLens Add-in jest wyświetlany po rozpoczęciu rozmowy z użytkownikiem urządzenia Skype HoloLens lub odebraniu od niego rozmowy.

  Aby zainstalować dodatek po wyświetleniu monitu:

  • Kliknij pozycję Pobierz.
  • Po zakończeniu pobierania kliknij pozycję Uruchom.
  • Wykonaj dodatkowe instrukcje wyświetlone w oknie instalacji.
  • Zakończ rozmowę z użytkownikiem aplikacji Skype for HoloLens i rozpocznij ją ponownie, aby zacząć interakcję w jego przestrzeni.

  Tak. Do użytkownika aplikacji Skype for HoloLens możesz zadzwonić nawet bez tego dodatku. Będziesz widzieć to, co ten użytkownik, ale nie będzie możliwa interakcja w jego przestrzeni.

  1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows na klawiaturze i wyszukaj frazę „Odinstaluj program”.
  2. Kliknij pozycję Programy i funkcje.
  3. W prawym górnym rogu okna wyszukiwania wyszukaj frazę „Skype HoloLens Add-in”.
  4. Wybierz tę aplikację z listy, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

  Znajomych korzystających z aplikacji Skype for HoloLens możesz wyszukiwać i dodawać jako kontakty tak, jak inne osoby korzystające zez Skype'a.

  Użytkownik aplikacji Skype for HoloLens jest wyświetlany na liście kontaktów tak samo jak inne osoby.

  Nawiązywanie rozmów z użytkownikami aplikacji Skype for HoloLens nie różni się od nawiązywania rozmów z innymi użytkownikami Skype'a.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).