Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Rozpoczynanie korzystania ze Skype'a w wersji 4 dla iOS

  Ten artykuł dotyczy Skype’a w wersji 4 dla iOS, zaprojektowanej z myślą o starszych urządzeniach firmy Apple, których systemu nie można już uaktualnić do wersji nowszej niż iOS 7. Dowiedz się więcej na temat używanej wersji Skype’a.

  Poruszanie się po Skypie dla iPhone'a

  U dołu ekranu zobaczysz karty:

  Opcje u dołu ekranu Skype'a

  A. Osoby. Wyszukaj znajomych, dodaj ich do listy i zarządzaj swoimi kontaktami. Z tego miejsca możesz nawiązywać kontakt ze znajomymi.
  B. Ostatnio. Znajdź ostatnie konwersacje, otrzymane wiadomości i pliki.
  C. Rozmowy telefoniczne. Użyj klawiatury numerycznej, aby dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne. Potrzebujesz jedynie nieco środków na koncie Skype lub abonamentu.
  D. Profil. Sprawdź informacje o swoim koncie i dodaj lub edytuj dane osobowe.

  Jeśli wybierzesz kontakt z listy kontaktów, zobaczysz okno z jego profilem:

  Ekran profilu kontaktu

  E. Usuń lub zablokuj kontakt.
  F. Obrazek profilu.
  G. Opis.
  H. Wybierz sposób nawiązania kontaktu ze znajomym.
  I. Zobacz więcej informacji o osobie z listy kontaktów.

  Poruszanie się po Skypie dla iPada

  Po otwarciu Skype'a na iPadzie zobaczysz poniższe opcje:

  Wyświetlony ekran główny Skype'a w systemie iOS.

  1. Nazwa. Tutaj będzie wyświetlana twoja nazwa. Kliknij tę nazwę, aby edytować swój obraz, wyświetlić i edytować swój profil oraz zaktualizować swój opis.
  2. Klawiatura numeryczna. Przy użyciu klawiatury numerycznej możesz dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne oraz wysyłać wiadomości SMS do znajomych. Potrzebujesz jedynie nieco środków na koncie Skype lub abonamentu.
  3. Dodaj kontakty. Wyszukaj znajomych i dodaj ich do swojej listy kontaktów. Kontakty możesz też dodawać ręcznie, naciskając znak plus.
  4. Osoby. Zarządzaj kontaktami i wyświetlaj profile znajomych.
  5. Historia. Zobacz poprzednie konwersacje, otrzymane wiadomości i pliki.
  6. Listy. Wybierz listę kontaktów do wyświetlenia.
  7. Szukaj. Możesz przeszukiwać kontakty, wprowadzając nazwę kontaktu, oraz przeszukiwać katalog Skype'a.
  8. Twoje kontakty. Tutaj wyświetlane są kontakty z aktywnej listy (od F powyżej). Naciśnij obraz osoby z listy kontaktów, aby zobaczyć jej profil, nawiązać z nią rozmowę głosową albo wideo lub wysłać do niej wiadomość.

  Jeśli wybierzesz określony kontakt z listy, zobaczysz okno z jego profilem:

  Okno z profilem kontaktu

  1. Obrazek profilu.
  2. Status, nazwa i opis kontaktu.
  3. Wybierz sposób nawiązania kontaktu ze znajomym.
  4. Szczegółowe dane kontaktu.
  Dodawanie kontaktów w Skypie dla iPhone'a

  Aby dodać nowy kontakt:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij pozycję Osoby.
  3. Naciśnij listę, do której chcesz dodać kontakt.
  4. Naciśnij ikonę „dodaj” Ikona „dodaj” w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Wybierz pozycję Szukaj w katalogu Skype'a, Zapisz numer telefonu lub Importuj z iPhone'a/Importuj z iPoda.

  W przypadku wybrania pozycji Szukaj w katalogu Skype'a:

  1. Wyszukaj kontakt, wpisując w polu wyszukiwania nazwę użytkownika Skype'a, imię i nazwisko lub adres e-mail.
  2. Z listy wyświetlonych wyników wybierz kontakt, który chcesz dodać.
  3. Naciśnij przycisk Dodaj kontakt u dołu ekranu.
  4. Zostanie wyświetlony monit o wysłanie prośby o szczegółowe dane. Jeśli chcesz, przedstaw się, wprowadzając tekst w odpowiednim polu, a następnie naciśnij przycisk Wyślij.

  W przypadku wybrania pozycji Zapisz numer telefonu:

  1. Wpisz imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktu, który chcesz dodać.
  2. Naciśnij pozycję Zapisz.

  Dowiedz się więcej o zarządzaniu kontaktami.

  Dodawanie kontaktów w Skypie dla iPada

  Aby dodać nowy kontakt:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij pozycję Osoby w lewym górnym rogu ekranu.
  3. Na ekranie Osoby naciśnij ikonę dodawania Ikona Dodaj kontakt. w prawym górnym rogu.
  4. Wybierz pozycję Szukaj w katalogu Skype'a lub Zapisz numer telefonu.

  W przypadku wybrania pozycji Szukaj w katalogu Skype'a:

  1. Wyszukaj kontakt, wpisując w polu wyszukiwania nazwę użytkownika Skype'a, imię i nazwisko lub adres e-mail.
  2. Z listy wyświetlonych wyników wybierz kontakt, który chcesz dodać.
  3. Naciśnij pozycję Dodaj kontakt w prawym górnym rogu ekranu profilu.
  4. Zostanie wyświetlony monit o wysłanie prośby o szczegółowe dane. Jeśli chcesz, przedstaw się, wprowadzając tekst w odpowiednim polu, a następnie naciśnij przycisk Wyślij.

  W przypadku wybrania pozycji Zapisz numer telefonu:

  1. Wpisz nazwę, wybierz numer kierunkowy kraju i wprowadź numer telefonu kontaktu, który chcesz dodać.
  2. Naciśnij przycisk Gotowe, aby zapisać kontakt.
  Aktualizowanie statusu, opisu i obrazka profilu

  Aby edytować swój profil w Skypie w wersji 4 dla iOS, naciśnij pozycję Profil w prawej dolnej części ekranu. Następnie możesz spersonalizować profil, korzystając z poniższych pól:

  1. Obrazek profilu. Naciśnij ikonę kamery, aby dodać lub zmienić obraz. Możesz zrobić nowe zdjęcie lub użyć obrazu zapisanego na telefonie.
  2. Opis. Naciśnij obszar opisu, aby wpisać nowy opis za pomocą klawiatury iPhone'a.
  3. Status. Naciśnij pozycję Status, aby ustawić swój status jako Dostępny, Zaraz wracam, Nie przeszkadzać, Niewidoczny lub Niepodłączony.
  Zarządzanie kontaktami w Skypie dla iPhone'a

  Aby wyszukać kontakt:

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Na ekranie Wszystkie kontakty przesuń w dół, aby otworzyć pole wyszukiwania.
  3. Wpisz imię i nazwisko, nazwę użytkownika Skype'a lub numer telefonu kontaktu.
  4. Naciśnij jeden z kontaktów w wynikach wyszukiwania, aby zobaczyć profil tej osoby oraz dostępne metody kontaktowania się z nią. Aby anulować wyświetlanie kontaktu, naciśnij miejsce poza ekranem profilu.

  Kontakty są uporządkowane na listach. Po zalogowaniu się zobaczysz listę Wszystkie kontakty.

  Aby wyświetlić wszystkie listy kontaktów, w tym Wszystkie kontakty, Dostępne kontakty, Kontakty z iPhone'a/Kontakty z iPoda i Kontakty Skype, naciśnij ikonę Listy u góry ekranu. Jeśli na komputerze lub innym urządzeniu zostały utworzone listy niestandardowe, one również zostaną wyświetlone.

  Aby zablokować lub usunąć kontakt:

  1. Naciśnij pozycję Osoby.
  2. Naciśnij kontakt, który chcesz zablokować lub usunąć.
  3. Naciśnij ikonę opcji Ikona opcji.
  4. Naciśnij pozycję Usuń z kontaktów lub Zablokuj kontakt.
  Zarządzanie kontaktami w Skypie dla iPada

  Aby wyszukać kontakt:

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Na liście Wszystkie kontakty naciśnij pole wyszukiwania i wpisz nazwę kontaktu, nazwę użytkownika Skype'a lub numer telefonu kontaktu.
  3. Naciśnij jeden z kontaktów w wynikach wyszukiwania, aby zobaczyć profil tej osoby oraz dostępne metody kontaktowania się z nią. Aby anulować wyświetlanie kontaktu, naciśnij miejsce poza ekranem profilu.

  Kontakty są uporządkowane na listach. Po uruchomieniu Skype'a zobaczysz listę Wszystkie kontakty.

  Aby wyświetlić wszystkie listy kontaktów, w tym Wszystkie kontakty, Dostępne kontakty, Kontakty iPada i Kontakty Skype, naciśnij przycisk listy obok pola wyszukiwania. Jeśli na komputerze lub innym urządzeniu zostały utworzone listy niestandardowe, one również zostaną wyświetlone.

  Aby usunąć kontakt:

  1. Naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć.
  2. Naciśnij symbol X w lewym górnym rogu karty kontaktu.
  3. Po usunięciu kontaktu naciśnij przycisk Anuluj w prawym górnym rogu ekranu.
  Zarządzanie powiadomieniami Skype'a

  Wycisz czat

  Funkcja wyciszania czatu umożliwia tymczasowe wyłączenie powiadomień o wiadomościach w dowolnym czacie o dużej aktywności.

  Aby wyciszyć czat, przejdź do niego, naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu i wybierz pozycję Wycisz czat.

  Uwaga Za pomocą funkcji „Nie przeszkadzać” firmy Apple można również tymczasowo wstrzymać wszystkie powiadomienia — nie tylko te pochodzące ze Skype'a.

  Wyłączanie powiadomień Skype'a w systemie iOS

  Jeśli chcesz utrzymać stan zalogowania w Skypie, ale nie chcesz otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach czatu i rozmowach, możesz łatwo wyłączyć powiadomienia na iPhonie lub iPadzie:

  1. Na ekranie głównym iPhone'a/iPada naciśnij ikonę Ustawienia.
  2. Naciśnij pozycję Centrum powiadomień.
  3. W Centrum powiadomień przewiń w dół, aby znaleźć pozycję Skype, a następnie ją naciśnij.
  4. W sekcji Skype naciśnij ikonę opcji Brak w obszarze Styl komunikatu.

  Aby ponownie włączyć powiadomienia, wróć do ustawień Skype'a w Centrum powiadomień i naciśnij pozycję Banery.

  Wylogowywanie się ze Skype'a

  Powiadomienia przestaną być wyświetlane również wtedy, gdy się wylogujesz. Podczas wylogowywania się upewnij się, że jest aktywne połączenie z Internetem — w przeciwnym razie możesz nadal otrzymywać powiadomienia.
  Aby wylogować się ze Skype'a przed zamknięciem aplikacji:

  1. W Skypie naciśnij kartę Profil u dołu ekranu.


  2. Na ekranie Profil naciśnij ikonę Wyloguj w prawym górnym rogu.


  3. Kliknij pozycję Wyloguj.

  Wysyłanie wiadomości w Skypie dla iPhone’a
  1. Naciśnij kolejno pozycje Osoby> Kontakty Skype.
  2. Wybierz osobę z listy kontaktów, aby wyświetlić jej profil, a następnie naciśnij pozycję Wiadomość.
  3. Wpisz wiadomość w polu tekstowym.
  4. Naciśnij pozycję Wyślij.

  Aby wysłać zdjęcie w wiadomości, naciśnij pozycję Ikona rozmowy w prawym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Wyślij zdjęcie.

  Wysyłanie wiadomości w Skypie dla iPada
  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij nazwę osoby z listy kontaktów, do której chcesz wysłać wiadomość.
  3. Naciśnij pozycję Wiadomość, aby otworzyć okno konwersacji.
  4. Wprowadź wiadomość w polu tekstowym.
  5. Naciśnij pozycję Wyślij.

  Jeśli chcesz wysłać zdjęcie, naciśnij ikonę Ikona ze znakiem plus w prawym górnym rogu ekranu.

  Nawiązywanie rozmowy głosowej w Skypie dla iPhone’a
  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij pozycję Osoby w lewym dolnym rogu ekranu.
  3. Naciśnij pozycję Kontakty Skype.
  4. Wybierz osobę z listy kontaktów, do której chcesz zadzwonić, i naciśnij pozycję Rozmowa głosowa.

  Przycisk Rozmowa głosowa w profilu kontaktu.

  Aby zaakceptować przychodzącą rozmowę przez Skype'a, naciśnij zielony przycisk „zadzwoń” Przycisk „zadzwoń”.

  Przydatne funkcje, z których można korzystać w trakcie rozmowy

  Naciśnij ekran podczas rozmowy między użytkownikami Skype'a, aby wyświetlić pasek opcji rozmowy:

  • Aby wyłączyć wysyłanie obrazu wideo, naciśnij pozycję Ikona kamery..
  • Naciśnij pozycję , aby przełączyć między kamerą przednią a tylną (ta opcja jest dostępna tylko w trakcie aktywnej rozmowy wideo).
  • Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij ikonę Ikona mikrofonu..
  • Aby włączyć lub wyłączyć głośnik albo przełączyć na zestaw słuchawkowy, naciśnij pozycję Ikona głośnika/Ikona zestawu słuchawkowego/Ikona Bluetooth.
   Jeśli chcesz przełączyć się na zestaw słuchawkowy Bluetooth, który nie został jeszcze skonfigurowany, przejdź do pozycji Ustawienia na iPhonie i w przypadku pozycji Bluetooth ustaw wartość Wł. Zaczekaj, aż telefon wykryje zestaw słuchawkowy Bluetooth, a następnie naciśnij zestaw na liście, aby sparować urządzenia.
  • Naciśnij ikonę Ikona wiadomości czatu., aby wyświetlić swoje wiadomości czatu.
  • Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk Przycisk kończenia rozmowy.

  Dołączanie do rozmowy grupowej

  Przez Skype'a dla iPhone'a możesz brać udział w rozmowie grupowej Skype'a, do której cię dodano.

  Po otrzymaniu zaproszenia do rozmowy grupowej zobaczysz okno powiadomienia o rozmowie przychodzącej. Naciśnij zielony przycisk „zadzwoń” Przycisk „zadzwoń”., aby dołączyć do rozmowy.

  Nawiązywanie rozmowy wideo przez Skype'a dla iPada

  Aby nawiązać rozmowę wideo przez Skype'a dla iPada:

  Przycisk rozmowy wideo wybrany w oknie profilu kontaktu

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij pozycję Osoby.
  3. Naciśnij nazwę osoby, do której chcesz zadzwonić, aby wyświetlić jej profil, i naciśnij przycisk Rozmowa wideo.

  Na ekranie pojawi się obraz wideo rozmówcy w trybie pełnoekranowym, a twój obraz wideo będzie widoczny w prawym dolnym rogu ekranu.

  W trakcie rozmowy wideo dostępne są następujące opcje:

  • Naciśnij ikonę Ikona Minimalizuj, aby wyświetlić lub ukryć pasek boczny, wysłać wiadomość lub zobaczyć wiadomości i SMS-y otrzymane od innych osób z listy kontaktów.
  • Naciśnij ikonę Ikona kamery, aby przełączyć między kamerą przednią i tylną lub wyłączyć przesyłanie obrazu wideo.
  • Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij ikonę Ikona mikrofonu.
  • Aby włączyć lub wyłączyć głośnik albo przełączyć na zestaw słuchawkowy, naciśnij pozycję Ikona głośnika/Ikona zestawu słuchawkowego/Ikona Bluetooth. Jeśli Bluetooth nie został jeszcze skonfigurowany, przejdź do menu iPada i naciśnij kolejno pozycje Ustawienia> Bluetooth, a następnie ustaw dla opcji Bluetooth wartość Wł. Zaczekaj, aż iPad wykryje zestaw słuchawkowy Bluetooth, a następnie naciśnij zestaw na liście, aby sparować urządzenia.
  • Naciśnij ikonę Ikona wiadomości, aby wysłać wiadomość do osoby z listy kontaktów, z którą prowadzisz rozmowę, lub wyświetlić konwersację prowadzoną z tą osobą.
  • Aby zakończyć rozmowę, naciśnij ikonę Ikona kończenia rozmowy.

  W przypadku Skype'a dla iPada rozmów wideo nie można nawiązywać przy użyciu klawiatury numerycznej Skype'a.

  Której kamery można używać do rozmów wideo i jak dostosować obraz?

  Podczas rozmowy wideo przez Skype'a można przełączać między kamerą przednią a tylną. Naciśnij ekran, aby wyświetlić opcje rozmowy, a następnie naciśnij ikonę kamery, aby wybrać odpowiednią opcję: Kamera przednia, Kamera tylna lub Kamera wyłączona.

  Jeśli wyłączysz kamerę, możesz łatwo przywrócić przesyłanie obrazu wideo przez ponowne naciśnięcie ikony kamery i wybranie kamery, której chcesz używać.

  Menu wyświetlane po naciśnięciu ikony kamery.

  W przypadku obrócenia urządzenia do pozycji poziomej obraz z kamery zostanie automatycznie obrócony.

  Odbieranie plików

  Wysyłanie obrazów

  Możesz łatwo wysłać obraz:

  1. Zaloguj się w Skypie i wybierz z listy kontaktów osobę, której chcesz przesłać obraz.
  2. W obszarze Wizytówka naciśnij kolejno pozycje Więcej> Wyślij zdjęcie.

  Okno wizytówki z wyświetlonymi opcjami

  Jeśli używasz iPada pierwszej generacji i nie masz możliwości przesyłania wiadomości wideo, ikona Więcej się nie pojawi. W obszarze Wizytówka od razu naciśnij pozycję Wyślij zdjęcie.

  Przycisk Wyślij zdjęcie na ekranie wizytówki

  1. Wybierz obraz zapisany na iPhonie lub iPadzie lub zrób nowe zdjęcie. Plik obrazu nie może być większy niż 25 MB.
  2. Możesz przesłać plik dopiero po zaakceptowaniu go przez adresata. Zobaczysz pasek postępu wskazujący, ile czasu pozostało do przesłania obrazu. W każdej chwili możesz zatrzymać przesyłanie pliku, naciskając przycisk x.

   Pasek postępu

  Odbieranie obrazów

  Aby odebrać obraz przesyłany przez osobę z listy kontaktów, wykonaj te czynności:

  1. Zaloguj się w Skypie. Pojawi się okno dialogowe z powiadomieniem o tym, że ktoś chce ci przesłać plik.
  2. Naciśnij przycisk Akceptuj, aby odebrać obraz, lub Odmów, aby odrzucić transfer.
  3. Po zakończeniu przesyłania pliku odebrany obraz zostanie automatycznie otwarty.

  Aby znaleźć odebrane obrazy, otwórz aplikację Zdjęcia na iPadzie.

  Jeśli osoba z listy kontaktów spróbuje przesłać ci plik innego typu, otrzymasz powiadomienie o transferze, ale nie będziesz mieć możliwości zaakceptowania pliku.

  Wysyłanie SMS-ów w Skypie dla iPhone’a

  Wysyłanie SMS-ów przy użyciu klawiatury numerycznej

  Wysłanie SMS-a przy użyciu klawiatury numerycznej w Skypie jest bardzo łatwe:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij pozycję Rozmowy telefoniczne.
  3. Wprowadź numer telefonu komórkowego i naciśnij ikonę Ikona SMS-a..
  4. Wpisz treść SMS-a i naciśnij przycisk Wyślij.

  Osoba, do której został wysłany SMS, nie będzie mogła wysłać odpowiedzi przez Skype'a.

  Wysyłanie SMS-ów pod numer telefonu osoby zapisanej w kontaktach Skype'a

  Jeśli osoba z listy kontaktów Skype'a ma numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego zapisany w profilu Skype'a, możesz jej wysłać SMS:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij pozycję Osoby.
  3. Naciśnij nazwę osoby z listy kontaktów, do której chcesz wysłać SMS.
  4. Naciśnij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję SMS.
  5. Wpisz treść SMS-a i naciśnij przycisk Wyślij.

  Ta opcja działa tylko wtedy, gdy kontakt Skype'a ma numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego zapisany w profilu Skype'a. Jeśli nie ma dostępnej opcji SMS, wpisz numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej. Osoba, do której został wysłany SMS, nie będzie mogła wysłać odpowiedzi przez Skype'a.

  Wysyłanie SMS-ów do kontaktów iPhone'a/iPoda

  Aby wysłać SMS ze Skype'a do osoby z listy kontaktów iPhone'a/iPoda:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij pozycję Osoby, a następnie wybierz pozycję Kontakty z iPhone'a/Kontakty z iPoda.
  3. Naciśnij nazwę osoby z listy kontaktów, do której chcesz wysłać SMS, następnie wybierz numer telefonu.
  4. Naciśnij ikonę Ikona SMS-a. , a następnie wpisz treść SMS-a i naciśnij przycisk Wyślij.
  Wysyłanie SMS-ów w Skypie dla iPada

  Wysłanie SMS-a przy użyciu klawiatury numerycznej jest bardzo łatwe:

  Klawiatura numeryczna z wybraną ikoną SMS-a

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij ikonę klawiatury numerycznej.
  3. Wprowadź numer, pod który chcesz wysłać SMS, następnie naciśnij ikonę SMS-a.
  4. Wprowadź tekst i naciśnij przycisk Wyślij.

  Aby wysłać SMS pod numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego osoby z listy kontaktów Skype'a:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij nazwę osoby z listy kontaktów, do której chcesz wysłać SMS. Zostanie wyświetlony jej profil.
  3. Naciśnij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję SMS.
  4. Wprowadź tekst i naciśnij przycisk Wyślij.

  Ta opcja działa tylko wtedy, gdy kontakt ma numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego zapisany w profilu Skype'a. Jeśli nie ma dostępnej opcji SMS, wpisz numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej. Osoba, do której został wysłany SMS, nie będzie mogła wysłać odpowiedzi przez Skype'a.

  Aby wysłać SMS do kontaktu z książki adresowej iPada:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Naciśnij kolejno pozycje Osoby> Listy> Kontakty iPada.
  3. Naciśnij nazwę osoby z listy kontaktów, do której chcesz wysłać SMS, następnie naciśnij pozycję SMS.
  4. Wprowadź tekst i naciśnij przycisk Wyślij.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).