Strona główna Skype dla Linuksa

  Więcej informacji o Skypie dla Linuksa Beta

  Skype dla Linuksa Beta to nowa wersja Skype'a dla Linuksa. Nie zawiera jeszcze wszystkich funkcji, które znajdą się w ostatecznej wersji.

  Użytkownicy Skype'a dla Linuksa Beta pomagają nam testować tę wersję, określają priorytety nowych funkcji i dzielą się opiniami. Zachęcamy do udostępniania jak największej ilości informacji za pośrednictwem społeczności Skype'a lub przy użyciu przycisku Opinia w menu pomocy. Pomoże to nam ulepszyć środowisko użytkownika oraz niezawodność i jakość połączeń.
  Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

  Dlaczego pozwalacie użytkownikom wypróbować ten program w wersji beta?

  Chcieliśmy jak najszybciej udostępnić użytkownikom tę wersję Skype'a. Nie ma ona jeszcze wszystkich funkcji Skype'a, ale liczymy, że użytkownicy Linuksa pomogą nam w najbliższych miesiącach dojść do etapu pełnej premiery, testując oprogramowanie klienckie i dzieląc się opiniami z inżynierami.

  Czy to jest oprogramowanie typu open source?
  Nie. Skype dla Linuksa opiera się na naszym kliencie internetowym i użytkownicy Linuksa nie będą mieli dostępu do źródeł na zasadach open source.

  Jak uzyskać Skype'a dla Linuksa Beta?
  Skype dla Linuksa Beta można pobrać bezpośrednio ze strony pobierania Skype'a. Publikujemy 64-bitową wersję pakietu DEB dla dystrybucji Debian/Ubuntu oraz wersję 64-bitową pakietu RPM dla dystrybucji Fedora i innych. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji Skype'a dla Linuksa Beta, odwiedź społeczność Skype'a, gdzie można go też pobrać.

  Jak otrzymać aktualizacje?

  W przeciwieństwie do starszego klienta Skype'a dla Linuksa, wersja Beta korzysta z regularnego repozytorium aktualizacji pod adresem https://repo.skype.com, dzięki czemu będziesz automatycznie otrzymywać aktualizacje aplikacji wraz ze standardowymi aktualizacjami systemu operacyjnego. Pamiętaj o ponownym uruchomieniu aplikacji po zainstalowaniu aktualizacji, aby upewnić się, że wszystkie składniki zostały w pełni zaktualizowane. Jeśli chcesz potwierdzić, czy otrzymano aktualizacje, sprawdź repozytoria aktualizacji systemu.

  Z jakimi konfiguracjami systemu została przetestowany Skype dla Linuksa Beta?
  Skype dla Linuksa Beta został przetestowany w następujących dystrybucjach Linuksa:

  • Ubuntu 16.04+
  • Debian 8.5+
  • Fedora 24+
  • OpenSuse KDE 13.2+
  • OpenSuse Leap 42.1+ KDE

  Testowaliśmy różne środowiska pulpitu: Gnome, Unity, Mate, Cinnamon, KDE, ale należy pamiętać, że wszystkie te środowiska się różnią i niektóre elementy są ściśle powiązane z używanym środowiskiem (np. powiadomienia).

  Ponadto Skype dla Linuksa Beta wykorzystuje do przechowywania poświadczeń pakiety gnome-keyring i libgnome-keyring0. Oba te pakiety są instalowane jako zależność dla pakietu Skype'a dla Linuksa Beta.


  Uwagi:

  • Bez pakietu libgnome-keyring0 aplikacja się nie uruchomi. Jeśli napotkasz na ten problem, upewnij się, że pakiet jest zainstalowany.
  • Jeśli po uruchomieni aplikacja nadal pyta o poświadczenia, pakiet gnome-keyring nie jest zainstalowany w systemie lub nie jest uruchomiona usługa gnome-keyring-daemon. Sprawdź, czy spełnione są te dwa wymogi.
  • W systemie Fedora napotkaliśmy na problem z usługą gnome-keyring-daemon. Problem występował przy pakiecie gnome-keyring 3.18.2. Został rozwiązany w wersji 3.18.3.

  Czy Skype dla Linuksa Beta działa w systemie 32-bitowym czy 64-bitowym?
  Kompilujemy Skype'a dla Linuksa Beta tylko dla systemów 64-bitowych. W przyszłości być może powstanie wersja 32-bitowa, w zależności od zainteresowania społeczności.

  Jakich funkcji brakuje w porównaniu ze starszą wersją klienta Skype'a dla Linuksa?

  W Skypie dla Linuksa Beta brakuje obecnie obsługi funkcji grupowych połączeń wideo i wychodzącego udostępniania ekranu. Ciężko pracujemy, aby jak najszybciej dodać te funkcje. Na razie aktualizacje będą udostępniane przez aktualizator oprogramowania Linuksa. Wprowadzone zmiany będą ogłaszane w społeczności Skype'a.

  Czy obsługiwane są rozmowy przez Skype'a z numerami stacjonarnymi i komórkowymi?

  Tak.

  Jakie języki obsługuje Skype dla Linuksa Beta?
  Angielski
  Chiński (uproszczony)
  Francuski
  Hindi
  Hiszpański
  Holenderski
  Niemiecki
  Portugalski (brazylijski)
  Rosyjski
  Szwedzki
  Ukraiński
  Włoski

  Czy mogę używać razem Skype'a dla Linuksa i Skype'a dla Linuksa Beta? Czy są to osobne aplikacje? Czy obie aplikacje będą dzwonić, gdy ktoś do mnie zadzwoni?

  Ponieważ są to oddzielne aplikacje, można używać ich razem. Powiadomienia nie zostały jednak zoptymalizowane pod kątem wspólnej pracy, tak więc przy rozmowach przychodzących będzie słychać dzwonek w obu aplikacjach.

  Czy moja historia czatu zostanie przeniesiona?

  W Skypie dla Linuksa Beta możesz zobaczyć historię konwersacji z maksymalnie ostatnich 30 dni. Pracujemy obecnie nad wydłużeniem tego okresu.

  Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową historii konwersacji ze starszej wersji Skype'a dla Linuksa, możesz użyć narzędzia eksportowania, które umożliwia zapisanie historii konwersacji w formacie HTML. Narzędzie jest dostępne w menu aplikacji Narzędzia > Eksportuj historię czatów ze Skype 4.3.

  Której wersji klienta Skype'a powinny używać osoby, do których dzwonię?

  Upewnij się, że używają najnowszej wersji dostępnej na ich platformę.

  Jeśli chcesz widzieć przychodzące udostępnianie ekranu, osoby te powinny używać Skype'a dla Windows w wersji 7.33 lub nowszej bądź Skype'a dla Mac w wersji 7.46 lub nowszej.

  Czy mogę używać Skype'a dla Linuksa Beta do obsługi dwóch kont jednocześnie?

  Tak, możesz uruchomić dodatkową instancję aplikacji przy użyciu argumentu wiersza polecenia „--secondary”.

  Czy mogę zezwolić aplikacji, aby uruchamiała się automatycznie, zminimalizować ją lub zamknąć do zasobnika?

  Tak, te opcje znajdują się w menu Narzędzia.

  Czy mogę wybrać, której kamery/mikrofonu mogę używać?

  Ustawienia wyboru urządzeń można znaleźć podczas nawiązywania połączenia. Kliknij ikonę + i wybierz pozycję Ustawienia dźwięku i wideo.

  Czy mogę używać Skype'a dla Linuksa Beta z sieciowym serwerem proxy?

  Skype dla Linuksa Beta obsługuje w stopniu podstawowym systemowy serwer proxy HTTPS. Można go skonfigurować przy użyciu właściwości środowiskowej HTTPS_PROXY w następującym formacie:
  https_proxy=http(s)://nazwa_użytkownika:hasło@nazwa_hosta:port
  Nazwa użytkownika, hasło i port nie są wymagane. Nazwa użytkownika i hasło powinny być zakodowane w adresie URL (o ile zostaną podane).

  Czy ta wersja rozwiązuje problemy z przychodzącymi rozmowami grupowymi, które mam teraz w Skypie dla Linuksa?
  Tak. Problem z odbieraniem przychodzących rozmów grupowych został rozwiązany w Skypie dla Linuksa Beta. Upewnij się, że osoby, do których dzwonisz lub od których odbierasz rozmowy, używają najnowszej wersji Skype'a.

  Dlaczego nie mogę dzwonić ani odbierać rozmów w obecnym kliencie Skype'a dla Linuksa, gdy używam Skype'a dla Linuksa Beta?
  Skype dla Linuksa Beta używa nowej architektury opartej na chmurze, która zwiększa stabilność połączeń i umożliwia szybsze dodawanie udoskonalonych funkcji niż było to możliwe w starszej architekturze w Skypie dla Linuksa 4.3. W miarę zastępowania Skype'a dla Linuksa 4.3 przez nowszą wersję mogą występować problemy ze współdziałaniem tych aplikacji w okresie przejściowym.


  Dlaczego, gdy ktoś próbuje do mnie zadzwonić, otrzymuję komunikat: „This person tried to contact you but there was a problem connecting the call, try calling them back” (Ta osoba próbowała się z tobą skontaktować, ale wystąpił problem z połączeniem, spróbuj do niej oddzwonić)?
  Błąd może też wystąpić, gdy osoba, która do ciebie dzwoni, używa starszej wersji Skype'a.

  Dlaczego nie mogę nawiązywać grupowych połączeń wideo?
  Funkcja indywidualnych połączeń wideo jest obecnie w pełni obsługiwana między wszystkimi głównymi klientami aplikacji Skype. Trwają jednak prace nad dodaniem funkcji grupowych połączeń wideo. Obecnie są możliwe wyłącznie grupowe połączenia audio.

  Podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji jest wyświetlany błąd: „Weryfikacja podpisu nie powiodła się”. Co zrobić?
  Repozytorium aktualizacji Skype'a jest podpisane i używa protokołu https. W przypadku wystąpienia tego błędu w systemie Ubuntu można spróbować następującego rozwiązania:

  fragment kodu
  W przeciwnym razie można spróbować użyć polecenia „sudo c_rehash”.

  Nie widzę ikony zasobnika. Jak mogę to naprawić?
  Aplikacja używa obiektu GtkStatusIcon lub libappindicator1 do wyświetlania wskaźnika aplikacji (ikony zasobnika). Sprawdź, czy ten obiekt został zainstalowany.

  Czy planowane jest dalsze wsparcie dla Skype'a dla Linuksa?
  Tak, jesteśmy nieustająco zaangażowani w zapewnianie obsługi tej platformy. Użytkownicy Linuksa są dla nas bardzo ważni.

  Jak mogę podzielić się swoją opinią na temat Skype'a dla Linuksa Beta?
  Możesz podzielić się swoją opinią za pośrednictwem społeczności Skype'a, używając przycisku Opinia w menu pomocy lub używając tagu #skypefeedback na Twitterze.


  Chcę udostępnić dzienniki/informacje przydatne do debugowania. Jak to zrobić?
  Zawsze doceniamy opinie naszych użytkowników. Rejestrowanie nie jest domyślnie włączone w aplikacji — aby utworzyć pliki dzienników, należy je najpierw włączyć. Gdy utworzysz plik dziennika, będzie on zawierał pewne dane osobowe, zgodnie z Zasadami ochrony danych osobowych Skype'a. Potrzebujemy zbieranych danych, aby móc analizować i rozwiązywać problemy użytkowników. Pliki dzienników nie zawierają danych takich jak konwersacje na czacie oraz wiadomości audio i wideo.

  Jeśli napotkasz na problem:

  1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Alt+D , aby włączyć menu debugowania.
  2. W menu debugowania kliknij pozycję Włącz rejestrowanie.
  3. Spróbuj odtworzyć dokładnie te same czynności co wcześniej.
  4. Po odtworzeniu błędu zbierz dzienniki:
   • Dzienniki aplikacji można znaleźć w folderze ~/.config/skypeforlinux/logs (w katalogu HOME w lokalizacji .config/skypeforlinux/logs).
   • Utwórz archiwum tego folderu. Np.
    $ tar -zcvf skypeforlinux-logs.tar.gz
   • Może być konieczne zamknięcie aplikacji, ponieważ pliku mogą zostać zmienione w trakcie tworzenia archiwum, gdy aplikacja pracuje.
  5. Po ukończeniu tych działań kliknij w menu debugowania pozycję Wyłącz rejestrowanie.
  6. Pamiętaj, by podzielić się informacją o problemie za pośrednictwem społeczności Skype'a. Jeśli potrzebne będą dzienniki, skontaktuje się z tobą nasz inżynier.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).