Strona główna Skype dla Androida
 • Rozmowy
 • Dzwonienie na telefony komórkowe i stacjonarne

  Rozpoczynanie korzystania z aplikacji Skype MOD dla Cyanogena

  Skype MOD dla Cyanogena integruje kontakty Skype'a bezpośrednio z aplikacją Kontakty na urządzeniu z Cyanogenem. Pozwala to dzwonić przez Skype'a bezpośrednio z aplikacji Telefon. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach aplikacji Skype MOD dla Cyanogena.

  W aplikacji Skype MOD dla Cyanogena można zalogować się tak samo jak w Skypie dla Androida. Dodatkowo można też zalogować się z poziomu dialera i aplikacji Kontakty.

  • Logowanie z poziomu dialera: Wyświetlany jest monit o zalogowanie się na konto Skype'a, gdzie wyświetlany jest stan środków. Przenosi on do aplikacji Skype.
  • Logowanie z aplikacji Kontakty: Na karcie Skype wyświetlany jest monit o zalogowanie się. Monit jest też wyświetlany, gdy rozwiniesz dowolną kartę kontaktu.

  Kontakty i ulubione Skype'a można zobaczyć, wyszukać i zadzwonić do nich bezpośrednio w aplikacji Kontakty:

  • Kontakty Skype'a są automatycznie dołączane do kontaktów w telefonie. Jeśli kontakt Skype'a ma numer telefonu, który znajduje się w kontaktach na urządzeniu, kontakty zostaną połączone, dzięki czemu wszystkie informacje będą dostępne w jednym miejscu. Czasem trzeba nacisnąć pozycję Zobacz wszystko, aby rozwinąć kartę kontaktu.
  • Kontakty Skype'a są wyświetlane na karcie Wszystkie kontakty. Jest też karta Skype, na której wyświetlane są tylko kontakty Skype'a i ich status. Ponadto na karcie Ulubione wyświetlane są ulubione kontakty ze Skype'a.
   Może minąć chwila, zanim na liście pojawią się nowo dodane kontakty.
  • Aby zaprosić kontakty, których nie ma na Skypie, przejdź na kartę kontaktu i naciśnij pozycję Wyszukaj w katalogu Skype'a.
   zaproszenie

  Jeśli w aplikacji Kontakty nie widzisz kontaktów ze Skype'a, wypróbuj ten sposób:

  1. Upewnij się, że Skype jest zalogowany.
  2. W aplikacji Kontakty wybierz z menu pozycję Konta. Możesz też wybrać pozycje Ustawienia> Konta.
  3. Naciśnij pozycję Skype i upewnij się, że synchronizacja kontaktów jest włączona.
  4. Jeśli na karcie Skype kontakty nadal nie są wyświetlane, wybierz pozycjeSkype  > Ustawienia > Kontakty i wybierz opcję Kopiuj do książki telefonicznej.

  W niektórych przypadkach, gdy użytkownicy wylogują się z konta Skype'a, które synchronizowało kontakty, i zalogują się na inne konto Skype'a, aplikacja Kontakty może nie zostać prawidłowo zaktualizowana. Należy wtedy wykasować dane aplikacji dla Skype'a i wtyczki Skype'a. W tym celu:

  1. Otwórz Ustawienia> Aplikacje i wybierz Skype.
  2. Naciśnij pozycję Pamięć masowa i wybierz opcję Wyczyść dane.
  3. Powtórz te same czynności dla wtyczki Skype'a.
  4. Wybierz Ustawienia > Konta i upewnij się, że synchronizacja kontaktów jest włączona.
  5. Uruchom ponownie urządzenie.

  Jeśli kontakt Skype'a nie został automatycznie połączony z kontaktem w telefonie, wypróbuj to rozwiązanie:

  1. Upewnij się, że kontakt Skype'a ma na profilu ustawiony numer telefonu.
  2. Jeśli tak jest, wybierz pozycje Ustawienia > Konta > Skype, wybierz z menu polecenie Synchronizuj teraz i odczekaj jakiś czas (np. godzinę).

   Alternatywne rozwiązanie:

   1. Otwórz aplikację Kontakty i wyszukaj kontakt w książce telefonicznej.
   2. Naciśnij go w celu edycji i wybierz polecenie Scal.
   3. Wybierz kontakt Skype'a, który chcesz scalić.

  Rozmowę przez Skype'a z osobami z listy kontaktów można rozpocząć bezpośrednio w aplikacji Telefon. Można też wykonywać tanie połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi przy użyciu środków na koncie Skype'a lub abonamentu.

  W aplikacji Telefon można:

  • Rozpocząć rozmowę, korzystając z wyszukiwania kontaktów, wyszukiwania T9 lub wpisując numer telefonu.
  • Przełączyć się z rozmów komórkowych na rozmowy przez Skype'a przy użyciu menu rozwijanego w dialerze.
   przełączanie rozmów
  • Wyświetlić saldo środków na koncie Skype'a, doładować konto lub zakupić abonament albo środki, naciskając pozycję Doładuj konto, a następnie Kup abonament lub Doładuj konto.
  • Przełączyć się z rozmowy komórkowej na rozmowę wideo przez Skype'a podczas rozmowy z użytkownikiem urządzenia z Androidem lub Cyanogenem.

   Podczas połączenia komórkowego naciśnij przycisk wideo, aby rozpocząć rozmowę przez Skype'a.

   Znajomy otrzyma rozmowę przychodzącą — Twoja bieżąca rozmowa nie zakończy się ani nie zostanie zawieszona. Gdy odbierze, połączenie zostanie automatycznie przełączone na rozmowę wideo przez Skype'a.

   Jeśli znajomy nie znajduje się na liście kontaktów Skype'a, po naciśnięciu przycisku, aplikacja poprosi Cię o zaproszenie go do kontaktów. Znajomy musi przyjąć zaproszenie, zanim będzie można zadzwonić do niego przez Skype'a.

  • Wyświetlać historię rozmów, w tym rozmów przez Skype'a. Rozmowy przez Skype'a są oznaczone ikonąIkona Skype'a.
  • Aby na karcie kontaktu zobaczyć więcej opcji, takich jak rozmowy wideo, kliknij Zobacz wszystko.

   

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi