Pomoc Windows Desktop

Jakie są możliwe statusy na Skypie?

Status Opis

Dostępny
Jest to standardowe ustawienie użytkownika po jego pierwszym zalogowaniu się w Skypie. Osoby z listy kontaktów widzą, że masz włączonego Skype'a i że mogą się z tobą skontaktować. Wiadomości czatu są dostarczane niezwłocznie.

Zaraz wracam
Osoby z listy kontaktów widzą, że mimo zalogowania w Skypie może cię nie być przy komputerze. Wiadomości czatu są dostarczane niezwłocznie, a osoby z listy kontaktów mogą próbować nawiązać z tobą rozmowę.

Nie przeszkadzać
Osoby z listy kontaktów widzą, że masz włączonego Skype'a, ale nie chcesz, aby ci przeszkadzano. Nadal mogą do ciebie wysyłać wiadomości czatu i dzwonić, ale nie będą emitowane żadne dźwięki.

Niewidoczny
Osoby z listy kontaktów widzą cię jako użytkownika niepodłączonego, ale nadal możesz normalnie używać Skype'a. Jest to dobra metoda na korzystanie ze Skype'a bez przeszkadzających wiadomości czatu i rozmów przychodzących od osób z listy kontaktów.

Niepodłączony
Ta ikona statusu jest wyświetlana automatycznie, jeśli użytkownik nie zalogował się w Skypie. Status Niepodłączony możesz też ustawić ręcznie, klikając ikonę statusu i wybierając pozycję z listy.

W trybie Niepodłączony nie można wysyłać wiadomości czatu ani nawiązywać i odbierać rozmów. Wysłane ci wiadomości czatu zostaną udostępnione, gdy się zalogujesz, niezależnie od statusów ich nadawców.

Jakie funkcje ułatwień dostępu są oferowane w Skypie w przeglądarce?

Przekierowanie rozmów
Tę ikonę mają osoby, które są niedostępne, ale mają skonfigurowane przekierowanie rozmów lub pocztę głosową.

Jeśli ustawisz przekierowanie rozmów na koncie Skype, rozmowy, których nie możesz odebrać w Skypie, będą przekierowywane na twój telefon służbowy, domowy lub komórkowy. Dzięki temu nigdy nie ominie cię żadna rozmowa przez Skype'a.

Jakie funkcje ułatwień dostępu są oferowane w Skypie w przeglądarce?

Oczekująca prośba o szczegółowe dane
Ta ikona jest wyświetlana obok osób dodanych do listy kontaktów, w przypadku których czekasz na zaakceptowanie twojej prośby o szczegółowe dane.

Zablokowany
Ta ikona jest wyświetlana obok zablokowanych kontaktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jaka jest różnica pomiędzy statusem a opisem statusu w Skypie?

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).