Pomoc Skype for Windows 10

Dlaczego nie widać opcji sterowania połączeniami w Skypie dla Windowsa 10?

Jeśli podczas rozmowy znikną opcje sterowania połączeniami, to aby ponownie je wyświetlić i przywrócić możliwość nawigowania, przesuń wskaźnik myszy, naciśnij dwukrotnie ekran albo naciśnij dowolny klawisz.

Jeśli podczas korzystania z Narratora znikną opcje sterowania połączeniami, spowoduje to utratę możliwości nawigowania przy użyciu klawisza Caps Lock i klawiszy strzałek oraz wyświetlenie komunikatu o błędzie „Brak następnego elementu”. Aby przywrócić opcje sterowania połączeniami, wykonaj następujące czynności:

  1. Przesuń wskaźnik myszy, naciśnij dwukrotnie ekran albo naciśnij dowolny klawisz.
  2. Sprawdź, czy możesz nawigować przy użyciu klawisza Caps Lock i klawiszy strzałek.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).