Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Czym są Rozmowy kwalifikacyjne przez Skype'a i jak z nich korzystać?

  Dzięki rozmowom kwalifikacyjnym przez Skype'a można ocenić kandydatów technicznych za pomocą edytora kodu w czasie rzeczywistym dostępnego w Skypie w przeglądarce. Nie trzeba się rejestrować ani niczego pobierać. Wystarczy przejść na stronę Skype.com/interviews i kliknąć przycisk Rozpocznij rozmowę kwalifikacyjną.

  Które przeglądarki są obsługiwane podczas rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  Wszystkie funkcje są obsługiwane przez przeglądarki Microsoft Edge i Google Chrome (wersja 32 i nowsze). W przeglądarce Firefox jest obsługiwany tylko edytor kodu. Safari i przeglądarki na urządzenia przenośne nie są obsługiwane.

  Które języki programowania są obsługiwane przez edytor kodowania w rozmowach kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  Aktualnie obsługujemy 13 języków programowania: C, C++, C#, F#, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Rust i TypeScript.

  Jak przełączać się między językami programowania podczas rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane języków programowania (domyślnie jest ustawiony język JavaScript), a następnie wybierz odpowiedni język programowania.
  Menu języków programowania

  Jak wykonać kod podczas rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  Naciśnij przycisk Uruchom w prawym górnym rogu edytora kodu.

  Jak przebiega wykonywanie kodu podczas rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  Każde wykonanie kodu odbywa się wewnątrz oddzielnego, izolowanego kontenera platformy Docker. Gdy kod zwróci wynik lub zostanie przekroczony limit 10 sekund, działanie kontenera platformy Docker zostanie przerwane i nastąpi jego usunięcie wraz ze znajdującym się wewnątrz kodem.


  Dlaczego rozmowy kwalifikacyjne przez Skype'a proszą o dostęp do kamery i mikrofonu?
  Dostęp do kamery i mikrofonu jest potrzebny do prowadzenia rozmów wideo. Możesz korzystać z rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a bez prowadzenia rozmów wideo, klikając Kontynuuj bez rozmowy.


  Czy w rozmowie kwalifikacyjnej przez Skype'a mogą brać udział tylko dwaj rozmówcy?
  Nie, rozmowy kwalifikacyjne przez Skype'a również korzystają z funkcji czatu grupowego, jak w zwykłym Skype. Można dodać dowolną liczbę rozmówców w ten sam sposób co w Skypie na urządzeniu mobilnym lub na komputerze PC.


  Jak czatować z rozmówcami podczas rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  Interfejs czatu znajduje się po prawej stronie ekranu. Wpisz wiadomość w polu wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
  Czat podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez Skype'a


  Jak wysyłać pliki do rozmówców w rozmowach kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  W polu wiadomości kliknij ikonę załącznika, wybierz plik, który chcesz wysłać, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Maksymalny rozmiar wysyłanego pliku to 100 MB.
  dołącz plik podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez Skype'a


  Jak zapisać kod podczas rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  Aby zapisać wykonany kod, kliknij przycisk Pobierz Przycisk Pobierz.


  Czy istnieje interfejs API dla Rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a?
  Tak! Możesz dostosowywać, planować i udostępniać łącza przy użyciu interfejsu API Rozmów kwalifikacyjnych przez Skype'a. Dowiedz się więcej tutaj: https://skype.com/interviews/api.


  Jak zaplanować rozmowę kwalifikacyjną?
  Możesz użyć naszego harmonogramu na stronie https://skype.com/interviews/scheduler. Dowiedz się więcej o planowaniu rozmów kwalifikacyjnych.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi