Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak zarządzać konwersacjami grupowymi w Skypie na komputery PC?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Dokonywanie zmian w Profilu grupy

   

  Skype dla systemów Windows, Mac, Linux i Skype dla Windows 10 (wersja 14):

  1. Na liście ostatnich konwersacji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, którą chcesz zarządzać, a następnie wybierz polecenie Zarządzaj grupą.
  2. W profilu grupy możesz:
  • Dodać lub uaktualnić obraz grupy: wybierz obraz grupy, do przesłania lub usuń zdjęcie.
  • Wybrać nowy kolor dla grupy: wybierz przycisk Edytuj edit button obok zdjęcia grupy, aby wybrać nowy kolor. Zmiana koloru może chwilę potrwać.
  • Zmienić nazwę grupy: wybierz przycisk Edytuj edit button obok nazwy grupy, aby wpisać nową nazwę.
  • Wysłać łącze, aby dołączyć do grupy: wybierz Udostępnij łącze, aby dołączyć do grupy, share link button aby udostępnić łącze z zaproszeniem do grupy poza Skype. Zaproszenia do czatu muszą być włączone, aby móc udostępniać link z zaproszeniem. Wybierz swój obrazek profilu, Ustawienia, wybierz Powiadomienia notification button, a następnie włącz Zaproszenia do konwersacji.
  • Wysłać wiadomość: wybierz pozycję Wyślij wiadomośćsend message button , aby wysłać wiadomość do tej grupy.
  • Rozpocząć rozmowę wideo: wybierz pozycję Rozpocznij rozmowę wideovideo call button , aby zacząć rozmowę wideo z tą grupą.
  • Rozpocząć rozmowę: wybierz pozycję Rozpocznij rozmowę start a call button , aby zacząć rozmowę głosową z tą grupą.
  • Dodawać osoby: wybierz pozycję Dodaj osoby, aby dodać dodatkowych uczestników do konwersacji grupowej.
  • Dodawać boty: wybierz pozycję Dodaj boty, aby znaleźć boty Skype i dodać je do konwersacji grupowej.
  • Galeria czatu: naciśnij pozycję Galeria czatu, aby wyświetlić wszystkie obrazy, łącza i pliki udostępnione na czacie tej grupy.
  Możesz również zarchiwizować czat grupy, aby usunąć go z listy ostatnich czatów.
   

  Skype dla Windows 10 (wersja 12):

  1. Na liście ostatnich czatów kliknij grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Wyświetl profil.
  2. W profilu grupy możesz:
  • Opuścić czat
  • Wyświetl uczestników
  • Zmienić nazwę grupy
  • Dodać lub zaktualizować obraz grupy
  • Wysłać łącze w celu zaproszenia dowolnej osoby do grupy

   

  Aktualizacja ustawień czatu grupowego

   

  Skype dla systemów Windows, Mac, Linux i Skype dla Windows 10 (wersja 14):

  • Powiadomienia: włącz lub wyłącz powiadomienia, aby otrzymać alert za każdym razem, gdy otrzymasz nową wiadomość w tej grupie.
  • Inteligentne powiadomienia: gdy włączona jest funkcja Inteligentne powiadomienia, otrzymasz powiadomienie tylko wtedy, gdy ktoś z grupy zacytuje cię lub doda @wzmiankę o tobie.
  • Dodaj do ulubionych: dodaj tę konwersację grupową na początek karty Czaty.
  • Historia czatów: zezwól wszystkim na przeglądanie historii czatów.
  • Udostępnianie grupy przez łącze: wybierz, aby umożliwić członkom grupy tworzenie i udostępnianie łącza z zaproszeniem do tej grupy. Zaproszenia do konwersacji muszą być włączone, aby móc udostępniać łącze z zaproszeniem. Kliknij przycisk więcej More button, wybierz Ustawienia, następnie wybierz Powiadomienia notification button i włącz Zaproszenia do konwersacji.
  • Opuść grupę: opuszczenie konwersacji grupowej.
   

  Skype dla Windows 10 (wersja 12):

  • Włączanie lub wyłączanie powiadomień
  • Udostępnianie historii czatu wszystkim
  • Utwórz link, za pomocą którego każdy może dołączyć

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi