Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Co to jest funkcja Skype SMS Connect i jak z niej korzystać?

  Wróć do wyników wyszukiwania
  Czy kiedykolwiek marzyło Ci się wysyłanie i odbieranie SMS-ów bezpośrednio z komputera? Skype SMS Connect pozwala sparować telefon z systemem Android z komputerem z systemem Windows lub z komputerem Mac, umożliwiając wysyłanie SMS-ów bezpośrednio z komputera.

  Poznaj różnice między Skype SMS i Skype SMS Connect.
   
  Aby włączyć funkcję Skype SMS Connect i wysyłać lub odbierać za jej pomocą wiadomości na komputerze, wymagany jest:
  • Skype na telefonie z systemem Android (6.0+).
   I
  • Skype (wersja 8) dla systemów Windows lub Mac albo Skype dla systemu Windows 10 (wersja 14).


  Jak skonfigurować funkcję Skype SMS Connect


  Na telefonie z systemem Android:
   
  1. Zaloguj się do Skype’a na telefonie z systemem Android.
  2. Naciśnij zdjęcie profilowe.
  3. Naciśnij pozycję Ustawienia.
  4. Naciśnij pozycję Wiadomości.
  5. Naciśnij pozycję SMS.
  6. Kroki synchronizowania komputera będą różne w zależności od tego, czy masz środki na koncie Skype:
   • Mam środki na koncie Skype: wybierz przycisk radiowy obok pozycji Przez telefon za pomocą SMS Connect, a następnie naciśnij pozycję Konfiguracja.
   • Nie mam środków na koncie Skype: naciśnij pozycję Konfiguracja .
  7. Potwierdź swój numer telefonu, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.
  8. Zostanie wyświetlona nazwa komputera wraz z kodem weryfikacyjnym.
   W celu zapewnienia skuteczniejszych zabezpieczeń zalecamy kontynuowanie poniższych czynności, aby potwierdzić, że ten kod jest zgodny z wysłanym na komputer. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego potrzeba kodu weryfikacyjnego do skonfigurowania funkcji Skype SMS Connect.

  Sprawdź, czy kod weryfikacyjny systemu Android jest zgodny z tym, który wysłano na komputer:
   
  1. Zaloguj się do Skype’a na komputerze za pomocą tego samego konta, którego użyto do zalogowania się w systemie Android.
  2. Wybierz swój obrazek profilu.
  3. Wybierz pozycję Ustawienia.
  4. Wybierz pozycję Wiadomości.
  5. Wybierz pozycję SMS.
  6. Potwierdź, że nazwa komputera i kod weryfikacyjny są zgodne z tym, co jest wyświetlane na telefonie z systemem Android.

  Na koniec na telefonie z systemem Android potwierdź, że kody weryfikacyjne są zgodne:
   
  1. W oknie powiadomienia na telefonie z systemem Android naciśnij pozycję Tak, aby potwierdzić, że kody weryfikacyjne są zgodne.
  2. Na telefonie z systemem Android zostanie wyświetlona nazwa sparowanego komputera.

  Po zsynchronizowaniu z komputerem telefonu z systemem Android zawsze, gdy ktoś wyśle SMS-a na Twój telefon z systemem Android, otrzymasz go również w czatach Skype, jeśli się zalogowano. Aby rozpocząć nową konwersację funkcji SMS Connect:

  1. Wybierz przycisk Nowy czat.
  2. Wybierz pozycję Nowy SMS.
  3. Wybierz co najmniej jednego adresata z listy kontaktów, używając wyszukiwania lub wprowadzając numer telefonu, a następnie wybierz pozycję Gotowe.
  4. Wpisz wiadomość, a następnie wybierz przycisk Wyślij.

   

  Wyłączenie funkcji SMS Connect na sparowanych urządzeniach spowoduje usunięcie wszystkich SMS-ów wysłanych wtedy, gdy urządzenia były połączone.

  Na telefonie z systemem Android lub komputerze:

  1. Wybierz swój obrazek profilu.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Wiadomości.
  4. Wybierz pozycję SMS, a następnie...
   • Na telefonie z systemem Android: naciśnij pozycję Usuń wszystko, aby odłączyć wszystkie urządzenia.
   • Na komputerze: wybierz przycisk Więcej, a następnie wybierz pozycję Usuń to urządzenie.
  5. Potwierdź, że chcesz usunąć urządzenie i wszystkie swoje konwersacje SMS z połączonych urządzeń, a następnie naciśnij pozycję Usuń lub Usuń wszystko.

   

  Dane funkcji SMS Connect można usunąć z komputera lub z telefonu z systemem Android:

  Na sparowanym komputerze:

  1. Wybierz swój obrazek profilu.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Wiadomości.
  4. Wybierz pozycję SMS.
  5. Wybierz przycisk Więcej, a następnie wybierz pozycję Usuń wszystkie wiadomości funkcji SMS Connect ze Skype'a. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych z przeszłości. Ponieważ urządzenia są nadal sparowane, wszystkie nowe wiadomości będą widoczne tak, jak zwykle.
  6. W oknie usuwania danych funkcji SMS Connect wybierz pozycję Usuń.


  Na telefonie z systemem Android (spowoduje to usunięcie wszystkich połączonych urządzeń oraz usunięcie wszystkich danych funkcji SMS Connect):

  1. Naciśnij swój obrazek profilu.
  2. Naciśnij pozycję Ustawienia.
  3. Naciśnij pozycję SMS.
  4. Naciśnij pozycję Konfiguracja.
  5. Naciśnij pozycję Kontynuuj.
  6. Naciśnij pozycję Usuń wszystkie wiadomości funkcji SMS Connect ze Skype'a. Spowoduje to usunięcie wszystkich połączonych urządzeń oraz usunięcie wszystkich danych funkcji SMS Connect.

  Dodano komputer do funkcji Skype SMS Connect, dlaczego nie widzę moich konwersacji SMS?
  Skype SMS Connect nie synchronizuje poprzednich wiadomości z telefonu sprzed sparowania go z komputerem. Po dodaniu komputera do funkcji SMS Connect będziesz otrzymywać wszystkie nowe wiadomości.


  Dlaczego nie widzę moich konwersacji SMS Skype’a w Skypie w systemie Android?
  Funkcja Skype SMS Connect to obecnie środowisko tylko przekazywania. Nadal używaj dotychczasowej aplikacji do wysyłania wiadomości na telefonie.


  Próbuję połączyć komputer, ale nie jest on pokazywany jako dostępny na telefonie z systemem Android.
  Jest kilka powodów, dlaczego tak mogło się zdarzyć — sprawdź następujące kwestie:

  • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Skype’a na komputerze.
  • Upewnij się, że zalogowano się na tym samym koncie zarówno na komputerze, jak i na telefonie z systemem Android.

  Nie otrzymuję wiadomości lub dochodzą one za wolno
  Najczęstszą przyczyną niedostarczonych lub wolno doręczanych wiadomości jest to, że Skype działa w trybie oszczędzania baterii (Android Doze). Aby wyłączyć tryb Android Doze:
  1. Naciśnij swój obrazek profilu.
  2. Naciśnij pozycję Ustawienia.
  3. Naciśnij pozycję Wiadomości.
  4. Naciśnij pozycję SMS.
  5. Naciśnij pozycję Konfiguracja.
  6. Naciśnij pozycję Kontynuuj.
  7. Naciśnij pozycję Uruchom Skype'a w tle.

  Dlaczego nie mogę wysyłać zdjęć ani filmów wideo ze Skype’a na komputerze?
  Obecnie nie obsługujemy wysyłania zawartości multimedialnej. Obsługujemy odbieranie zdjęć i filmów wideo.


  Dlaczego nie mogę usunąć SMS-ów w Skypie wysłanych ze Skype’a na komputerze?
  Obecnie obsługujemy tylko usuwanie całej konwersacji ze Skype’a na komputerze. Możesz też usunąć jedną wiadomość w aplikacji do obsługi wiadomości na telefonie, a zostanie ona usunięta ze Skype’a.


  Dlaczego nie widzę kontaktów z telefonu w Skypie na komputerze?
  Skype używa tylko lokalnej książki adresowej urządzenia, na którym jest zainstalowany. Jeśli Twoje urządzenie nie ma dostępu do lokalnej książki adresowej, wyświetlimy nazwę książki adresowej telefonu z systemem Android, o ile udzielono uprawnień do synchronizowania książki adresowej z listą kontaktów Skype’a.

   

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi