Pomoc Skype'a

  Wprowadzenie zaktualizowanego, ulepszonego programu Skype dla system Windows 10

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Począwszy od czerwca 2020 r., program Skype dla systemu Windows 10 i program Skype dla komputerów stacjonarnych stają się jednym rozwiązaniem, dlatego możemy zapewnić jednolite środowisko. Pozwoli to nam dostarczać najnowsze aktualizacje i ulepszenia bez względu na to, skąd program Skype jest pobierany, czy to ze sklepu Microsoft, czy z witryny skype.com.

  Pytanie: Co nowego w tej wersji?

  Odpowiedź: Aby zapewnić jednolite środowisko na platformach, dodaliśmy:

  • Zaktualizowane opcje zamykania, aby można było szybko zamykać program Skype lub zatrzymywać jego automatyczne uruchamianie.
  • Ulepszoną ikonę na pasku zadań, która informuje o nowych wiadomościach i statusie obecności
  • Udostępnianie plików bezpośrednio z Eksploratora plików
  • 9 klipów wideo dla połączeń wideo
  • Możliwość zamiany tła
  • Moderowane czaty
  • Ulepszenia funkcji Rozpocznij spotkanie teraz
  • Ulepszone elementy sterujące połączeniami

  Pytanie: Co nie jest obsługiwane w tej wersji?

  Odpowiedź: Staraliśmy się zachować pełną funkcjonalność środowiska Skype'a dla systemu Windows 10, ale istnieje kilka elementów, które nie są jeszcze obsługiwane w tej platformie:

  • Integracja z panelem Udostępnianie
  • Synchronizacja z kontaktami programu Outlook