Pomoc Windows Desktop

Jak zarządzać historią konwersacji w Skypie dla pulpitu Windows?

Historia konwersacji zawiera wszystkie wiadomości wysłane do osób z listy kontaktów lub grup i odebrane od nich, a także szczegóły wszystkich rozmów przez Skype'a.

Konwersacje są przez pewien czas przechowywane na dysku twardym. Czas ten możesz określić w ustawieniach historii. Historia konwersacji z ostatnich 30 dni jest też przechowywana w chmurze, dlatego masz do niej dostęp po zalogowaniu się w Skypie na dowolnym urządzeniu.

Dowiedz się, jak usunąć lub ukryć historię czatu.

Aby przeglądać historię konwersacji:

 1. W sekcji Kontakty lub Ostatnie kliknij osobę z listy kontaktów lub grupę, dla której chcesz wyświetlić historię konwersacji.  W oknie głównym zostanie wyświetlona historia wiadomości i rozmów dotycząca tej osoby lub grupy.
 2. Jeśli osoby lub grupy nie ma na liście Kontakty lub Ostatnie, wpisz nazwę w polu Wyszukaj lub przewiń w dół i kliknij pozycję Pokaż wcześniejsze wiadomości.

Aby znaleźć konkretną wiadomość w historii konwersacji z osobą z listy kontaktów lub grupą, możesz wyszukać w historii słowo lub frazę.

 1. Na liście Kontakty lub Ostatnie wybierz konwersację, którą chcesz przeszukać.
 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F albo na pasku menu wybierz kolejno pozycje Konwersacja > Znajdź.

 3. W wyświetlonym polu wyszukiwania wpisz szukane słowo lub frazę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Przy użyciu przycisków Następne i Poprzednie możesz przechodzić między wynikami wyszukiwania.

Jeśli wiadomość została przeczytana, ale chcesz wrócić do niej później, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy konwersację i wybierz pozycję Oznacz jako nieprzeczytaną. Kolor konwersacji na karcie Ostatnie zmieni się na pomarańczowy, a do ikony Skype'a na pasku zadań zostanie dodane przypomnienie o późniejszym przeczytaniu konwersacji.

Historia konwersacji jest przechowywana na dysku twardym komputera przez określony czas.

Aby zmienić czas przechowywania historii przez Skype'a na komputerze:

 1. Na pasku menu wybierz pozycję Skype, a następnie kliknij pozycję Prywatność.

 2. W sekcji Przechowuj historię czatów wybierz z listy rozwijanej pozycję całą historię, przez 3 miesiące, przez 1 miesiąc, przez 2 tygodnie lub nie przechowuj.

 3. Kliknij przycisk Zapisz u dołu okna Opcje.

Historia konwersacji z ostatnich 30 dni jest przechowywana w chmurze, dlatego masz do niej dostęp po zalogowaniu się w Skypie na dowolnym urządzeniu.

Historia wiadomości starszych niż 30 dni jest zapisywana na dysku twardym zgodnie z ustawieniami historii.

Jeśli musisz odinstalować Skype'a lub chcesz przenieść historię z jednego komputera na inny — na przykład z komputera z systemem Windows na inny komputer z Windows lub na Maca — możesz wykonać kopię zapasową historii. Wystarczy skopiować główny plik bazy danych z folderu swojej nazwy użytkownika Skype'a.

Aby zapisać i przenieść historię konwersacji:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisz R, aby wyświetlić okno Uruchamianie.
 2. W oknie Uruchamianie wpisz %appdata%\Skype i naciśnij przycisk OK.
 3. Otwórz folder o nazwie odpowiadającej twojej nazwie użytkownika Skype'a.
 4. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj. Spowoduje to skopiowanie całego folderu razem z zawartością.
 5. Zapisz folder na zewnętrznym nośniku.
 6. Na nowym komputerze zainstaluj Skype'a i zaloguj się do niego tak, aby został utworzony potrzebny folder. Następnie wyloguj się ze Skype'a.
 7. Pozostając na nowym komputerze, ponownie przejdź do okna Uruchamianie, wpisz %appdata%\Skype i naciśnij przycisk OK.
 8. Otwórz folder o nazwie odpowiadającej twojej nazwie użytkownika Skype'a.
 9. Zastąp cały folder (o nazwie odpowiadającej twojej nazwie użytkownika Skype'a) folderem zapisanym w punktach 4 i 5.
 10. Zaloguj się w Skypie. Podczas przeglądania konwersacji będzie widoczna historia czatu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Czat i SMS-y" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie