Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zarządzać historią konwersacji w Skypie dla pulpitu Windows?

  Historia konwersacji zawiera wszystkie wiadomości wysłane do osób z listy kontaktów lub grup i odebrane od nich, a także szczegóły wszystkich rozmów przez Skype'a.

  Konwersacje są przez pewien czas przechowywane na dysku twardym. Czas ten możesz określić w ustawieniach historii. Historia konwersacji z ostatnich 30 dni jest też przechowywana w chmurze, dlatego masz do niej dostęp po zalogowaniu się w Skypie na dowolnym urządzeniu.

  Dowiedz się, jak usunąć lub ukryć historię czatu.

  Aby przeglądać historię konwersacji:

  1. W sekcji Kontakty lub Ostatnie kliknij osobę z listy kontaktów lub grupę, dla której chcesz wyświetlić historię konwersacji.   W oknie głównym zostanie wyświetlona historia wiadomości i rozmów dotycząca tej osoby lub grupy.
  2. Jeśli osoby lub grupy nie ma na liście Kontakty lub Ostatnie, wpisz nazwę w polu Wyszukaj lub przewiń w dół i kliknij pozycję Pokaż wcześniejsze wiadomości.

  Aby znaleźć konkretną wiadomość w historii konwersacji z osobą z listy kontaktów lub grupą, możesz wyszukać w historii słowo lub frazę.

  1. Na liście Kontakty lub Ostatnie wybierz konwersację, którą chcesz przeszukać.
  2. Naciśnij klawisze Ctrl + F albo na pasku menu wybierz kolejno pozycje Konwersacja > Znajdź.

  3. W wyświetlonym polu wyszukiwania wpisz szukane słowo lub frazę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Przy użyciu przycisków Następne i Poprzednie możesz przechodzić między wynikami wyszukiwania.

  Jeśli wiadomość została przeczytana, ale chcesz wrócić do niej później, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy konwersację i wybierz pozycję Oznacz jako nieprzeczytaną. Kolor konwersacji na karcie Ostatnie zmieni się na pomarańczowy, a do ikony Skype'a na pasku zadań zostanie dodane przypomnienie o późniejszym przeczytaniu konwersacji.

  Historia konwersacji jest przechowywana na dysku twardym komputera przez określony czas.

  Aby zmienić czas przechowywania historii przez Skype'a na komputerze:

  1. Na pasku menu wybierz pozycję Skype, a następnie kliknij pozycję Prywatność.

  2. W sekcji Przechowuj historię czatów wybierz z listy rozwijanej pozycję całą historię, przez 3 miesiące, przez 1 miesiąc, przez 2 tygodnie lub nie przechowuj.

  3. Kliknij przycisk Zapisz u dołu okna Opcje.

  Historia konwersacji z ostatnich 30 dni jest przechowywana w chmurze, dlatego masz do niej dostęp po zalogowaniu się w Skypie na dowolnym urządzeniu.

  Historia wiadomości starszych niż 30 dni jest zapisywana na dysku twardym zgodnie z ustawieniami historii.

  Jeśli musisz odinstalować Skype'a lub chcesz przenieść historię z jednego komputera na inny — na przykład z komputera z systemem Windows na inny komputer z Windows lub na Maca — możesz wykonać kopię zapasową historii. Wystarczy skopiować główny plik bazy danych z folderu swojej nazwy użytkownika Skype'a.

  Aby zapisać i przenieść historię konwersacji:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisz R, aby wyświetlić okno Uruchamianie.
  2. W oknie Uruchamianie wpisz %appdata%\Skype i naciśnij przycisk OK.
  3. Otwórz folder o nazwie odpowiadającej twojej nazwie użytkownika Skype'a.
  4. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj. Spowoduje to skopiowanie całego folderu razem z zawartością.
  5. Zapisz folder na zewnętrznym nośniku.
  6. Na nowym komputerze zainstaluj Skype'a i zaloguj się do niego tak, aby został utworzony potrzebny folder. Następnie wyloguj się ze Skype'a.
  7. Pozostając na nowym komputerze, ponownie przejdź do okna Uruchamianie, wpisz %appdata%\Skype i naciśnij przycisk OK.
  8. Otwórz folder o nazwie odpowiadającej twojej nazwie użytkownika Skype'a.
  9. Zastąp cały folder (o nazwie odpowiadającej twojej nazwie użytkownika Skype'a) folderem zapisanym w punktach 4 i 5.
  10. Zaloguj się w Skypie. Podczas przeglądania konwersacji będzie widoczna historia czatu.

  Funkcja eksportu historii czatów w Skype dla komputerów z systemem Windows umożliwia wyeksportowanie historii konwersacji w formacie CSV w celu przechowywania poza Skypem.

  Należy pamiętać, że historia konwersacji z ostatnich 30 dni jest przechowywana w chmurze i nie zostanie wyeksportowana. Eksportowana jest tylko historia zapisana na dysku twardym zgodnie z ustawieniem „okresu przechowywania historii”.

  Aby wyeksportować historię czatów:

  1. Wybierz polecenie Narzędzia > Opcje.
  2. Po lewej stronie wybierz pozycję Prywatność.
  3. Kliknij przycisk Eksportuj historię czatów.

   Przycisk Eksportuj historię czatów
  4. Wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisany plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Z pliku CSV można korzystać w dowolnym programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, na przykład Microsoft Excel. Należy pamiętać, że część zawartości, na przykład pliki multimedialne, nie jest eksportowana; udostępnione adresy URL i podobna zawartość jest eksportowana w znacznikach XML; niektóre wiadomości mogą zostać podzielone na osobne wiersze z powodu problemów z formatowaniem.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi