Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zarządzać kontaktami w Skypie dla Windows?

  Po dodaniu kontaktów do listy kontaktów Skype'a możesz łatwo nim zarządzać i je organizować. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się, jak znajdować, sortować, organizować i usuwać kontakty oraz jak zmieniać ich nazwy.

  Zacznij wpisywać nazwę (lub nazwisko) w polu wyszukiwania, a zostanie wyświetlona historia konwersacji z tą osobą.

  Aby znaleźć osobę, która nie znajduje się na twojej liście kontaktów, wpisz jej adres e-mail lub nazwę użytkownika Skype'a w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter lub kliknij pozycję Przeszukaj Skype’a.

  Wybrana opcja Wyszukaj wśród wszystkich na Skypie.

  W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję osoby, której szukasz, a następnie pozycję Dodaj do listy osób. Wyślij tej osobie prośbę o szczegółowe, aby mieć możliwość nawiązywania rozmów, rozmów wideo i wysyłania wiadomości czatu.

  Możesz sortować kontakty według nazw lub statusów dostępności. Domyślnie kontakty są sortowane według statusów dostępności — dostępne kontakty są wyświetlane u góry listy kontaktów. Aby posortować kontakty według nazw:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Kliknij pozycję Kontakty.
  3. Wybierz kolejno pozycje Sortuj osoby według > Nazwa.

  Możesz też ukryć kontakty, które mają status Niepodłączony bądź Niepodłączony z aktywnym przekierowaniem rozmowy albo nie udostępniły ci szczegółowych danych. Aby ukryć wybrane kontakty:

  1. Kliknij pozycję Kontakty.
  2. Wybierz pozycję Ukryj osoby, a następnie pozycję niepodłączone/niepodłączone z aktywnym przekierowaniem rozmowy lub które nie udostępniły szczegółowych danych.

  Możesz łatwo zmieniać nazwy kontaktów na liście kontaktów:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Na liście kontaktów kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę….
  3. Wpisz nową nazwę dla kontaktu i naciśnij klawisz Enter.

   Wyświetlone pole do wpisania nowej nazwy kontaktu.

  Kontakty można organizować w listy, a następnie można filtrować listę kontaktów za pomocą tych list. Po wybraniu określonej listy na liście kontaktów będą widoczne tylko kontakty z tej listy.

  Aby zorganizować kontakty przy użyciu list:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Na karcie Kontakty kliknij strzałkę w dół widoczną obok pozycji Wszyscy, aby wyświetlić menu rozwijane, a następnie wybierz jedną z list.

   Menu rozwijane list wyświetlone po wybraniu strzałki obok pozycji Wszyscy.

  Dowiedz się, jak zarządzać listą ulubionych.

  Kontakty są automatycznie dodawane do list domyślnych. Możesz też utworzyć własne listy i dodawać do nich kontakty.

  Aby utworzyć nową listę:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Kontakty, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową listę.
  2. Wpisz nazwę nowej listy i naciśnij klawisz Enter.

   Opcja Utwórz nową listę wybrana po kliknięciu karty Kontakty prawym przyciskiem myszy.

  Teraz możesz dodać kontakty do nowej listy.

  Aby dodać kontakt do listy:

  1. Na liście kontaktów znajdź kontakt, który chcesz dodać do listy.
  2. Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Dodaj do listy, a następnie wybierz listę. Kontakt zostanie dodany do listy.

  Jeśli kontakt został już wcześniej dodany do jednej z list, zamiast opcji Dodaj do listy zostanie wyświetlona opcja Zarządzaj listami. Wybierz pozycję Zarządzaj listami i zaznacz inną listę, do której chcesz dodać kontakt. Kontakt będzie dostępny na wszystkich listach, które zostały zaznaczone.

  Kontaktów programu Outlook nie można dodawać do list utworzonych samodzielnie. Są one automatycznie dodawane do listy Microsoft Office Outlook.

  Dowiedz się więcej o tym, jak kontaktować się z osobami z kontaktów programu Microsoft Office Outlook.

  Aby zmienić nazwę listy lub ją usunąć: 

  1. Na liście kontaktów kliknij strzałkę menu rozwijanego widoczną obok pozycji Wszystkie kontakty.
  2. Wybierz listę, której nazwę chcesz zmienić lub którą chcesz usunąć.
  3. Zatrzymaj wskaźnik myszy na liście i wybierz polecenie Zmień nazwę Ikona Zmień nazwę..

   Opcje Zmień nazwę i Usuń.

  4. Teraz możesz edytować nazwę listy. Wpisz nową nazwę listy i naciśnij klawisz Enter, aby ją zapisać. Nie ma możliwości edycji ani usunięcia listy domyślnej.

  Jeśli usuniesz kogoś z listy kontaktów, ty i ta osoba będziecie widzieć siebie nawzajem jako „niepodłączonych”, ale nadal będziecie mogli kontaktować się ze sobą. Aby uniemożliwić komuś komunikowanie się z tobą, musisz zablokować tę osobę.

  Aby usunąć kontakt z listy kontaktów:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Na liście kontaktów znajdź kontakt, który chcesz usunąć. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu i wybierz pozycję Usuń z listy osób. Następnie potwierdź, klikając przycisk Usuń.
  3. Kontakt zostanie usunięty z listy kontaktów, ale nadal będzie widoczny na karcie Ostatnio ze znakiem zapytania. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu, aby wyświetlić opcje: Dodaj do kontaktów i Zablokuj tego użytkownika.

   Opcje Dodaj do listy osób, Ignoruj i Zablokuj wyświetlone w oknie głównym po wybraniu usuniętego kontaktu.

  Oto kilka stron, które pomogą ci zrobić jeszcze więcej:

   

   

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).