Pomoc Windows Desktop

Jak można ponownie wysłać lub usunąć zaproszenia do Skype Managera™?

Aby ponownie wysłać zaproszenie lub usunąć już wysłane zaproszenie w Skype Managerze:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie na pasku narzędzi.
  3. W menu Członkowie po lewej stronie kliknij polecenie Zarządzaj zaproszeniami. Zostanie wyświetlona lista wszystkich wysłanych zaproszeń.
  4. Wybierz zaproszenia, które chcesz ponownie wysłać lub usunąć, i kliknij pozycję Wyślij ponownie zaproszenia lub Usuń zaproszenia.

Więcej informacji na temat narzędzia Skype Manager można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi, Przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).