Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak ponownie wysłać lub usunąć zaproszenia do dołączenia do Skype Managera™?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Aby ponownie wysłać zaproszenie lub usunąć zaproszenie już wysłane w Skype Managerze™:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie w panelu nawigacyjnym Skype Managera.
  3. W menu Członkowie po lewej stronie kliknij polecenie Członkowie opuszczający. Zostanie wyświetlona lista wszystkich wysłanych zaproszeń.
  4. Kliknij pole obok nazwiska osoby na liście, do której chcesz wysłać ponownie zaproszenie lub której zaproszenie chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Wyślij ponownie zaproszenia or Usuń zaproszenia.

   

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi