Pomoc Skype'a

  Jak działają przelewy bankowe?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Przelew bankowy jest jedną z wielu metod płatności za produkty i funkcje Skype. Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania pomogą w zrozumieniu, czym są przelewy bankowe i jak działają.

  Co to jest przelew bankowy?

  Przelew bankowy, zwany także przelewem na rachunek, jest metodą przekazywania środków między osobami i firmami (np. bank przesyła płatność do Skype). Istnieją dwa główne typy przelewów bankowych:

  • Zwykły przelew bankowy: składasz (osobiście, listownie lub telefonicznie) zamówienie w witrynie internetowej Skype, na której zostają podane wszystkie informacje dotyczące banku niezbędne do dokonania płatności. Więcej informacji na temat płatności realizowanych zwykłym przelewem bankowym można znaleźć w odpowiedzi na pytanie Jak zapłacić zwykłym przelewem bankowym?
  • Przelew bankowy w trybie online: składasz zamówienie w witrynie internetowej Skype, skąd następuje automatyczne przekierowanie do witryny banku w celu dokonania płatności. Metody te są obsługiwane wyłącznie lokalnie (w obrębie jednego kraju).

  Przelew bankowy jest ogólnie dostępną metodą płatności, ale nie istnieje jedna standardowa procedura obowiązująca we wszystkich bankach. Nawet w bankach działających w tym samym kraju lub na tym samym obszarze mogą obowiązywać różne procedury obsługi płatności przelewem bankowym.

  Pamiętaj, że po wykonaniu płatności przelewem bankowym Skype nie może jej wycofać do momentu przeprowadzenia płatności i dostarczenia zamówienia.

  Czy ponoszę jakieś opłaty?

  Twój bank może cię obciążyć opłatą manipulacyjną oprócz kwoty wysyłanej do Skype w celu zapłaty za zamówienie. Firma Skype nie zwraca opłat pobranych przez bank.

  Jeśli twój bank pobiera opłatę lub nie jest w stanie zrealizować transakcji, możesz skorzystać z alternatywnej metody płatności.

  Czy mogę wykonać przelew bankowy w swoim kraju?

  Aby sprawdzić, czy metoda płatności przelewem bankowym jest dostępna w twoim kraju, odwiedź stronę metod płatności.

  Ile czasu zajmuje realizacja przelewu bankowego?

  Czas niezbędny do rozliczenia płatności i dostarczenia zamówienia jest uzależniony od systemu bankowego oraz kraju, w którym dokonywana jest płatność. Ogólnie można przyjąć jako zasadę:

  • W przypadku zwykłych przelewów bankowych, dokonywanych w oddziale banku, płatność powinna zostać rozliczona w ciągu 3–7 dni roboczych.
  • W przypadku przelewów bankowych w trybie online, dokonywanych przez witrynę internetową banku, płatność powinna zostać rozliczona w ciągu 2 dni roboczych. W rzadkich przypadkach może to potrwać do 4 dni roboczych.