Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zmienić język używany przez Skype'a dla Windows?

  Ten artykuł jest także dostępny dla:

  Skype dla Windows umożliwia zmianę języka, z którego korzystasz, niezależnie od języka używanego przez system operacyjny. Zmiana języka w Skypie jest łatwa:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia> Zmień język.

   Zrzut ekranu ze Skype'a dla Windows z opcją Zmień język wybraną z listy, która jest wyświetlana po kliknięciu opcji Narzędzia na pasku menu Skype'a
  3. Wybierz preferowany język.

   W Skype będzie stosowany wybrany język.

  Jeśli wybrany język jest niedostępny, możesz przetłumaczyć interfejs Skype na preferowany język:

  1. Na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia> Zmień język> Edytuj plik językowy Skype, aby otworzyć Edytor pliku językowego.

   Zrzut ekranu Edytora pliku językowego Skype'a umożliwiający tłumaczenie poszczególnych pozycji menu z aplikacji Skype'a. Dostępne są przyciski umożliwiające zastosowanie zmian, zapisanie nowego pliku językowego i załadowanie pliku językowego utworzonego wcześniej.
  2. Kliknij każdy wiersz tekstu w kolumnie Obecny i wpisz swoje tłumaczenie oryginalnego tekstu.

   Nie musisz tłumaczyć kolumny Komentarz.
  3. Po zakończeniu tłumaczenia kliknij przycisk Zapisz jako i zapisz plik językowy w następującym folderze:

   W przypadku systemu operacyjnego 32-bitowego: C:\Program Files\Skype\Phone

   W przypadku systemu operacyjnego 64-bitowego: C:\Program Files (x86)\Skype\Phone
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby użyć nowego pliku językowego.

  Aby załadować uprzednio zapisany lub pobrany plik językowy:

  1. Kliknij pozycję Narzędzia> Zmień język> Załaduj plik językowy Skype.
  2. Znajdź plik językowy i kliknij przycisk Otwórz.
  3. Wybierz przycisk Zastosuj, aby użyć nowego pliku językowego.

  Skype będzie korzystać z załadowanego pliku językowego za każdym razem, gdy się w nim zalogujesz. Zmieniony język będzie wyświetlany na liście po wybraniu pozycji Narzędzia> Zmień język.

  Szukasz innych wersji językowych? Odwiedź witrynę społeczności Skype'a, aby uzyskać pomoc w otrzymaniu pliku językowego udostępnionego przez społeczność.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi