Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  W jaki sposób można korzystać z wielu kont Skype jednocześnie?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Na tym samym komputerze można jednocześnie korzystać z więcej niż jednego konta Skype. Może to być przydatne, gdy na przykład masz konto Skype używane w pracy oraz drugie konto, którego używasz prywatnie. Aby jednocześnie być zalogowanym na obu kontach, musisz uruchomić nowe wystąpienie Skype'a.

  Pamiętaj, że w przypadku uruchomionych wielu wystąpień Skype'a zamknięcie Skype'a może wymagać użycia Menedżera zadań.

  Aby uruchomić nowe wystąpienie Skype'a w systemie Windows:

  1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R na klawiaturze.
  2. W oknie Uruchamianie wpisz %programfiles(x86)%/skype/phone/ i kliknij przycisk OK.   W przypadku wystąpienia błędu spróbuj ponownie, ale tym razem wpisz w oknie Uruchamianie %programfiles%/skype/phone/ .
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Skype.exe i wybierz kolejno pozycje Wyślij do> Pulpit (utwórz skrót).

  4. Znajdź skrót, który właśnie został utworzony na pulpicie, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości.
  5. Na karcie Skrót w polu Element docelowy na końcu ścieżki dodaj /secondary. Pole Element docelowy powinno mieć tę zawartość: "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary (lub "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary w przypadku używania 64-bitowego systemu operacyjnego).

  6. Kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności każde dwukrotne kliknięcie skrótu do Skype'a na pulpicie będzie powodować uruchomienie nowego wystąpienia Skype'a.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi