Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  W jaki sposób można korzystać z wielu kont Skype jednocześnie?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Na tym samym komputerze można jednocześnie korzystać z więcej niż jednego konta Skype. Może to być przydatne, gdy na przykład masz konto Skype używane w pracy oraz drugie konto, którego używasz prywatnie. Aby jednocześnie być zalogowanym na obu kontach, musisz uruchomić nowe wystąpienie Skype'a.

  Pamiętaj, że w przypadku uruchomionych wielu wystąpień Skype'a zamknięcie Skype'a może wymagać użycia Menedżera zadań.

  Aby uruchomić nowe wystąpienie Skype'a w systemie Windows:

  1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R na klawiaturze.
  2. W oknie Uruchamianie wpisz %programfiles(x86)%/skype/phone/ i kliknij przycisk OK.   W przypadku wystąpienia błędu spróbuj ponownie, ale tym razem wpisz w oknie Uruchamianie %programfiles%/skype/phone/ .
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Skype.exe i wybierz kolejno pozycje Wyślij do> Pulpit (utwórz skrót).

  4. Znajdź skrót, który właśnie został utworzony na pulpicie, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości.
  5. Na karcie Skrót w polu Element docelowy na końcu ścieżki dodaj /secondary. Pole Element docelowy powinno mieć tę zawartość: "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary (lub "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary w przypadku używania 64-bitowego systemu operacyjnego).

  6. Kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności każde dwukrotne kliknięcie skrótu do Skype'a na pulpicie będzie powodować uruchomienie nowego wystąpienia Skype'a.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi