Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak można zorganizować w grupy członków w narzędziu Skype Manager™?

  Poniższa odpowiedź na często zadawane pytania zawiera instrukcje dotyczące tworzenia nowej grupy oraz dodawania członków do grupy.

  Grupy stanowią doskonały sposób zarządzania członkami w narzędziu Skype Manager. Umożliwiają łatwe przydzielanie doładowań kont Skype, przypisywanie funkcji oraz monitorowanie korzystania ze Skype w odniesieniu do indywidualnych grup. Można na przykład skategoryzować członków według działów, do których należą w firmie: dział marketingu, kadr, techniczny itd.

  Tworzenie nowej grupy

  Aby utworzyć grupę:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij ikonę Członkowie znajdującą się na pasku narzędzi, aby wyświetlić stronę Wszyscy członkowie.
  3. W menu Członkowie po lewej stronie kliknij pozycję Utwórz grupę, aby wyświetlić okno Tworzenie nowej grupy:

  4. Wprowadź nazwę grupy i kliknij przycisk Utwórz.

  Dodawanie członków do grupy

  Aby dodać jednego lub więcej członków do grupy:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij ikonę Członkowie znajdującą się na pasku narzędzi, aby wyświetlić stronę Wszyscy członkowie.
  3. Zaznacz pole wyboru obok każdego członka, którego chcesz dodać do grupy. Po zaznaczeniu członka automatycznie są wyświetlane opcje dodawania członków do grupy:

  4. W polu rozwijanym Przenieś wybranych członków do grupy zaznacz grupę, do której chcesz dodać wybranych członków.

   Jeśli nie chcesz, aby członek należał do jakiejkolwiek grupy, wybierz pozycję Niepogrupowane na liście rozwijanej Przenieś wybranych członków do grupy.

  5. Kliknij pozycję Przenieś.

  Więcej informacji na temat narzędzia Skype Manager można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi, Przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype.
   

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi