Pomoc Skype'a

  Jak uporządkować członków Skype Managera™ według list?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje tworzenia nowej listy i dodawania do niej członków.

  Listy stanowią doskonały sposób zarządzania członkami Skype Managera. Umożliwiają łatwe przydzielanie doładowań kont Skype, przypisywanie funkcji oraz monitorowanie korzystania ze Skype'a w odniesieniu do indywidualnych list. Możesz dzięki nim na przykład skategoryzować członków według działów, do których należą w grupie: Marketing, Kadry, Inżynieria i tak dalej.

  Tworzenie nowej listy

  Aby utworzyć listę:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie w panelu nawigacyjnym Skype Managera, aby wyświetlić stronę Wszyscy członkowie.
  3. W menu Członkowie po lewej stronie kliknij pozycję Utwórz listę, aby wyświetlić okno Tworzenie nowej listy.

   Create new list window
  4. Podaj nazwę listy i kliknij przycisk Utwórz.


  Dodawanie członków do listy

  Aby dodać jednego lub więcej członków do listy:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij pozycję Członkowie w panelu nawigacyjnym Skype Managera, aby wyświetlić stronę Wszyscy członkowie.
  3. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich członków, których chcesz dodać do listy. Po zaznaczeniu członka automatycznie wyświetli się opcja dodawania członków do listy.

   List options for Skype Manager member
  4. W polu rozwijanym Przenieś wybranych członków na listę wybierz listę, do której chcesz dodać członków.

   Jeśli nie chcesz, aby dany członek należał do żadnej listy, wybierz z pola rozwijanego opcję Nie ma na liście.
    
  5. Kliknij pozycję Przenieś.