Pomoc Windows Desktop

Jak przydzielić członkom numery Skype w Skype Managerze™?

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące przydzielania numerów Skype członkom, ponownego przydzielania numerów Skype i anulowania numerów Skype przydzielonych członkom.

Przydzielanie numerów Skype

Numery Skype można przydzielić dowolnemu użytkownikowi Skype'a.

Aby przydzielić numery Skype członkom lub profilom SIP:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Numery Skype, aby wyświetlić stronę Numery Skype.
 4. Kliknij pozycję Przydziel numery Skype.
 5. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, któremu mają zostać przydzielone numery Skype. Po zaznaczeniu członka zostanie automatycznie wyświetlony przycisk Przydziel numery Skype.

  Ekran Przydziel numery Skype z wyświetlonymi członkami Skype Managera.

 1. Kliknij pozycję Przydziel numery Skype, aby wyświetlić stronę Kup numery Skype.

  Strona Kup numery Skype z opcją wybrania kraju i ceny numeru Skype.

 2. Wybierz kraj dla numeru Skype i kliknij pozycję Kontynuuj.
 3. Wybierz numery kierunkowe dla numeru Skype i określ sposób rozliczania.
 4. Kliknij pozycję Kup teraz.
Numery Skype zostaną przydzielone. Wyświetlenie numerów Skype w Skype Managerze i przydzielenie ich poszczególnym członkom może potrwać kilka minut.

Ponowne przydzielanie numeru Skype

Aby ponownie przydzielić numer Skype jednego członka innemu członkowi lub profilowi SIP:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Numery Skype, aby wyświetlić stronę Numery Skype.
 4. Kliknij w wierszu z numerem Skype do ponownego przydzielenia.

  Przycisk Ponownie przydziel numer na stronie Numer Skype.

 5. Kliknij przycisk Ponownie przydziel numer.
 6. W wyświetlonym polu wpisz nazwę członka, któremu chcesz przydzielić numer Skype, a następnie kliknij pozycję Potwierdź.
Numer Skype zostanie ponownie przydzielony wskazanemu członkowi lub profilowi SIP.

Zmieniając przydział numeru Skype, należy sprawdzić, czy zmiana przydziału jest zgodna z warunkami zaakceptowanymi przy zakupie tego numeru.

Anulowanie numerów Skype

Aby anulować numer Skype przypisany członkowi:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Numery Skype, aby wyświetlić stronę Numery Skype.
 4. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, któremu mają zostać anulowane numery Skype.
 5. Kliknij pozycję Anuluj numery. Ważność numerów Skype wygaśnie w terminach wskazanych dla poszczególnych członków. Nie zostaną pobrane żadne dodatkowe opłaty.

Więcej informacji na temat Skype Managera można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype'a.

Ważne Numery Skype nie są objęte gwarancją, a ich dostępność może być uzależniona od stałego pobytu w danym kraju i podlegać lokalnym przepisom prawa. Warunki korzystania z numerów Skype mogą się zmieniać. Zmiany te mogą polegać na nałożeniu lub modyfikacji warunku stałego pobytu lub konieczności udostępnienia większej ilości danych o użytkowniku w celu dalszego korzystania ze zdefiniowanych numerów Skype. Wprowadzenie takich zmian może uniemożliwić używanie, zakup i przydzielanie numerów Skype w przyszłości. Warunki korzystania z numerów Skype są jasno przedstawiane w trakcie zakupu i trzeba je zaakceptować przed sfinalizowaniem transakcji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).