Pomoc Windows Desktop

Jak przydzielić członkom numery Skype w Skype Managerze™?

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące przydzielania numerów Skype członkom, ponownego przydzielania numerów Skype i anulowania numerów Skype przydzielonych członkom.

Przydzielanie numerów Skype

Numery Skype można przydzielić dowolnemu użytkownikowi Skype'a.

Aby przydzielić numery Skype członkom lub profilom SIP:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Numery Skype, aby wyświetlić stronę Numery Skype.
 4. Kliknij pozycję Przydziel numery Skype.
 5. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, któremu mają zostać przydzielone numery Skype. Po zaznaczeniu członka zostanie automatycznie wyświetlony przycisk Przydziel numery Skype.

  Ekran Przydziel numery Skype z wyświetlonymi członkami Skype Managera.

 1. Kliknij pozycję Przydziel numery Skype, aby wyświetlić stronę Kup numery Skype.

  Strona Kup numery Skype z opcją wybrania kraju i ceny numeru Skype.

 2. Wybierz kraj dla numeru Skype i kliknij pozycję Kontynuuj.
 3. Wybierz numery kierunkowe dla numeru Skype i określ sposób rozliczania.
 4. Kliknij pozycję Kup teraz.
Numery Skype zostaną przydzielone. Wyświetlenie numerów Skype w Skype Managerze i przydzielenie ich poszczególnym członkom może potrwać kilka minut.

Ponowne przydzielanie numeru Skype

Aby ponownie przydzielić numer Skype jednego członka innemu członkowi lub profilowi SIP:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Numery Skype, aby wyświetlić stronę Numery Skype.
 4. Kliknij w wierszu z numerem Skype do ponownego przydzielenia.

  Przycisk Ponownie przydziel numer na stronie Numer Skype.

 5. Kliknij przycisk Ponownie przydziel numer.
 6. W wyświetlonym polu wpisz nazwę członka, któremu chcesz przydzielić numer Skype, a następnie kliknij pozycję Potwierdź.
Numer Skype zostanie ponownie przydzielony wskazanemu członkowi lub profilowi SIP.

Zmieniając przydział numeru Skype, należy sprawdzić, czy zmiana przydziału jest zgodna z warunkami zaakceptowanymi przy zakupie tego numeru.

Anulowanie numerów Skype

Aby anulować numer Skype przypisany członkowi:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij pozycję Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu Produkty po lewej stronie kliknij pozycję Numery Skype, aby wyświetlić stronę Numery Skype.
 4. Zaznacz pole wyboru przy każdym z członków, któremu mają zostać anulowane numery Skype.
 5. Kliknij pozycję Anuluj numery. Ważność numerów Skype wygaśnie w terminach wskazanych dla poszczególnych członków. Nie zostaną pobrane żadne dodatkowe opłaty.

Więcej informacji na temat Skype Managera można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype'a.

Ważne Numery Skype nie są objęte gwarancją, a ich dostępność może być uzależniona od stałego pobytu w danym kraju i podlegać lokalnym przepisom prawa. Warunki korzystania z numerów Skype mogą się zmieniać. Zmiany te mogą polegać na nałożeniu lub modyfikacji warunku stałego pobytu lub konieczności udostępnienia większej ilości danych o użytkowniku w celu dalszego korzystania ze zdefiniowanych numerów Skype. Wprowadzenie takich zmian może uniemożliwić używanie, zakup i przydzielanie numerów Skype w przyszłości. Warunki korzystania z numerów Skype są jasno przedstawiane w trakcie zakupu i trzeba je zaakceptować przed sfinalizowaniem transakcji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Skype do pracy" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie