Pomoc Skype'a

  Czy mogę scalić lub rozłączyć konta Skype i Microsoft?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Ponieważ Twoje konto Skype jest już kontem Microsoft, nie można scalić ani rozłączyć konta Skype i Microsoft.

  Za pomocą konta będziesz mieć dostęp do wszystkich usług firmy Microsoft — w tym Skype, Office Online, Outlook, OneNote, OneDrive i innych. Po zalogowaniu się do jednej z usług firmy Microsoft może zostać wyświetlony monit o dodanie wiadomości e-mail. Dodanie wiadomości e-mail ułatwia odzyskiwanie konta podczas dodawania dodatkowych zabezpieczeń.

  Masz problemy z dodawaniem wiadomości e-mail do konta?

  tłumaczenie maszynowe

  WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

  Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA12060