Konto i profil | Zmiana statusu dostępności

  • Jak zmienić status obecności w Skype?

    Na ekranie Konwersacje wybierz swój obrazek profilu. Wybierz swój bieżący status obecności. Wybierz jedną z następujących opcji stanu: Aktywny- Poinformuj...

  • Jakie są dostępne statusy w Skype?

    Jeśli Twój status obecności to...Aktywny(-a)Jak wyglądasz innymCo to oznacza Jesteś online i jesteś dostępny do kontaktu.Jak ten status jest...