Przejdź do szczegółów zdarzenia
Status w Skype: Usługa normalna

Awaria usługi — wiele usług, wpływ na: wiele produktów w regionie wiele regionów/krajów

Status
Rozwiązane
Rozwiązaliśmy zdarzenie i przywróciliśmy działanie usługi.
Godzina aktualizacji:
5/9/2019 10:00:17 PM przez: Dan
Godzina rozpoczęcia:
5/9/2019 8:00:00 PM
Godzina zakończenia:
5/9/2019 10:24:00 PM
Objęte usługi: Wiadomości błyskawiczne, Rozmowy między użytkownikami Skype'a
Objęte produkty: Skype dla Windowsa 10, Skype dla Xbox One
Objęte kraje/regiony: Afryka, Azja, Europa, Ameryka Północna / Ameryka Środkowa / Karaiby, Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
Opis
Awaria usługi dotycząca wiadomości błyskawicznych obejmuje większość użytkowników Skype'a i powoduje poważne problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomościami błyskawicznych (czatem). Wysyłanie lub synchronizowanie wiadomości może nie działać lub mogą występować duże opóźnienia.
Awaria usługi dotycząca rozmów między użytkownikami Skype'a obejmuje większość użytkowników Skype'a i powoduje poważne problemy podczas rozmów z kontaktami Skype. Połączenia mogą nie być realizowane, może także dochodzić do nieoczekiwanego przerywania rozmów.