Przejdź do szczegółów zdarzenia
Status w Skype: Usługa normalna

Awaria usługi — Logowanie się do Skype'a, wpływ na: Skype dla pulpitu Windows

Status
Rozwiązane
Rozwiązaliśmy zdarzenie i przywróciliśmy działanie usługi.
Godzina aktualizacji:
7/17/2019 3:51:42 PM przez: Dave
Godzina rozpoczęcia:
7/17/2019 2:11:00 PM
Godzina zakończenia:
7/17/2019 2:57:00 PM
Objęte usługi: Logowanie się do Skype'a
Objęte produkty: Skype dla pulpitu Windows
Opis
Awaria usługi dotycząca logowania się do Skype'a obejmuje większość użytkowników Skype'a i powoduje poważne problemy podczas prób logowania się do Skype'a. Mogą być wyświetlane komunikaty o błędach dotyczące problemów z połączeniem lub nieprawidłowych poświadczeń. Zalogowanie się do Skype'a może być niemożliwe.