Yardım Windows Desktop

Skype'ta mevcut olan bulut tabanlı sohbet komutları ve rolleri nelerdir?

Kullanılabilir komutların listesini görmek için sohbet penceresine /help yazmanız yeterlidir. O sırada sadece bir kişiyle sohbet ediyorsanız yalnızca ilgili sohbet seçenekleri gösterilir. İki veya daha fazla kişiyle sohbet ediyorsanız, /help komutu daha kapsamlı bir sohbet komutları listesi görüntüler. Listeyi görmüyorsanız kullandığınız Skype sürümü desteklenmiyor demektir.

Komut Açıklama

/add [Skype Adı]

Sohbete bir kişi ekler. Örneğin: /add ali_ceyhan1 komutu bu üyeyi sohbete ekler.

Bazı Skype adları "live:" sözcüğüyle de başlar (örneğin: live:ali_ceyhan1)

/alertson [metin]

Sohbette geçtiğinde size bildirilmesini istediğiniz belirli bir sözcük belirtmenizi sağlar. Örneğin, /alertson Londra komutu sizi yalnızca sohbette "Londra" sözcüğü geçtiğinde uyarır.

/alertsoff

Mesaj bildirimlerini devre dışı bırakır.

/find [metin]

Sohbette belirli bir metni bulur. Örneğin, /find Cihan komutu sohbette "Cihan" sözcüğünün ilk geçtiği yeri bulur.

/get admins

Sohbetin yöneticisi olan kişilerin ayrıntılarını sağlar.

/get options

Geçerli sohbet için etkin olan seçeneklerin ayrıntılarını sağlar. Kullanılabilir seçeneklerin listesi için daha sonra yer alan /set options açıklamasına bakın.

/get role

Sohbetteki rolünüzün ayrıntılarını sağlar.

/showmembers

Üyelerin ve rollerinin listesini görüntüler.

/get uri

Diğer kullanıcıların grup sohbetine katılmak için kullanabileceği bir URL bağlantısı oluşturur.

/golive

Sohbetin diğer katılımcılarıyla bir grup çağrısı başlatır.

/info

Sohbetteki kişi sayısının ve sohbete katılabilecek maksimum kişi sayısının ayrıntılarını sağlar.

/kick [Skype Adı]

Sohbet üyesini sohbetten çıkartır. Örneğin, /kick ali_ceyhan1 komutu bu üyeyi sohbetten çıkartır.

/leave

Geçerli grup sohbetinden ayrılmanızı sağlar.

/me [metin]

Adınız ve sonrasında yazdığınız metin görünür. Örneğin, /me evden çalışıyor yazarsanız sohbette adınızın yanında "evden çalışıyor" ifadesi görünür. Etkinlikleriniz veya durumunuz ile ilgili bir mesaj göndermek için bu komutu kullanabilirsiniz.

/remotelogout

Geçerli olan dışındaki tüm diğer Skype örneklerine ilişkin anında iletme bildirimlerini durdurur.

/set options [[+|-]bayrak]

Geçerli sohbetin seçeneklerini ayarlar. Örneğin: /set options -JOINING_ENABLED komutu JOINING_ENABLED seçeneğini devre dışı bırakır, /set options +HISTORY_DISCLOSED komutu ise HIS seçeneğini etkinleştirir.

Kullanılabilir bayraklar aşağıda listelenmektedir:

HISTORY_DISCLOSED - Yeni katılanlar önceki görüşmeleri görebilirler. Görebilecekleri içerik, ilk olarak hangi sınıra ulaşıldığına bağlı olarak 400 mesaj veya iki haftalık süre ile sınırlıdır.

JOINING_ENABLED - Yeni kullanıcılar sohbete katılabilir.

/setrole [Skype Adı] SPEAKER | ADMIN

Her bir sohbet üyesi için bir rol ayarlamanızı sağlar. Rollerin açıklaması aşağıdaki tabloda verilmektedir.

/showplaces

Bu Skype hesabına ilişkin çağrıların ve anlık iletilerin anında iletme bildirimlerini alabilen tüm diğer son uçları listeler.

/topic [metin]

Sohbet konusunu değiştirir.

/get allowlist

Sohbete erişimi olan kişilerin ayrıntılarını sağlar.

/get banlist

Sohbetten yasaklanmış olan kişilerin ayrıntılarını sağlar.

/set allowlist [[+|-]maske] ..

Sohbette izin verilen üyeleri ayarlar. Örneğin, /set allowlist +ali_ceyhan1 komutu bu üyenin sohbete katılmasına izin verir.

/set banlist [[+|-]maske]

Sohbette yasaklanmış olan üyeleri ayarlar. Örneğin, /set banlist +ali_ceyhan1 komutu bu üyenin sohbete katılmasını yasaklar. /set banlist -ali_ceyhan1 komutu bu üyenin yeniden katılmasına izin verir.

Sohbet rolleri, sohbeti sizin başlatmış olmanıza veya sohbeti başlatan ya da sunucu tarafından size bir rol atanmış olmasına bağlı olarak değişir:

Rol

Açıklama

Yönetici

Sohbet sunucusu olarak da bilinir. Yöneticiler diğer kişileri de yönetici olarak atayabilir.

Konuşmacı

Sohbete mesaj gönderebilen ve çağrılara katılabilen bir üyedir.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet Hayır

Bugün size neden yardımcı olamadığımızı lütfen bize bildirin

Önemli : Yukarıdaki bölüme kişisel bilgilerinizden hiçbirini (örneğin Skype Adınız, e-posta adresiniz, Microsoft hesabınız, şifreniz, gerçek adınız veya telefon numaranız) girmeyin