Skype Yardımı

  Tüm ürünler

  Klavye kısayolları nelerdir ve bunları Skype'ta nasıl kullanırım?

  Arama sonuçlarına dön

  Klavye kısayolları veya kısayol tuşları, klavyenizdeki iki veya daha fazla tuşun belirli bileşimleridir. Diğer durumlarda menüler üzerinden erişmek zorunda kalacağınız komutları kullanmayı kolaylaştırır ve hızlandırır. Klavye kısayollarını kullanarak Skype'tan kolayca çıkış yapabilir, dosya gönderebilir, metin kopyalayabilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

  Windows Masaüstü ve Mac için Skype'taki (sürüm 8) klavye kısayolları

  Windows masaüstü Mac Eylem
  Geçerli değil [Komut]+[1] Ana Skype penceresini açar
  Ctrl + I [Komut]+Shift+[O] Bildirim panelini açar
  Ctrl + , (Ctrl + virgül) [Komut]+[Virgül] Uygulama ayarlarını açar
  Ctrl + H Geçerli değil Varsayılan tarayıcıda Yardım'ı açar
  Ctrl + D [Komut]+[2] Ana tuş takımını başlatır
  Ctrl + N [Komut]+[N] Yeni görüşme başlatır
  Ctrl + G [Komut]+[G] Yeni grup
  Ctrl + F

  [Komut]+[F]

  Devam eden sohbette bul
  Shift + Enter Shift+Enter Arama sonuçlarında sonraki iletiyi seçer
  Enter Return Arama sonuçlarında önceki iletiyi seçer
  Alt + Shift + E Kontrol+Shift+[E] İleti Oluşturucu’yu odak noktasına getirir
  Ctrl + Shift + S [Komut]+Option+[S] Kişileri, Grupları veya İletileri arar
  Alt + 1 Geçerli değil Yakın zamandaki sohbetlerinize gider
  Alt + 2 [Komut]+Shift+[C] Kişileri açar
  Alt + 3 [Komut]+Shift+[B] Robotlarla iletişim ekranını açar
  Ctrl + O [Komut]+Option+[O] Geri bildirim gönderir
  Ctrl + R [Komut]+[R] Uygulamayı yeniler
  Ctrl + T [Komut]+[T] Temaları açar
  Ctrl + Shift + T [Komut]+Shift+[T] Açık veya koyu mod arasında geçiş yapar
  Yakınlaştırmak, uzaklaştırmak veya gerçek boyuta dönmek üzere Görünüm menüsünü açmak için Alt + V tuşlarını kullanın
  Ctrl + Shift + = yakınlaştırma
  Ctrl + - uzaklaştırma
  Ctrl + 0 gerçek boyut
  Yakınlaştırmak, uzaklaştırmak veya gerçek boyuta dönmek üzere Görünüm düğmesini kullanın
  [Komut]+[+] yakınlaştırma
  [Komut]+[-] uzaklaştırma
  [Komut]+[0] gerçek boyut
  Yakınlaştırır, uzaklaştırır veya gerçek boyutta görüntüler
  İleti gönderildikten sonra yukarı ok [Komut]+Shift+[E] En son gönderilen iletiyi düzenler
  Ctrl + P [Komut]+[I] Görüşme profilini gösterir
  Ctrl + Shift + Sekme Kontrol+Shift+Sekme Sohbeti yukarıda açar
  Ctrl + Sekme Kontrol+Sekme Sohbeti aşağıda açar
  Ctrl + Shift + A [Komut]+Shift+[A] Görüşmeye veya aramaya kişi ekler
  Ctrl + Shift + E [Komut]+[E] Görüşmeyi gizler
  Ctrl + Shift + U [Komut]+Shift+[U] Okunmadı olarak işaretler
  Ctrl + Shift + K [Komut]+Shift+[K] Görüntülü arama başlatır veya görüntüyü açar ya da kapatır
  Ctrl + Shift + L [Komut]+Shift+[L] Görüşmede birden çok iletiyi seçer
  Ctrl + Shift + P [Komut]+Shift+[R] Sesli arama başlatır veya aramayı yanıtlar
  Ctrl + Shift + F [Komut]+Shift+[F] Dosya gönderir
  Ctrl + Shift + G [Komut]+Shift+[G] Galeriyi açar
  Ctrl + S [Komut]+[S] Anlık görüntü alır
  Ctrl + E [Komut]+Shift+[H] Kapat
  Ctrl + M [Komut]+Shift+[M] Ses açar/kapatır

   

  Windows Masaüstü için Skype'ı daha kolay kullanmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek istemeniz durumunda kısayol tuşlarını etkinleştirebilirsiniz:

  • Aramayı yanıtlama
  • Aramaya görüntülü yanıt verme
  • Aramayı yoksayma
  • Aramayı sonlandırma
  • Görüntülü arama sırasında ekran görüntüsü alma
  • Skype'a odaklanma
  • Skype'taki kişileri bulma
  • Mikrofonu susturma
  • Sessiz açma/kapatma (Bas-konuş)
  • Görünümü değiştirme

  Kısayol tuşlarını etkinleştirmek ve özelleştirmek için:

  1. Skype'ta oturum açın.
  2. Araçlar>Seçenekler... öğesine gidin.
  3. Gelişmiş sekmesine tıklayın ve Kısayol Tuşları öğesini seçin.


    
  4. Klavye kısayol tuşlarını etkinleştir öğesini işaretleyin.
  5. Kısayol tuşlarını etkinleştirmek istediğiniz eylemleri işaretleyin.   Varsayılan kısayolu değiştirmek isterseniz Seçili kısayolu değiştir öğesine tıklayın. Yeni kısayolu girin ve Tamam öğesine tıklayın.


    
  6. Kaydet'e tıklayın. Kısayol tuşlarıyla zaman kazanmaya artık hazırsınız.


    
  Tuş bileşimi Eylem
  Ctrl + I Kendi profilinizi açar
  Ctrl + , (Ctrl + virgül) Ayarları açar
  Ctrl + H Varsayılan tarayıcıda Yardım'ı açar
  Ctrl + D Ana tuş takımını başlatır
  Ctrl + N Yeni görüşme başlatır
  Ctrl + F Kişi ve ileti arar
  Ctrl + F4 Görüşmeyi gizler
  Ctrl + P Görüşme profilini gösterir
  Ctrl + E Aramayı sonlandırır
  Ctrl + M Ses açar/kapatır
  İleti gönderildikten sonra yukarı ok En son gönderilen iletiyi düzenler
  Alt + 1 Yakın zamandaki görüşmelerinize gider
  Alt + 2 Kişilere gider
  Alt + 3 Robotlara gider
  Ctrl + Shift + A Görüşmeye kişi ekler
  Ctrl + Shift + F Dosya gönderir
  Ctrl + Shift + U Okunmadı olarak işaretler
  Ctrl + Shift + H Etkin aramayı durdurur/devam ettirir
  Ctrl + Shift + K Görüntülü arama başlatır
  Ctrl + Shift + P Sesli arama başlatır
  Ctrl + O Geri bildirim gönderir

  Aşağıdaki kısayol listesinde Apple'ın değiştirici tuşlara yönelik adlandırma kuralı kullanılmıştır. Menü öğeleri, adlarını söylemek yerine değiştirici tuşlar için semboller kullanır. Bir Mac klavyesi aynı değiştirici tuş için bir sembol veya belirli bir terim kullanabilir. Karşılaşabileceğiniz değiştirici tuş adlarıyla birlikte sembollerin listesi aşağıda verilmiştir:

  • ⌘ (Komut tuşu) — Komut tuşu, klavyenizde Apple sembolü Apple symbol ile de etiketlenmiş olabilir.
  • ⎇ (Option tuşu) — Option tuşu, klavyenizde "Alt" sembolü ile de etiketlenmiş olabilir.
  • ⇧ (Shift tuşu)
  • ⌃ (Kontrol tuşu)
  • ⏎ (Return tuşu)
  • ↑ (Yukarı Ok tuşu)
  • ↓ (Aşağı Ok tuşu)
  • → (Sağ Ok tuşu)
  • ← (Sol Ok tuşu)

  Genel kısayollar

  Tuş bileşimi Eylem
  [Komut]+[1] Ana Skype penceresini görüntüler
  [Komut]+[2] Tuş takımını görüntüler
  [Komut]+[3] Kişiler monitörünü görüntüler
  [Komut]+[N] Yeni görüşme açar
  [Komut]+[W] Geçerli görüşmeyi, profili veya aramayı kapatır
  [Komut]+[Shift]+[W] Skype penceresini kapatır
  [Komut]+[Shift]+[ı] Profilinizi düzenler
  [Komut]+[Option]+[F] Kişi ve ileti arar
  [Komut]+[Kontrol]+[F] Tam ekran moduna girer
  [Komut]+[Shift]+[O] Skype Ana Sayfa
  [Komut]+[Shift]+[C] Kişiler
  [Komut]+[Y] Geçmiş

  Arama kısayolları

  Tuş bileşimi Eylem
  Aşağı Ok Öneriler menüsünde bir sonraki öğeyi seçer
  Yukarı Ok Öneriler menüsünde bir önceki öğeyi seçer
  [Komut]+[Aşağı Ok] Öneriler menüsünde sonraki bölüme geçer
  [Komut]+[Yukarı Ok] Öneriler menüsünde önceki bölüme geçer

  Kişiler kısayolları

  Tuş bileşimi Eylem
  [Komut]+[Option]+[4] Kişileri liste olarak görüntüler
  [Komut]+[Option]+[5] Kişileri resim olarak görüntüler
  Return Seçilen kişilerle bir görüşme başlatır
  [Option]+[Return] Seçilen kişilerle bir arama başlatır
  Delete Seçilen kişileri siler veya geçerli listeden kaldırır

  Görüşme kısayolları

  Tuş bileşimi Eylem
  Return Giriş alanına girilen iletiyi gönderir
  [Option]+[Return] Giriş alanına yeni bir satır ekler
  Escape Giriş alanını temizler
  [Komut]+[Shift]+[E] En son gönderdiğiniz iletiyi düzenler
  Yukarı Ok En son gönderdiğiniz iletiyi düzenler (giriş alanı boşsa)
  [Komut]+[+] Metni büyütür
  [Komut]+[0] Metni normal boyuta getirir
  [Komut]+[-] Metni küçültür
  [Komut]+[F] Bul çubuğunu açar
  [Komut]+[G] Sonrakini bulur
  [Komut]+[Shift]+[G] Öncekini bulur
  [Komut]+[Shift]+[S] SMS gönderir
  [Komut]+[Shift]+[F] Dosya gönderir
  [Komut]+[Shift]+[U] Bir görüşmeyi okunmadı olarak işaretler
  [Komut]+[Shift]+[A] Görüşmeye kişi ekler
  [Komut]+[I] (Birebir görüşmelerde) kişinin profilini gösterir
  [Komut]+[Option]+[Sağ Ok] Kenar çubuğunda sonraki konuşma
  [Komut]+[Option]+[Sol Ok] Kenar çubuğunda önceki konuşma

  Arama kısayolları

  Tuş bileşimi Eylem
  [Komut]+[Shift]+[H] Geçerli aramayı sonlandırır
  [Komut]+[Shift]+[M] Mikrofonun sesini kapatır
  [Komut]+[Shift]+[R] Bir arama başlatır veya gelen aramaya sesle yanıt verir
  [Komut]+[Option]+[Yukarı Ok] Sesi artırır
  [Komut]+[Option]+[Aşağı Ok] Sesi azaltır
  [Komut]+[Option]+[Kontrol]+[Yukarı Ok] Bas-Konuş moduna girer. Mikrofonun sesini kapatmak için serbest bırakın
  [Komut]+[2] Tuş takımını görüntüler

  Skype ile acil durum çağrıları yapılamaz
  Skype telefonunuzun yerine geçmez ve acil durum çağrıları yapmak için kullanılamaz