Ana Sayfa Mac için Skype

  Skype İlk Yardım Aracı EULA (Son kullanıcı lisans sözleşmesi)

  Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları

  Microsoft Skype İlk Yardım


  Bu lisans koşulları Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere bağlı olarak, yan kuruluşlarından biri) ile sizin aranızdaki bir sözleşmedir. Lütfen koşulları okuyun. Bu koşullar, varsa birlikte gelen medya da dahil olmak üzere, yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Bu koşullar ayrıca bu yazılım için tüm Microsoft

  • güncellemeleri,
  • ekleri,
  • internet tabanlı hizmetleri ve
  • destek hizmetleri

  için, bu öğelere eşlik eden başka şart olmadığında, geçerlidir. Eşlik eden koşullar olması halinde bu koşullar geçerlidir.

  Bu yazılımı kullanarak, bu koşulları kabul edersiniz. Kabul etmiyorsanız yazılımı kullanmayın.


  Bu lisans koşullarına uyarsanız aşağıdaki kalıcı haklara sahip olursunuz.

  1. Yükleme ve Kullanım Hakları. Bu yazılımın bir kopyasını cihazınıza yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
  2. Lisansın kapsamı. Yazılım lisanslıdır ve satılmaz. Bu sözleşme size yalnızca yazılımı kullanmak için bazı haklar verir. Microsoft diğer tüm hakları saklı tutar. Geçerli yasalar bu sınırlamalara rağmen size başka haklar vermiyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için, size yazılımda yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren tüm teknik sınırlamalara uymalısınız. Şunları yapamazsınız:
  • yazılımdaki teknik sınırlamalara geçici çözümler üretemezsiniz;
  • bu sınırlamaya karşın, yalnızca geçerli yasanın açıkça izin verdiği durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik yapamaz, derlemesini açamaz ve parçalara ayıramazsınız;
  • yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya geçerli yasa tarafından izin verilenden fazla kopyasını oluşturamazsınız;
  • yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlayamazsınız;
  • yazılımı kiralayamaz, satışa sunamaz veya ödünç veremezsiniz;
  • yazılımı veya bu sözleşmeyi üçüncü taraflara devredemezsiniz; veya
  • yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanamazsınız.
  1. Yedek kopya. Yazılımın bir adet yedek kopyasını oluşturabilirsiniz. Bu kopyayı yalnızca yazılımı yeniden yüklemek için kullanabilirsiniz.
  2. Belgeler. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza erişimi olan herkes bu belgeleri kopyalayabilir ve başvuru amacıyla şirket içinde kullanabilir.
  3. Başka bir cihaza aktarım. Yazılımı kaldırabilir ve kendi kullanımınız için başka bir cihaza yükleyebilirsiniz. Bu işlemi, söz konusu lisansı farklı cihazlar arasında paylaşmak için yapamazsınız.
  4. İhracat kısıtlamaları. Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım için geçerli olan tüm yerel ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uymak zorundasınız. Bu yasalar varış noktası, son kullanıcı ve son kullanım kısıtlamalarını içerir. Ek bilgi için www.microsoft.com/exporting adresine bakın.
  5. Destek Hizmetleri. Bu yazılım "olduğu gibi" sağlandığından yazılıma yönelik destek hizmeti sunmuyoruz.
  6. Sözleşmenin Tamamı. Bu sözleşme ve kullandığınız eklerin, güncellemelerin, internet tabanlı hizmetlerin ve destek hizmetlerinin koşulları yazılıma ve destek hizmetlerine ait sözleşmenin bütünüdür.
  7. Geçerli yasa.

   a. Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı ABD'de edindiyseniz işbu sözleşmenin yorumlanmasında Washington eyaleti yasaları geçerlidir ve sözleşmenin ihlalinden doğacak hak taleplerinde, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın bu yasalar geçerlidir. Eyalet tüketici koruma yasaları, haksız rekabet yasaları ve haksız davranış altındaki iddialar da dahil olmak üzere, diğer tüm iddialarda yaşadığınız eyaletin yasaları hüküm sürer.

   b. ABD Dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede edindiyseniz bu ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
  8. Yasal etkisi. Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre diğer haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı edindiğiniz tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, işbu sözleşme ülkenizin veya eyaletinizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.
  9. GARANTİLERE İLİŞKİN SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI. İşbu yazılım "olduğu gibi" lisanslanır. Kullanma riski size aittir. Microsoft hiçbir açık teminat ve garanti vermez ve koşul belirtmez. Yerel yasalarınız uyarınca, bu sözleşmenin değiştiremeyeceği ilave tüketici hakları veya yasal garantileriniz olabilir. Yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, Microsoft satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında tutar.
   AVUSTRALYA İÇİN – Avustralya Tüketici Yasası kapsamında yasal garantilere sahipsiniz ve bu koşullardaki hiçbir husus bu hakları etkilemeye yönelik değildir.
  10. TALEP HAKLARI VE TAZMİNATLARDAKİ SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR. Microsoft ve tedarikçilerinden doğrudan zararlar için yalnızca 5,00 Amerikan Dolarına kadar tazminat alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları karşılayamazsınız.
   Bu sınırlama aşağıdakiler için geçerlidir
  • üçüncü taraf internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) veya üçüncü taraf programları ile ilgili konular; ve
  • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlali, garantinin veya koşulun ihlali, kesin yükümlülük, ihmal veya diğer haksız fiiller iddiaları.

   Microsoft'un, zararın oluşma olasılığı hakkında bilgisi olduğu veya bilgisi olması gerektiği durumlarda da bu şart geçerlidir. Ülkenizin arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermemesi durumunda, yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

  Skype İlk Yardım Aracını İndirin

  Bu makale faydalı oldu mu?

  Evet Hayır

  Bugün size neden yardımcı olamadığımızı lütfen bize bildirin

  Önemli : Yukarıdaki bölüme kişisel bilgilerinizden hiçbirini (örneğin Skype Adınız, e-posta adresiniz, Microsoft hesabınız, şifreniz, gerçek adınız veya telefon numaranız) girmeyin