Довідка Skype

  Усі продукти

  Ліцензійна угода з кінцевим користувачем на використання засобу Skype First Aid

  Назад до результатів пошуку

  Умови ліцензії на програмний продукт Microsoft

  Microsoft Skype First Aid


  Ці умови ліцензії є угодою між корпорацією Майкрософт (або однією з її дочірніх компаній, залежно від місця вашого проживання) і вами. Прочитайте їх. Ці умови стосуються вказаного вище програмного продукту, а також носія, на якому його отримано, якщо програмний продукт отримано на носії. Ці умови також застосовуються до всіх

  • оновлень,
  • додатків,
  • Інтернет-служб і
  • підтримки,

  які корпорація Майкрософт надає для цього програмного продукту, якщо не вказано інше. Якщо ні, застосовуються поточні умови.

  Використовуючи цей програмний продукт, ви приймаєте наведені умови. Якщо ви їх не приймаєте, не використовуйте програмний продукт.


  У разі виконання всіх умов ви отримуєте описані нижче права на необмежений термін.

  1. Права на інсталяцію та використання. Ви можете інсталювати та використовувати на своєму пристрої одну копію програмного забезпечення.
  2. Область застосування ліцензії. Програмне забезпечення надається на умовах ліцензії, а не продажу. Ця угода надає вам лише деякі права з використання програмного продукту. Усі інші права залишаються за корпорацією Майкрософт. Програмний продукт можна використовувати лише в спосіб, чітко описаний у цій угоді, окрім випадків, коли інші права гарантує чинне законодавство. Ви також зобов’язані дотримуватись усіх технічних обмежень щодо програмного забезпечення, які дозволяють використовувати його лише в певний спосіб. Заборонено
  • намагатись обійти будь-які технічні обмеження щодо використання програмного продукту;
  • виконувати зворотне конструювання, декомпіляцію або дизасемблювання цього програмного продукту, окрім випадків, коли такі дії дозволено за чинним законодавством, і лише в дозволеному обсязі;
  • робити копії програмного продукту, не дозволені згідно з цією ліцензійною угодою або чинним законодавством;
  • публікувати програмний продукт, щоб інші користувачі могли його скопіювати;
  • орендувати, здавати в оренду чи позичати програмний продукт;
  • передавати програмний продукт, до якого застосовується ця угода, стороннім особам;
  • використовувати програмне забезпечення для надання комерційних послуг із хостингу.
  1. Резервне копіювання. Дозволено зробити одну резервну копію програмного продукту. Її можна використовувати лише з метою повторної інсталяції продукту.
  2. Документація. Користувачі, яким дозволено доступ до вашого комп’ютера чи внутрішньої мережі, можуть копіювати документацію для її внутрішнього використання як довідкового матеріалу.
  3. Передавання на інший пристрій. Програмний продукт можна видалити та інсталювати на іншому пристрої. Не можна використовувати одну ліцензію на кількох пристроях одночасно.
  4. Обмеження щодо експорту. На цей програмний продукт поширюється дія законів і норм Сполучених Штатів Америки стосовно експорту. Щоб застосовувати продукт, обов’язково дотримуйтеся всіх національних і міжнародних законів щодо експорту. До цих законів належать обмеження щодо країни експорту, кінцевих користувачів чи способу використання програмного продукту. Докладніше можна дізнатися на сторінці www.microsoft.com/exporting.
  5. Підтримка. Оскільки користувач отримує програмний продукт "як є", ми можемо не надавати для нього підтримку.
  6. Повна угода. Ця угода, а також умови отримання додатків, оновлень, інтернет-служб і підтримки, які ви використовуєте, складають повну угоду про використання програмного продукту та підтримки.
  7. Застосовувані закони.

   а. США. Якщо програмний продукт отримано в США, виконання угоди, а також усі звернення щодо її порушення – це об’єкти законодавства штату Вашингтон, незалежно від конфліктів законодавчих принципів. Усі інші звернення, зокрема в рамках законів штату про захист споживачів, чесну конкуренцію та порушення законних прав, – це об’єкти законодавства штату, у якому ви проживаєте.

   б. Поза межами США. Якщо програмне забезпечення отримано в іншій країні, застосовуються закони цієї країни.
  8. Правові наслідки. Поточна угода описує певні права за законом. Ви можете мати також інші права, відповідно до законодавства країни, у якій проживаєте. Також ви можете мати певні права відносно сторони, у якої придбано програмне забезпечення. Ця угода не змінює ваших прав відповідно до законів вашої країни, якщо вони цього не дозволяють.
  9. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЇ. Ліцензія на програмний продукт надається "як є". Ви використовуєте його на власний ризик. Корпорація Майкрософт не надає жодних гарантій (прямих чи непрямих) або умов. Ви можете володіти додатковими правами споживача чи нормативними гарантіями відповідно до місцевого законодавства, яке ця угода не може змінити. Корпорація Майкрософт виключає будь-які непрямі гарантії стосовно комерційної придатності, можливості використання з певною метою та відсутності порушень до міри, дозволеної місцевим законодавством.
   ДЛЯ АВСТРАЛІЇ. Вам надаються певні нормативні гарантії відповідно до закону Австралії про захист прав споживачів, і жоден із пунктів умов використання не має на меті порушення цих гарантій.
  10. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИНЯТКИ ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ. Корпорація Майкрософт і її постачальники надають відшкодування лише за прямі збитки на суму, яка не перевищує 5 доларів США. Жодні інші збитки, зокрема ті, які виникли внаслідок використання програмного продукту, втрата прибутків, заплановані, прямі чи непрямі, відшкодуванню не підлягають.
   Це обмеження застосовується до
  • всього, що стосується програмного продукту, послуг, вмісту (зокрема коду) на сторонніх веб-сайтах, чи стороннього програмного забезпечення; і
  • звернень щодо порушення контракту, гарантійних прав, гарантій чи умов, безумовної відповідальності, недбальства чи іншого порушення прав до дозволеної законом міри.

   Ці умови застосовуються, навіть якщо корпорація Майкрософт знає чи зобов’язана знати про можливість збитків. Описані вище обмеження та винятки можуть не застосовуватися, якщо законодавство країни, у якій ви проживаєте, не дозволяє виключення чи обмеження випадкових збитків, збитків внаслідок використання тощо.

  Завантажити засіб Skype First Aid

  Програма Skype не призначена для екстрених викликів.
  Програма Skype не замінює звичайний телефон і не призначена для екстрених викликів.