Strona główna Skype dla pulpitu Windows

    Dlaczego nie mogę zalogować się w Skypie?

    Jeśli masz problemy z zalogowaniem się, upewnij się, że używasz najnowszej wersji Skype'a. W ten sposób można rozwiązać większość problemów z logowaniem.

    Jeśli po pobraniu najnowszej wersji nadal masz problemy, wykonaj poniższe czynności.

    Uruchom przeglądarkę internetową i odwiedź kilka stron, np. www.skype.com i www.microsoft.com. Jeśli strony szybko się wczytują, połączenie z Internetem działa prawidłowo — przejdź do punktu 2. Jeśli żadna strona się nie wczytuje, sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci oraz czy usługodawca internetowy nie informuje o żadnych awariach w Twojej okolicy.

    Jeśli połączenie internetowe działa prawidłowo, problem może leżeć po naszej stronie. Odwiedź blog Heartbeat i sprawdź, czy Skype działa normalnie.

    Jeśli na blogu Heartbeat nie ma informacji o żadnych problemach, przejdź do punktu 3.

    Jeśli dochodzisz do punktu wprowadzania danych logowania, przejdź do punktu 4.

    Jeśli nie dochodzisz do ekranu logowania, problem może dotyczyć instalacji Skype'a. Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować Skype'a.

    Jeśli nie dochodzisz do ekranu logowania z powodu zalogowania w Skypie przy użyciu innego konta, kliknij na pasku menu pozycje Skype > Wyloguj (na komputerze Mac: Plik > Wyloguj), a następnie zaloguj się przy użyciu właściwego konta.

    W przypadku błędu „Skype jest już zalogowany na tym komputerze”, uruchom ponownie komputer (upewniając się wcześniej, że nie ma oczekujących aktualizacji systemu operacyjnego). To zazwyczaj rozwiązuje problem. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować Skype'a. Jeśli nadal jest wyświetlany błąd, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Skype’a.

    Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy nazwa użytkownika i hasło działają, jest zalogowanie się w Skypie w przeglądarce. Połączenie za pośrednictwem oprogramowania Skype może być niemożliwe z wielu powodów, które jednak nie będą miały wpływu na logowanie w przypadku Skype'a w przeglądarce. Jeśli możesz się zalogować za pośrednictwem przeglądarki, Twoje poświadczenia są prawidłowe — możesz wykonywać połączenia i wysyłać wiadomości bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

    Jeśli nie możesz się zalogować w Skypie w przeglądarce, znajdziesz przydatne informacje w tym przewodniku na temat resetowania hasła.

    Przyczyną problemu może być oprogramowanie lub sprzęt komputera.

    • Sprawdź, czy system spełnia minimalne wymagania Skype'a.
    • Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania i sterowniki sprzętu.

    Skype korzysta z pliku konfiguracji o nazwie shared.xml i w niektórych przypadkach usunięcie tego pliku może rozwiązać problemy z logowaniem. Po kolejnym zalogowaniu w Skypie plik jest ponownie tworzony.

    Dowiedz się, jak usunąć plik shared.xml.

    Jeśli po wykonaniu wszystkich wyżej opisanych czynności nadal występują problemy, istnieje kilka innych przyczyn, które mogą uniemożliwiać zalogowanie się.

    Jeśli po wypróbowaniu wszystkich wyżej opisanych rozwiązań nadal nie możesz się zalogować w Skypie, przejdź do społeczności Skype'a, gdzie możesz uzyskać mnóstwo informacji, a około trzech milionów użytkowników jest gotowych udzielić Ci pomocy.

    Czy ten artykuł okazał się pomocny?

    Tak Nie

    Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

    Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).