Status w Skype:

Usługa normalna
Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi
Zarządzanie kontaktami
Wiadomości błyskawiczne
Udostępnianie multimediów
Systemy płatności
Rozmowy między użytkownikami Skype'a
Wyszukiwanie
Logowanie się do Skype'a
SMS
Numer Skype