Pomoc Windows Desktop

Jak można spersonalizować Skype'a?

Istnieje wiele sposobów personalizacji Skype'a zgodnie z własnymi preferencjami, np. podzielenie programu na dwa okna, dostosowanie wyglądu wiadomości oraz skonfigurowanie powiadomień i dźwięków.

Domyślnie Skype wyświetla całą zawartość w jednym oknie, którego rozmiar można zmieniać tak samo jak w przypadku każdego innego okna. Aby okno powiększyć lub pomniejszyć, po prostu kliknij i przeciągnij róg okna. Możesz też przeciągać pasek boczny z prawej strony listy kontaktów, aby ją rozszerzyć lub zwęzić.

Więcej opcji personalizowania Skype'a opisano poniżej.

W domyślnym widoku „pojedynczego okna” lista kontaktów i obszar konwersacji znajdują się obok siebie. W „widoku dzielonym” lista kontaktów znajduje się w jednym oknie, a każda konwersacja jest otwierana w oddzielnym oknie, co umożliwia niezależną interakcję. Widok ten sprawdza się szczególnie w przypadku systemu Windows 10, w którym można przeciągać okna aplikacji w cztery rogi ekranu i przyciągać je do krawędzi, aby utworzyły siatkę 2×2.

Aby wybrać widok dzielony, na pasku menu kliknij pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Widok dzielony.Lista kontaktów zostanie oddzielona od obszaru konwersacji.Aby przełączyć z powrotem, wystarczy kliknąć kolejno pozycje Widok> Widok pojedynczego okna.

Lista kontaktów domyślnie zawiera obrazy profilów kontaktów i awatary grup.W przypadku wielu osób lub aktywnych konwersacji może być korzystne wyświetlanie większego obszaru najnowszych konwersacji bez zmieniania wysokości okna. Przełączenie do widoku kompaktowego paska bocznego powoduje ukrycie obrazów profilów kontaktów, dzięki czemu poszczególne osoby zajmują mniej miejsca na liście.Aby przełączyć do kompaktowego widoku paska bocznego, kliknij na pasku menu pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Kompaktowy widok paska bocznego.Powtarzaj tę czynność, aby przełączać między dwoma widokami.

Wygląd wiadomości można dostosowywać na kilka sposobów. Na pasku menu wybierz kolejno pozycje Narzędzia> Opcje, a następnie wybierz kolejno pozycje Wiadomości i SMS> Wygląd wiadomości. Odpowiednie funkcje opisano poniżej.


1. Kompaktowy widok czatu
Wiadomości w konwersacji są wygodnie oddzielone, jednak w przypadku ograniczonego miejsca na ekranie przełączenie do kompaktowego widoku czatu pozwala je zagęścić, dzięki czemu w oknie mieści się większa ich liczba. Zaznacz pole wyboru, aby przełączyć do kompaktowego widoku czatu.

2. Pokaż obrazy i podglądy
Fotografie lub obrazy wysyłane i odbierane podczas czatu są wyświetlane w oknie czatu w sposób następujący:

W przypadku wysyłanych i odbieranych linków do stron internetowych jest wyświetlany podgląd:


Jeśli nie chcesz, aby obrazy i podglądy były wyświetlane w oknie konwersacji, wyczyść to pole wyboru. W celu wyświetlenia obrazów trzeba będzie je otworzyć, a linki internetowe do stron internetowych przyjmą postać zwykłych łączy:3. Pokaż emotikony
Emotikony to świetny sposób na ożywienie wiadomości, jednak jeśli nie chcesz ich widzieć, wyczyść to pole wyboru. Zamiast nich będą wyświetlane ciągi znaków wprowadzanych z klawiatury, na przykład „:-)”.

4. Pokaż animowane emotikony
Lubimy, kiedy emotikony są ruchome — takie są fajniejsze. Jeśli wolisz, aby były statyczne, wyczyść to pole wyboru. Emotikony zmienią się z takich: na takie: .

5. Pokaż duże emotikony
W celu wywołania większego wrażenia emotikony wysyłane samodzielnie, bez tekstu, mają większy rozmiar. Jeśli wolisz zachować mniejszy rozmiar, wyczyść to pole wyboru.

6. Pokaż zaawansowane formatowanie tekstu
Można formatować wiadomości, między innymi pogrubiać lub pochylać tekst, aby uczynić je bardziej interesującymi. Aby nie wyświetlać formatowania wiadomości, wyczyść to pole wyboru.

7. Pokaż czas
Obok wysyłanych i odbieranych wiadomości jest wyświetlana sygnatura czasowa:

Aby wyłączyć sygnaturę czasową, wyczyść to pole wyboru.

8. Czcionka
Można wybrać ulubioną czcionkę i używać jej w konwersacjach prowadzonych przy użyciu wiadomości. Można również zmieniać rozmiar czcionki.


Wybrana czcionka jest widoczna w Skypie wyłącznie dla Ciebie — na komputerach znajomych będą stosowane wybrane przez nich czcionki. Dowiedz się więcej na temat zmieniania czcionki.

Można zmieniać dźwięk dzwonka, sygnał zajętości i wiele innych dźwięków. Można nawet importować własne, niestandardowe dźwięki.

Aby zmienić ustawienia dźwięków, na pasku menu wybierz kolejno pozycje Narzędzia> Opcje, a następnie wybierz widoczną z lewej strony pozycję Dźwięki.Aby wybrać zdarzenia, którym powinien towarzyszyć dźwięk, zaznacz/wyczyść opcje w obszarze Aktywne dźwięki dla zdarzeń.

Aby wybrać dźwięk, który będzie odtwarzany w przypadku określonego zdarzenia, wybierz zdarzenie z listy, a następnie wybierz dźwięk z listy rozwijanej Wybierz, który dźwięk odtworzyć. Niebieski przycisk umożliwia odsłuchiwanie dźwięków.

Aby użyć dźwięków niestandardowych, kliknij pozycję Importuj dźwięki i znajdź odpowiedni plik dźwiękowy na komputerze. Skype obsługuje monofoniczne pliki w formacie WAV.

Powiadomienia są wyświetlane w Skypie jako okna podręczne w prawym dolnym rogu ekranu. Można całkowicie wyłączyć powiadomienia lub skonfigurować zdarzenia, w których przypadku powiadomienia będą wyświetlane.

Aby zmienić ustawienia powiadomień, na pasku menu wybierz kolejno pozycje Narzędzia> Opcje, a następnie wybierz widoczną z lewej strony pozycję Powiadomienia.


Zaznacz pola wyboru zdarzeń, w których przypadku mają być wyświetlane powiadomienia.

Aby całkowicie wyłączyć wyświetlanie powiadomień, wyczyść pole wyboru Włącz powiadomienia dla Skype'a dla pulpitu Windows.
Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej na temat ustawień powiadomień.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ustawienia Skype'a" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie