Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Co to jest Skype Manager™ i jak działa?

  Skype Manager™ (wcześniej określany jako Business Control Panel) jest internetowym narzędziem do zarządzania, które pozwala konfigurować Skype'a w firmie, tworzyć raporty dotyczące korzystania z niego oraz zarządzać nim z jednego miejsca.

  Można łatwo tworzyć konta Skype dla pracowników, kontrolować ich dostęp do funkcji, przydzielać środki na koncie Skype i inne funkcje Skype'a oraz monitorować wydatki każdej osoby. Jeśli pracownik odejdzie z pracy, firma zachowuje kontrolę nad jego kontem firmowym, całymi pozostałymi środkami na koncie Skype oraz funkcjami. Skype Manager pomaga również kontrolować koszty połączeń i sposób użytkowania Skype'a, udostępniając raporty, które można generować na poziomie firmy, działu lub pracownika.

  Krótko mówiąc, Skype Manager zapewnia kontrolę nad korzystaniem ze Skype'a w firmie na poziomie administratora.

  Aby skonfigurować Skype Managera:

  1. Skonfiguruj własnego Skype Managera.
  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby określić nazwę użytkownika Skype'a, której chcesz używać w Skype Managerze. Można użyć istniejącego konta osobistego lub utworzyć nowe konto przeznaczone specjalnie dla Skype Managera. Po utworzeniu konta Skype można w dowolnym momencie zaktualizować jego dane.
   Zalecamy utworzenie nowego konta Skype przeznaczonego do zarządzania Skype Managerem i używanie go wyłącznie do tego celu. Dlatego warto nadać temu kontu nazwę użytkownika Skype'a, która będzie odzwierciedlać jego przeznaczenie. Jeśli na przykład firma nazywa się „Architekci”, nowe konto osobiste może nosić nazwę „architekci.admin”.
  3. Po przeprowadzeniu rejestracji w Skype Managerze nastąpi automatyczne logowanie w Skype Managerze. Najważniejszymi czynnościami, jakie należy teraz wykonać, są:

   • Dodanie członków — utworzenie w Skype Managerze kont firmowych dla współpracowników.
   • Doładowanie konta Skype — niezbędne w celu udostępnienia pracownikom produktów i funkcji, takich jak poczta głosowa, abonamenty, numery Skype, identyfikatory rozmówców i Skype Connect™.
   • Przydzielenie środków na koncie Skype i przypisanie funkcji — udostępnienie członkom potrzebnych produktów i funkcji.

  Więcej informacji na temat Skype Managera można znaleźć w przewodniku szybkiego uruchomienia, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype'a.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi