Pomoc Windows Desktop

Jak wyświetlić historię płatności i pobrać faktury w Skype Managerze™?

Aby wyświetlić historię zrealizowanych płatności w Skype Managerze lub pobrać fakturę przydziału w postaci pliku PDF:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. W lewym górnym rogu ekranu kliknij ikonę Raporty.
  3. Kliknij pozycję Zakupy na pasku bocznym w lewej części ekranu.
  4. Zostanie wyświetlony raport Zakup. Ten raport przedstawia kwoty uiszczone za zakupy środków na koncie Skype w wybranym okresie.

  5. Kliknij numer zamówienia, aby otworzyć raport dotyczący konkretnego zakupu.

Faktury VAT można też pobierać dla wybranych przydziałów w Skype Managerze. Dowiedz się więcej.

Więcej informacji na temat Skype Managera zawarto w przewodniku szybkiego uruchomienia, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).