Pomoc Skype'a

  Jak wyświetlić raporty dotyczące profilu SIP?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Istnieją dwa typy raportów™ Skype Connect: miesięczne przydziały i szczegółowe raporty użycia. Oba te są dostępne bezpośrednio z Skype Connect.

  Aby wyświetlić raporty Skype Connect:

  1. Zaloguj się do Skype Managera™.
  2. Kliknij przycisk funkcje na pasku narzędzi.
  3. W menu funkcje po lewej stronie kliknij Skype Connect.
  4. Przewiń do profilu SIP, którego zgłoszenie chcesz wyświetlić, i kliknij Wyświetl profil.
  5. W menu Skype Connect po lewej stronie kliknij raporty. Użycie profilu SIP dla bieżącego miesiąca jest domyślnie wyświetlane.

   Liczba wywołana i czas trwania wywołania są podane w raporcie. W przypadku połączeń wykonanych przy standardowej szybkości połączenia Skype wyświetlany jest koszt połączenia. W przypadku połączeń wykonanych za pomocą dowolnych amerykańskich pakietów minut dodanych do profilu SIP, połączenia są zerowe na raporcie.

   Aby zmienić miesiąc raportu, albo wybierz datę z listy rozwijanej wyświetlanej w menu po lewej stronie lub kliknij poprzedni miesiąc lub następny miesiąc , aby znaleźć żądany miesiąc.

   Aby wyświetlić raport alokacji profilu SIP, kliknij przycisk Alokacje w menu po lewej stronie.

   Wyświetlane są wszystkie kanały Skype Connect i amerykańskie pakiety minut zakupione dla profilu SIP w ciągu miesiąca, a także wszelkie zmiany dokonane w kredycie Skype przydzielonym do profilu SIP dla połączeń wychodzących.

   Aby powrócić do raportu użycia profilu SIP, kliknij opcję użycie w menu po lewej stronie.


  6.  

  Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do co to jest Skype Connect™ i jak to działa?

  tłumaczenie maszynowe

  WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

  Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA10557