Pomoc Skype'a

  Jak zarządzać profilami SIP?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Niniejsze odpowiedzi na najczęstsze pytania zawierają instrukcje tworzenia profilu SIP, zmieniania jego nazwy i usuwania.

  Profil SIP to konto użytkownika SIP, które zawiera wszystkie dane konfiguracyjne i dane użytkownika usługi Skype Connect™.

  Jeśli twoja centrala PBX może obsłużyć więcej niż jeden profil SIP lub twoja firma ma kilka central PBX z obsługą SIP, możesz utworzyć wiele profilów SIP. Możesz skonfigurować wiele profilów SIP dostosowanych do konkretnych potrzeb firmy, tworząc osobne profile dla każdego działu, który go potrzebuje. Uzyskasz wtedy możliwość zarządzania elementami poszczególnych profilów SIP stosownie do potrzeb i budżetu danego działu firmy.

  Maksymalna liczba kanałów, których można używać jednocześnie, jest ograniczona do 300 na profil SIP.

  Tworzenie profilu SIP

  Utworzenie nowego profilu SIP jest łatwe. Wystarczy wykonać te czynności:

  1. Zaloguj się w narzędziu Skype Manager™.
  2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Funkcje.
  3. W menu po lewej kliknij pozycję Skype Connect.
  4. Kliknij pozycję Załóż profil SIP.
  5. W polu Wybierz nazwę profilu wprowadź nazwę nowego profilu.

   Wyświetlone szczegóły rejestracji profilu

  Hasło zostanie wysłane na zarejestrowany adres e-mail.

  Jeśli używasz rejestracji SIP, zwróć uwagę na poświadczenia profilu SIP. Możesz je w każdej chwili pobrać.

  Jeśli masz centralę PBX z obsługą SIP, która nie obsługuje rejestracji SIP, wybierz kartę Uwierzytelnianie IP, w wyświetlonych polach wprowadź publiczny adres IP i port UDP, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj. Zostaną wyświetlone dane wymagane do skonfigurowania centrali PBX (Skype Connect i adresy IP).


  Wybierz kolejno pozycje Skonfiguruj połączenia przychodzące i Przydziel doładowanie konta Skype u dołu ekranu, a następnie wykonaj instrukcje, aby skonfigurować preferowane ustawienia rozmów przychodzących i przydzielić środki na koncie Skype.

  Zmienianie nazwy profilu SIP

  Aby zmienić nazwę profilu SIP:

  1. Zaloguj się w narzędziu Skype Manager™.
  2. Kliknij kolejno pozycje Funkcje> Skype Connect i wybierz pozycję Wyświetl profil obok profilu SIP, którego nazwę chcesz zmienić.
  3. Kliknij w dowolnym miejscu wiersz Nazwa profilu.
  4. Kliknij w polu nazwy i wprowadź nową nazwę.
  5. Kliknij pozycję Zapisz.

  Usuwanie profilu SIP

  Zanim usuniesz profil SIP, weź pod uwagę następujące skutki jego usunięcia:

  • Wszystkie pozostałe środki na koncie Skype przydzielone do tego profilu SIP zostaną przypisane do stanu konta Skype Managera.
  • Numery Skype zostaną zwrócone do Skype Managera i mogą zostać ponownie przydzielone.
  • Historia rozmów zostanie utracona. Jeśli potrzebujesz zapisu historii rozmów, pobierz go, używając opcji raportowania przed usunięciem profilu SIP.

  Aby usunąć profil SIP:

  1. Zaloguj się w narzędziu Skype Manager™.
  2. Kliknij kolejno pozycje Funkcje> Skype Connect i wybierz pozycję Wyświetl profil obok profilu SIP, który chcesz usunąć.
  3. Kliknij pozycję Usuń ten profil.
  4. Kliknij pozycję Usuń, aby potwierdzić.

  Więcej informacji na temat Skype Connect zawierają nasze przewodniki użytkownika w formacie pdf:

  Aby uzyskać pomoc, możesz także odwiedzić witrynę społeczności Skype.