Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zaktualizować ustawienia Zapory systemu Windows (Windows Firewall) po ponownym zainstalowaniu lub uaktualnieniu Skype?

  Ponowne zainstalowanie lub uaktualnienie Skype może spowodować dezaktualizację ustawień firewalla, a to może poskutkować pogorszeniem jakości połączeń głosowych.

  Jeśli używasz Zapory systemu Windows (Windows Firewall), zaktualizuj jej ustawienia, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli nie używasz Zapory systemu Windows (Windows Firewall), upewnij się, że wyjątki są niedozwolone i że Skype nie jest umieszczony na żadnej liście wyjątków firewalla. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zajrzyj do dokumentacji oprogramowania firewalla.

  Dowiedz się więcej o Skype i firewallach.

  Aktualizowanie Zapory systemu Windows (Windows Firewall) w systemie Windows XP

  Aby zaktualizować Zaporę systemu Windows (Windows Firewall) w systemie Windows XP:

  1. Zamknij Skype.
  2. Kliknij kolejno pozycje Start > Panel sterowania (Control Panel), a następnie kliknij dwukrotnie aplet Zapora systemu Windows (Windows Firewall).
  3. Upewnij się, że pole wyboru Nie zezwalaj na wyjątki (Don’t allow exceptions) jest wyczyszczone.

  4. Wybierz kartę Wyjątki (Exceptions).
  5. Jeśli na liście Programy i usługi (Programs and Services) jest widoczna pozycja Skype, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń (Delete).

  6. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia, kliknij przycisk Tak (Yes).
  7. Kliknij przycisk OK.
  8. Zaloguj się w Skype. Kiedy Zapora systemu Windows (Windows Firewall) wyświetli pytanie, czy chcesz zablokować Skype, kliknij przycisk Odblokuj (Unblock).

  9. Wykonaj rozmowę testową

  Aktualizowanie Zapory systemu Windows (Windows Firewall) w systemach Windows Vista i Windows 7

  Aby zaktualizować Zaporę systemu Windows (Windows Firewall) w systemach Windows Vista i Windows 7:

  1. Zamknij Skype.
  2. Kliknij kolejno pozycje Start > Panel sterowania (Control Panel).
  3. W systemie Windows Vista: Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) i Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi (Windows Firewall with Advanced Security).
   W systemie Windows 7: Kliknij pozycję System i zabezpieczenia (System and Security). Kliknij pozycję Zapora systemu Windows (Windows Firewall) i przycisk Ustawienia zaawansowane (Advanced Settings).
  4. Zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Reguły przychodzące (Inbound Rules), a następnie wybierz polecenie Nowa reguła (New Rule), aby wyświetlić Kreatora nowej reguły przychodzącej (New Inbound Rule Wizard) w systemie Windows Vista lub Kreatora nowej reguły ruchu przychodzącego (New Inbound Rule Wizard) w systemie Windows 7.

  5. Zaznacz pozycję Program i kliknij przycisk Dalej (Next).
  6. Zaznacz pozycję Ta ścieżka programu (This program path) i kliknij przycisk Przeglądaj (Browse).
  7. Przejdź do poniższego folderu, zaznacz plik Skype.exe i kliknij przycisk Otwórz (Open).

   C:/Program Files/Skype/Phone/

  8. Kliknij przycisk Dalej, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na połączenie (Allow the connection) i kliknij przycisk Dalej (Next).
  9. Upewnij się, że pola wyboru Domena (Domain), Prywatne (Private) i Publiczne (Public) są zaznaczone, i kliknij przycisk Dalej (Next).
  10. W polu Nazwa (Name) wpisz Rules for Skype.
  11. Kliknij przycisk Zakończ (Finish). Nowa reguła ruchu przychodzącego pojawi się na liście reguł ruchu przychodzącego.

  12. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Reguły wychodzące (Outbound Rules) i wybierz polecenie Nowa reguła (New Rule), aby wyświetlić Kreatora nowej reguły wychodzącej (New Outbound Rule Wizard) w systemie Windows Vista lub Kreatora nowej reguły ruchu wychodzącego (New Outbound Rule Wizard) w systemie Windows 7.
  13. Powtórz kroki od 5 do 11, aby utworzyć nową regułę ruchu wychodzącego dla Skype.
  14. Ponownie uruchom komputer.
  15. Zaloguj się w Skype i przeprowadź rozmowę testową.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).