Strona główna Skype dla Linuksa

  Jak zarządzać ustawieniami prywatności w Skypie dla Linuksa?

  Ustawienia prywatności w Skypie dla Linuksa umożliwiają kontrolę nad tym, kto może się z Tobą kontaktować.

  Aby skonfigurować ustawienia prywatności:

  1. Kliknij pozycję  i wybierz pozycję Opcje > Prywatność.

   Opcje prywatności w Skypie dla Linuksa.

  2. Skonfiguruj ustawienia prywatności odpowiednio do potrzeb. Tabela poniżej opisuje te ustawienia bardziej szczegółowo.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

  Dowiedz się więcej o bezpiecznym korzystaniu ze Skype'a.

  Ustawienie Opis
  Przyjmuj rozmowy... Określ, czy chcesz przyjmować rozmowy od wszystkich użytkowników, czy tylko od autoryzowanych osób. Ustawienie statusu SkypeMe! powoduje, że zawsze będą akceptowane rozmowy od wszystkich użytkowników.
  Przyjmuj czaty od... Określ, czy chcesz przyjmować czaty od wszystkich użytkowników, czy tylko od autoryzowanych osób. Ustawienie statusu SkypeMe! powoduje, że zawsze będą akceptowane czaty od wszystkich użytkowników.
  Przechowuj historię czatu przez: Określ, jak długo chcesz przechowywać historię czatów. Twoja historia konwersacji jest przechowywana w chmurze Skype przez 30 dni, jednak w razie potrzeby możesz ustawić dłuższe przechowywanie historii czatów na komputerze.
  Pozwól na wyświetlanie mojego statusu w sieci

  W przypadku zainstalowania starszego przycisku Skype'a w witrynie internetowej będzie on wyświetlać Twój status. Użytkownicy mogą kliknąć przycisk i zadzwonić do Ciebie, nawet jeśli opcja przyjmowania rozmów od wszystkich nie jest aktywna.

  Ważne: Starsze przyciski Skype'a wyświetlające status Skype'a nie są już obsługiwane.

  Odwiedź nową stronę z przyciskami Skype'a, aby uzyskać własny przycisk dostosowany do potrzeb witryny internetowej lub aplikacji.

  Pozwól moim kontaktom widzieć liczbę posiadanych przeze mnie kontaktów Określ, czy osoby z listy kontaktów mają widzieć liczbę posiadanych przez Ciebie kontaktów (ich dane osobowe nie są ujawniane).
  Automatycznie odbieraj przychodzące rozmowy Określ, czy chcesz odbierać automatycznie wszystkie rozmowy przychodzące.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi