Strona główna Skype dla Maca

  Jak skonfigurować Skype'a do pracy z nowym zestawem słuchawkowym, mikrofonem lub głośnikami w Skypie dla Mac OS X?

  Ten artykuł jest także dostępny dla:

  Jeśli chcesz używać nowego zestawu słuchawkowego albo nowego mikrofonu i nowych głośników (dotyczy to też zestawów słuchawkowych USB, telefonów USB lub kilku kart dźwiękowych), możesz skonfigurować urządzenie, którego chcesz używać.

  1. W Skypie na pasku menu kliknij pozycję Skype > Preferencje, a następnie wybierz pozycję Audio/Wideo.


    
  2. Na liście rozwijanej wybierz odpowiednie urządzenia wejścia dźwięku (mikrofon), wyjścia (głośniki) oraz urządzenie, którego dźwięk ma sygnalizować nadejście połączenia w Skypie.
  3. Mów do mikrofonu i zobacz, czy wskaźnik głośności świeci. Jeżeli świeci, mikrofon działa prawidłowo.

       Domyślnie ustawienia mikrofonu są dostosowywane automatycznie. Możesz wyłączyć tę opcję, usuwając zaznaczenie pole wyboru. 

  1. Upewnij się, że urządzenie, którego chcesz używać jako kamery, jest wybrane na rozwijanej liście Kamera. Jeżeli tak jest, poniżej możesz zobaczyć obraz z kamery.
  2. Przeprowadź rozmowę testową, aby sprawdzić, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

  Więcej informacji na temat zmiany ustawień dźwięku można znaleźć w Przewodniku po ustawieniach dźwięku Skype.

  Dowiedz się więcej na temat sposobu używania zestawu słuchawkowego, mikrofonu i głośników ze Skype'em.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).