Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak skonfigurować Skype'a do pracy z nowym zestawem słuchawkowym, mikrofonem lub głośnikami w Skypie dla Mac OS X?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Ten artykuł jest także dostępny dla:

  Jeśli chcesz używać nowego zestawu słuchawkowego albo nowego mikrofonu i nowych głośników (dotyczy to też zestawów słuchawkowych USB, telefonów USB lub kilku kart dźwiękowych), możesz skonfigurować urządzenie, którego chcesz używać.

  1. W Skypie na pasku menu kliknij pozycję Skype > Preferencje, a następnie wybierz pozycję Audio/Wideo.


    
  2. Na liście rozwijanej wybierz odpowiednie urządzenia wejścia dźwięku (mikrofon), wyjścia (głośniki) oraz urządzenie, którego dźwięk ma sygnalizować nadejście połączenia w Skypie.
  3. Mów do mikrofonu i zobacz, czy wskaźnik głośności świeci. Jeżeli świeci, mikrofon działa prawidłowo.

       Domyślnie ustawienia mikrofonu są dostosowywane automatycznie. Możesz wyłączyć tę opcję, usuwając zaznaczenie pole wyboru. 

  1. Upewnij się, że urządzenie, którego chcesz używać jako kamery, jest wybrane na rozwijanej liście Kamera. Jeżeli tak jest, poniżej możesz zobaczyć obraz z kamery.
  2. Przeprowadź rozmowę testową, aby sprawdzić, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

  Więcej informacji na temat zmiany ustawień dźwięku można znaleźć w Przewodniku po ustawieniach dźwięku Skype.

  Dowiedz się więcej na temat sposobu używania zestawu słuchawkowego, mikrofonu i głośników ze Skype'em.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi