Pomoc Windows Desktop

Jak zarządzać pakietami minut na rozmowy z USA?

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje dotyczące dodawania pakietów minut na rozmowy z USA do profilu SIP, zmieniania pakietów minut na rozmowy z USA, anulowania pakietów minut na rozmowy z USA oraz przedłużania ważności pakietów minut na rozmowy z USA.

Jeżeli korzystasz ze Skype Connect™ i często dzwonisz do Stanów Zjednoczonych, możesz oszczędzać dzięki pakietom minut na rozmowy z USA przydzielanym do profilu SIP. Każdy z pakietów zawiera 5000 minut do wykorzystania na połączenia z numerami stacjonarnymi i komórkowymi w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli minuty z pakietu zostaną wyczerpane przed datą odnowienia pakietu, rozmowy do Stanów Zjednoczonych będą rozliczane ze środków na koncie Skype przypisanym do Skype Managera™ po standardowych stawkach za połączenia Skype Connect.

Koszt pakietów minut na rozmowy z USA jest pobierany bezpośrednio z konta Skype Managera, dlatego należy zapewnić odpowiednią ilość środków na koncie Skype Managera.

Ważne:Liczba wykorzystywanych pakietów minut na rozmowy z USA nie może przekroczyć liczby używanych kanałów.

Dodawanie pakietów minut na rozmowy z USA

Aby dodać pakiet minut na rozmowy z USA do profilu SIP:

 1. Zaloguj się w Skype Managerze.
 2. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
 3. W menu po lewej stronie kliknij przycisk Skype Connect.
 4. Przewiń do profilu SIP, do którego chcesz dodać pakiet minut na rozmowy z USA, i kliknij pozycję Pokaż profil.
 5. Kliknij Skonfiguruj pakiet minut na rozmowy z USA, a następnie kliknij opcję Dodaj pakiety minut na rozmowy z USA.
 6. Wpisz liczbę potrzebnych pakietów. Całkowity miesięczny koszt pakietów zostaje wyświetlony automatycznie.


   
 7. Kliknij przycisk Kup teraz. Pakiety zostały dodane do twojego profilu SIP.

Zmienianie pakietów minut na rozmowy z USA

W dowolnym momencie możesz zmienić liczbę pakietów minut na rozmowy z USA przydzielonych do twojego profilu SIP:

 1. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
 2. W menu po lewej stronie kliknij przycisk Skype Connect.
 3. Przewiń do profilu SIP, w którym chcesz zmienić pakiet minut na rozmowy z USA, i kliknij pozycję Pokaż profil obok nazwy profilu.
 4. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu zawierającym pakiety minut na rozmowy z USA aktualnie przypisane do twojego profilu SIP.

  Zauważ, że całkowity koszt wyświetlany w wierszu Rozmowy wychodzące zawiera zarówno koszt posiadanych pakietów minut na rozmowy z USA, jak również koszt kanałów Skype Connect.
   
 5. Kliknij Zmień pakiety minut na rozmowy z USA.
 6. Wpisz nową liczbę potrzebnych pakietów. Całkowity miesięczny koszt pakietów zostaje wyświetlony automatycznie.
 7. Kliknij przycisk Kup teraz. Nowa liczba pakietów została dodana do twojego profilu SIP. Wszystkie anulowane uprzednio pakiety i koszt zwrócony w saldo profilu SIP. Kwota zwracana w saldo profilu SIP jest obliczana następująco:

  Liczba niewykorzystanych minut / 5000 x cena zapłacona za pakiet minut w trakcie ostatniego zakupu

  Jeżeli na przykład pozostały 3000 niewykorzystanych minut i cena pakietu wynosiła 30 USD, w saldo profilu SIP zostanie zwrócona kwota 18 USD.

Anulowanie pakietów minut na rozmowy z USA

Pakiety minut na rozmowy z USA można anulować w dowolnym momencie.

 1. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
 2. W menu po lewej stronie kliknij przycisk Skype Connect.
 3. Przewiń do profilu SIP, w którym chcesz anulować pakiet minut na rozmowy z USA, i kliknij pozycję Pokaż profil obok nazwy profilu.
 4. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu zawierającym pakiety minut aktualnie przypisane do twojego profilu SIP.
 5. Kliknij Anuluj pakiety minut na rozmowy z USA . Wyświetlony zostaje komunikat z prośbą o potwierdzenie anulowania pakietu.
 6. Ponownie kliknij Anuluj pakiety minut na rozmowy z USA. Wyświetlona zostaje data wygaśnięcia anulowanych pakietów.

Przedłużanie ważności pakietów minut na rozmowy z USA

Możesz przedłużyć ważność każdego pakietu minut na rozmowy z USA aktualnie przypisanego do twojego profilu SIP, który wygasa w ciągu 30 dni:

 1. Kliknij przycisk Produkty na pasku narzędzi.
 2. W menu po lewej stronie kliknij przycisk Skype Connect.
 3. Przewiń do profilu SIP, w którym chcesz przedłużyć ważność pakietu minut na rozmowy z USA, i kliknij pozycję Pokaż profil obok nazwy profilu.
 4. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu zawierającym pakiety minut aktualnie przypisane do twojego profilu SIP.
 5. Kliknij przycisk Przedłuż. Wyświetlony zostaje komunikat z prośbą o potwierdzenie przedłużenia ważności pakietów minut na rozmowy z USA.
 6. Ponownie kliknij przycisk Przedłuż. Zostaje wyświetlona kolejna data płatności dla przedłużonych pakietów.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).