Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak płacić za pomocą usługi Sofortbanking?

  Usługa Sofortbanking umożliwia wykonywanie internetowych przelewów bankowych w celu płacenia za produkty Skype. Jeśli masz dostęp do usług bankowości internetowej w obsługiwanym banku, możesz od razu dokonywać płatności przez Sofortbanking — nie musisz się rejestrować ani zakładać konta.

  Usługa Sofortbanking jest dostępna w Belgii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie.

  Sprawdź, czy Twój bank obsługuje system Sofortbanking*.

  *Firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn zewnętrznych.

  Dokonywanie płatności za pośrednictwem usługi Sofortbanking

  Za pomocą usługi Sofortbanking można łatwo płacić za produkty Skype'a:

  1. Zaloguj się do konta Skype i wybierz produkt Skype'a, który chcesz kupić.
  2. Wpisz imię i nazwisko oraz adres do rozliczeń. Jeśli Twoje dane zostały już wstępnie wypełnione, upewnij się, że są aktualne. Kliknij przycisk Dalej.

   Chcesz zmienić adres do rozliczeń? Dowiedz się jak.
  3. Jeśli masz już skonfigurowaną inną metodę płatności, musisz ją zmienić na usługę Sofortbanking. Kliknij pozycję Zmień w sekcji Metoda płatności po prawej stronie ekranu.
  4. Wybierz ikonę Sofortbanking i kliknij pozycję Dalej. Zostanie wyświetlone potwierdzenie zamówienia wraz z kwotą do zapłacenia.
  5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona „Zakończ płatność” zawierająca szczegółowe informacje na temat sposobu płacenia przez Sofortbanking.
  6. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony formularz bezpiecznych płatności Sofortbanking.
  7. Z listy rozwijanej Kraj wybierz swój kraj, a następnie podaj kod swojego banku w polu Numer banku i oddziału i kliknij przycisk Dalej.
  8. Wprowadź dane logowania do banku i kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do Skype'a i wyświetlić potwierdzenie płatności.

  Płatności za produkty Skype'a za pomocą usługi Sofortbanking są oferowane przez naszego dostawcę usług płatniczych, firmę GlobalCollect, i jest to jedna z wielu metod płatności.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).