Pomoc Windows Desktop

Co to są klawisze dostępu i jak używać ich w programie Skype na pulpicie?

Skróty klawiaturowe to określone kombinacje dwóch lub większej liczby klawiszy klawiatury. Ułatwiają one i przyspieszają korzystanie z poleceń, które normalnie są dostępne przez menu. Przy użyciu skrótów klawiaturowych można między innymi szybko zamknąć Skype'a, przesłać plik i skopiować tekst.

Aby ułatwić korzystanie w programie Skype dla pulpitu Windows, można włączyć klawisze dostępu, gdy chcesz wykonać następujące czynności:

 • Odbierz rozmowę
 • Odbierz rozmowę z wideo
 • Ignoruj rozmowę
 • Zakończ rozmowę
 • Zrób zdjęcie w czasie rozmowy wideo
 • Uaktywnij Skype'a
 • Szukaj znajomych w Skypie
 • Wycisz mikrofon
 • Przełącz wyciszenie (naciśnij, aby rozmawiać)
 • Przełącz widok

Aby włączyć i dostosować skróty klawiszowe:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Przejdź do obszaru Narzędzia > Opcje...
 3. Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Klawisze dostępu.


 4. Zaznacz pole wyboru Włącz skróty klawiaturowe.
 5. Zaznacz czynności, dla których chcesz włączyć skróty klawiszowe.  Kliknij opcję Zmień wybrany skrót, jeżeli chcesz zmienić skrót domyślny. Wprowadź nowy skrót i kliknij przycisk OK.


 6. Kliknij przycisk Zapisz. Możesz już oszczędzać czas dzięki skrótom klawiszowym.


Kombinacja klawiszy Czynność
Ctrl + I Otwarcie własnego profilu
Ctrl + , (Ctrl + przecinek) Otwarcie okna Ustawienia
Ctrl + H Otwarcie Pomocy w domyślnej przeglądarce
Ctrl + D Otwarcie głównej klawiatury numerycznej
Ctrl + N Rozpoczęcie nowej konwersacji
Ctrl + F Wyszukiwanie kontaktów i wiadomości
Ctrl + F4 Ukrycie konwersacji
Ctrl+ P Wyświetlenie profilu konwersacji
Ctrl + E Zakończenie rozmowy
Ctrl + M Wyciszanie mikrofonu
Strzałka w górę po wysłaniu wiadomości Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
Alt + 1 Przejście do ostatnio otwieranych elementów
Alt + 2 Przejście do kontaktów
Alt + 3 Przejście do botów
Ctrl + Shift + A Dodanie osób do konwersacji
Ctrl + Shift + F Wysłanie pliku
Ctrl + Shift + U Oznaczenie jako nieprzeczytanej
Ctrl + Shift + H Przełączenie statusu aktywnej rozmowy (zawieszenie/wznowienie)
Ctrl + Shift + R Rozpoczynanie rozmowy wideo
Ctrl + Alt + R Rozpoczynanie rozmowy głosowej

W poniższej liście skrótów użyto konwencji nazewnictwa firmy Apple dotyczącej klawiszy modyfikujących. Elementy menu zawierają symbole klawiszy modyfikujących, a nie ich pełne nazwy. Klawiatura komputera Mac może na danym klawiszu modyfikującym mieć symbol lub nawet konkretną nazwę. Poniżej znajduje się lista symboli z odpowiadającymi im nazwami klawiszy modyfikujących:

 • ⌘ (klawisz Command) — klawisz Command może też mieć na klawiaturze symbol firmy Apple Symbol firmy Apple.
 • ⎇ (klawisz Opcja) — klawisz Opcja może też mieć na klawiaturze oznaczenie „Alt”.
 • ⇧ (klawisz Shift)
 • ⌃ (klawisz Control)
 • ⏎ (klawisz Return)
 • ↑ (klawisz Strzałka w górę)
 • ↓ (klawisz Strzałka w dół)
 • → (klawisz Strzałka w prawo)
 • ← (klawisz Strzałka w lewo)

Skróty globalne

Kombinacja klawiszy Czynność
[Command]+[1] Wyświetlenie głównego okna Skype'a
[Command]+[2] Wyświetlenie klawiatury numerycznej
[Command]+[3] Wyświetlenie monitora kontaktów
[Command]+[N] Otwarcie nowej konwersacji
[Command]+[W] Zamknięcie bieżącej konwersacji, bieżącego profilu lub bieżącego wyszukiwania
[Command]+[Shift]+[W] Zamknięcie okna Skype'a
[Command]+[Shift]+[I] Edycja profilu
[Command]+[Opcja]+[F] Wyszukiwanie kontaktów i wiadomości
[Command]+[Control]+[F] Włączenie trybu pełnoekranowego
[Command]+[Shift]+[O] Skype Home
[Command]+[Shift]+[C] Kontakty
[Command]+[Y] Historia

Skróty dotyczące wyszukiwania

Kombinacja klawiszy Czynność
Strzałka w dół Wybór następnego elementu w menu podpowiedzi
Strzałka w górę Wybór poprzedniego elementu w menu podpowiedzi
[Command]+[Strzałka w dół] Przejście do następnej sekcji menu podpowiedzi
[Command]+[Strzałka w górę] Przejście do poprzedniej sekcji menu podpowiedzi

Skróty dotyczące kontaktów

Kombinacja klawiszy Czynność
[Command]+[Opcja]+[4] Wyświetlenie kontaktów jako listy
[Command]+[Opcja]+[5] Wyświetlenie kontaktów jako obrazków
Return Rozpoczęcie konwersacji z wybranymi kontaktami
[Opcja]+[Return] Rozpoczęcie rozmowy z wybranymi kontaktami
Delete Usunięcie wybranych kontaktów lub usunięcie ich z bieżącej listy

Skróty dotyczące konwersacji

Kombinacja klawiszy Czynność
Return Wysłanie wiadomości wpisanej w polu wprowadzania
[Opcja]+[Return] Wstawienie nowego wiersza w polu wprowadzania
Escape Wyczyszczenie pola wprowadzania
[Command]+[Shift]+[E] Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
Strzałka w górę Edycja ostatnio wysłanej wiadomości (jeśli pole wprowadzania jest puste)
[Command]+[+] Powiększenie rozmiaru tekstu
[Command]+[0] Użycie tekstu normalnej wielkości
[Command]+[-] Zmniejszenie rozmiaru tekstu
[Command]+[F] Otwarcie paska Znajdź
[Command]+[G] Wyszukiwanie następnego wystąpienia
[Command]+[Shift]+[G] Wyszukiwanie poprzedniego wystąpienia
[Command]+[Shift]+[S] Wysłanie SMS-a
[Command]+[Shift]+[F] Wysłanie plików
[Command]+[Shift]+[U] Oznaczenie konwersacji jako nieprzeczytanej
[Command]+[Shift]+[A] Dodanie osób do konwersacji
[Command]+[I] Wyświetlenie profilu kontaktu (w konwersacji dwustronnej)
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w prawo] Następna konwersacja na pasku bocznym
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w lewo] Poprzednia konwersacja na pasku bocznym

Skróty dotyczące rozmowy

Kombinacja klawiszy Czynność
[Command]+[Shift]+[H] Zakończenie rozmowy
[Command]+[Shift]+[M] Wyciszenie mikrofonu
[Command]+[Shift]+[R] Zainicjowanie rozmowy lub odebranie rozmowy przychodzącej jako głosowej
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w górę] Zwiększenie głośności
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w dół] Zmniejszenie głośności
[Command]+[Opcja]+[Control]+[Strzałka w górę] Przejście do trybu Naciśnij i mów (należy puścić klawisze, aby wyciszyć mikrofon)
[Command]+[2] Wyświetlenie klawiatury numerycznej

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).