Pomoc Mac

Jakie skróty klawiaturowe są dostępne w Skypie dla Mac OS X?

Skróty klawiaturowe to określone kombinacje dwóch lub większej liczby klawiszy klawiatury. Ułatwiają one i przyspieszają korzystanie z poleceń, które normalnie są dostępne przez menu. Przy użyciu skrótów klawiaturowych można między innymi szybko zamknąć Skype'a, przesłać plik i skopiować tekst.

Ten artykuł z często zadawanymi pytaniami zawiera listę skrótów stosowanych w Skypie dla Maca. Skype obsługuje wszystkie standardowe skróty klawiaturowe systemu Mac OS X. Ponieważ Skype reaguje w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje, niektóre obsługiwane skróty klawiaturowe, na przykład kombinacja Command+Q służąca do zamykania aplikacji, nie są wymienione w tym artykule.

W poniższej liście skrótów użyto konwencji nazewnictwa firmy Apple dotyczącej klawiszy modyfikujących. Elementy menu zawierają symbole klawiszy modyfikujących, a nie ich pełne nazwy. Klawiatura komputera Mac może na danym klawiszu modyfikującym mieć symbol lub nawet konkretną nazwę. Poniżej znajduje się lista symboli z odpowiadającymi im nazwami klawiszy modyfikujących:

  • ⌘ (klawisz Command) — klawisz Command może też mieć na klawiaturze symbol firmy Apple Symbol firmy Apple.
  • ⎇ (klawisz Opcja) — klawisz Opcja może też mieć na klawiaturze oznaczenie „Alt”.
  • ⇧ (klawisz Shift)
  • ⌃ (klawisz Control)
  • ⏎ (klawisz Return)
  • ↑ (Klawisz Strzałka w górę)
  • ↓ (klawisz Strzałka w dół)
  • → (klawisz Strzałka w prawo)
  • ← (klawisz Strzałka w lewo)

Skróty globalne

Kombinacja klawiszy Czynność
[Command]+[1] Wyświetlenie głównego okna Skype'a
[Command]+[2] Wyświetlenie klawiatury numerycznej
[Command]+[3] Wyświetlenie monitora kontaktów
[Command]+[4] Wyświetlenie okna Skype WiFi
[Command]+[N] Otwarcie nowej konwersacji
[Command]+[W] Zamknięcie bieżącej konwersacji, bieżącego profilu lub bieżącego wyszukiwania
[Command]+[Shift]+[W] Zamknięcie okna Skype'a
[Command]+[Shift]+[I] Edycja profilu
[Command]+[Opcja]+[F] Wyszukiwanie kontaktów i wiadomości
[Command]+[Control]+[F] Włączenie trybu pełnoekranowego
[Command]+[Shift]+[O] Skype Home
[Command]+[Shift]+[C] Kontakty
[Command]+[Y] Historia

Skróty dotyczące wyszukiwania

Kombinacja klawiszy Czynność
Strzałka w dół Wybór następnego elementu w menu podpowiedzi
Strzałka w górę Wybór poprzedniego elementu w menu podpowiedzi
[Command]+[Strzałka w dół] Przejście do następnej sekcji menu podpowiedzi
[Command]+[Strzałka w górę] Przejście do poprzedniej sekcji menu podpowiedzi

Skróty dotyczące kontaktów

Kombinacja klawiszy Czynność
[Command]+[Opcja]+[4] Wyświetlenie kontaktów jako listy
[Command]+[Opcja]+[5] Wyświetlenie kontaktów jako obrazków
Return Rozpoczęcie konwersacji z wybranymi kontaktami
[Opcja]+[Return] Rozpoczęcie rozmowy z wybranymi kontaktami
Delete Usunięcie wybranych kontaktów lub usunięcie ich z bieżącej listy

Skróty dotyczące konwersacji

Kombinacja klawiszy Czynność
Enter Wysłanie wiadomości wpisanej w polu wprowadzania
[Opcja]+[Enter] Wstawienie nowego wiersza w polu wprowadzania
Escape Wyczyszczenie pola wprowadzania
[Command]+[Shift]+[E] Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
Strzałka w górę Edycja ostatnio wysłanej wiadomości (jeśli pole wprowadzania jest puste)
[Command]+[+] Powiększenie rozmiaru tekstu
[Command]+[0] Użycie tekstu normalnej wielkości
[Command]+[-] Zmniejszenie rozmiaru tekstu
[Command]+[F] Otwarcie paska Znajdź
[Command]+[G] Wyszukiwanie następnego wystąpienia
[Command]+[Shift]+[G] Wyszukiwanie poprzedniego wystąpienia
[Command]+[Shift]+[S] Wysłanie SMS-a
[Command]+[Shift]+[F] Wysłanie plików
[Command]+[Shift]+[U] Oznaczenie konwersacji jako nieprzeczytanej
[Command]+[Shift]+[A] Dodanie osób do konwersacji
[Command]+[I] Wyświetlenie profilu kontaktu (w konwersacji dwustronnej)
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w prawo] Następna konwersacja na pasku bocznym
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w lewo] Poprzednia konwersacja na pasku bocznym

Skróty dotyczące rozmowy

Kombinacja klawiszy Czynność
[Command]+[Shift]+[H] Zakończenie rozmowy
[Command]+[Shift]+[M] Wyciszenie mikrofonu
[Command]+[Shift]+[R] Zainicjowanie rozmowy lub odebranie rozmowy przychodzącej jako głosowej
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w górę] Zwiększenie głośności
[Command]+[Opcja]+[Strzałka w dół] Zmniejszenie głośności
[Command]+[Opcja]+[Control]+[Strzałka w górę] Przejście do trybu Naciśnij i mów (należy puścić klawisze, aby wyciszyć mikrofon)
[Command]+[2] Wyświetlenie klawiatury numerycznej

Dowiedz się więcej o edytowaniu skrótów klawiaturowych w Skypie dla Maca.

*Firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn zewnętrznych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ustawienia Skype'a" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Przewodniki wideo

Przyjazne przewodniki przedstawiające podstawy korzystania ze Skype'a

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie