Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Co zrobić, jeśli w czasie próby zalogowania się w Skypie dla komputerów z systemem Windows wyświetlany jest pusty niebieski ekran?

  Czasami przy próbie zalogowania się w Skypie dla komputerów z systemem Windows wyświetlany jest pusty niebieski ekran zawierający jedynie logo Skype'a. (Może też pojawić się pusty biały ekran w razie logowania się za pomocą konta Microsoft).

  Pusty niebieski ekran zawierający logo Skype'a

  W przypadku wystąpienia tego problemu najpierw należy się upewnić, że aplikacja jest uaktualniona do najnowszej wersji Skype'a.

  Jeśli zaktualizowanie Skype'a nie usuwa problemu, spróbuj rozwiązać go przez:

  Przed podjęciem dalszych działań:

  Spróbuj przywrócić ustawienia domyślne programu Internet Explorer. Możesz to łatwo zrobić, klikając link Resetuj ustawienia programu Internet Explorer na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft.

  Skype przejmuje ustawienia przeglądarki z programu Internet Explorer, dlatego należy zresetować ustawienia tego programu nawet w przypadku, gdy nie jest on przeglądarką domyślną.

  Jeśli program Internet Explorer został odinstalowany, należy zainstalować jego najnowszą wersję, aby przywrócić ustawienia domyślne.

  Jeśli to nie pomoże, usuń zawartość folderu tymczasowych plików internetowych, klikając link Rozwiąż ten problem na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft.

  Aby utworzyć skrót dla okna logowania Skype'a, wykonaj poniższe czynności*:

  1. Zamknij Skype'a. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Skype'a na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz opcję Zakończ.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie komputera i wybierz kolejno pozycje Nowy> Skrót.
  3. Wstaw następujący tekst w polu Wpisz lokalizację elementu:

  "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /legacylogin

  lub w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego:

  "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /legacylogin

  1. Kliknij przycisk Dalej.
  2. Podaj nazwę skrótu i kliknij przycisk Zakończ.
  3. Kliknij dwukrotnie ten skrót i zaloguj się, korzystając ze swojej nazwy użytkownika Skype'a i hasła.

  *Powyższe instrukcje nie mają zastosowania w przypadku logowania się w Skypie za pomocą konta Microsoft lub Facebook.

  Aby umożliwić oczyszczenie plików logowania na komputerze, należy pobrać i uruchomić (dwukrotnym kliknięciem) plik Login Cleanup. Pobierając i uruchamiając to narzędzie, akceptujesz związaną z nim Umowę licencyjną użytkownika.

  Pobierz plik LoginCleanup

  Aby uruchomić plik LoginCleanup:
  1. Kliknij przycisk Pobierz znajdujący się powyżej.
  2. Kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym pobierania.
  3. W otwartym folderze kliknij dwukrotnie plik LoginCleanup.
  4. Pojawi się ostrzeżenie systemu Windows dotyczące zabezpieczeń. Kliknij przycisk Uruchom.
  5. Plik LoginCleanup zostanie uruchomiony, zamknie Skype'a i uruchomi go ponownie.
  6. Poczekaj na ponowne uruchomienie Skype'a, a następnie ponownie spróbuj się zalogować.

  Sprawdź wszystkie kroki podane w tym wpisie w społeczności Skype. Jeśli po wypróbowaniu tej procedury ze społeczności problem będzie się powtarzać, oto co można zrobić:

  1. Utwórz plik dziennika.
  2. Zarejestruj się w społeczności (jeśli nie zostało to jeszcze zrobione).
  3. Utwórz nowy temat i dołącz do wpisu plik dziennika.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).