Strona główna Skype dla Androida

  Wysyłanie wiadomości wideo i zarządzanie nimi w Skypie dla Androida

  W Skypie dla telefonów i tabletów z Androidem masz jeszcze więcej możliwości kontaktowania się ze znajomymi — możesz im na przykład wysyłać wiadomości wideo. Możesz nagrać krótki film, edytować go, jeśli chcesz, i wysłać do osób ze swoich kontaktów.

  Następujące pytania i odpowiedzi ułatwią konfigurację wiadomości wideo w Skypie dla Androida:


  Co jest potrzebne, aby wysyłać wiadomości wideo?

  Aby wysyłać wiadomości wideo, musisz korzystać ze Skype'a dla Androida na urządzeniu z kamerą.


  Jak nagrywać i wysyłać wiadomości wideo?

  Nagrywanie wiadomości wideo za pomocą Skype'a dla Androida jest łatwe:


  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Możesz rozpocząć nagrywanie wiadomości wideo na dwa sposoby.
   • Naciśnij przestawny przycisk czynności na karcie Ostatnio.
   • Z poziomu karty Kontakty .
  3. Zostanie otwarty ekran nagrywania. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij czerwony przycisk nagrywania.

   Po rozpoczęciu nagrywania wiadomości wideo przycisk zmieni kolor na biały.

   Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij go ponownie. Możesz nagrać do trzech minut wideo.

   Przed nagraniem wiadomości wideo lub w trakcie nagrywania możesz:
   • Nacisnąć , aby przełączyć się pomiędzy przednią i tylną kamerą.
   • Nacisnąć , aby anulować wiadomość wideo;
   • Nacisnąć , aby zastosować do wiadomości wideo zabawny filtr.
  4. Po zakończeniu nagrywania zostanie wyświetlony następujący ekran:   a) Aby odtworzyć wiadomość wideo, naciśnij ikonę odtwarzania .
   b) Jeśli wiadomość wideo spełnia Twoje oczekiwania, naciśnij przycisk Wyślij.
   c) Jeśli chcesz ponownie nagrać wiadomość, naciśnij ikonę kosza , a następnie wybierz pozycję Nagraj ponownie lub Anuluj wiadomość wideo.
  5. Gdy wyślesz wiadomość wideo, zostanie ona wyświetlona w oknie czatu. Aby wyświetlić wiadomość wideo w oknie czatu, naciśnij ikonę odtwarzania.


  Czy mogę wysłać wiadomość wideo do grupy?

  Tak. Aby wysłać wiadomość wideo do już utworzonej grupy, wybierz grupę w obszarze Ostatnie, a następnie w celu wysłania wiadomości wideo wykonaj te same czynności, które opisano powyżej. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej tworzenia grupy, zapoznaj się z artykułem na temat rozpoczynania czatu grupowego.

  Czy mogę wysłać wiadomość wideo do znajomego, który ma status Niepodłączony?

  Tak, w tym celu wykonaj powyższe czynności. Gdy kontakt zaloguje się w Skypie, wiadomość wideo pojawi się w obszarze ostatnich konwersacji.

  Jak obejrzeć otrzymane wiadomości wideo?

  Wszystkie otrzymane wiadomości wideo można znaleźć w obszarze Ostatnie. Naciśnij konwersację oznaczoną jako otrzymana wiadomość wideo. Zostanie otwarte okno czatu. Naciśnij miniaturę wiadomości wideo, aby ją odtworzyć.

  Zapisana wiadomość wideo znajduje się w galerii zdjęć urządzenia.

  Jak zapisywać wiadomości wideo?

  Masz nagraną lub odebraną wiadomość wideo, którą chcesz zachować? Aby zapisać wiadomość wideo, naciśnij i przytrzymaj nagranie, a następnie wybierz pozycję Zapisz w galerii.  Jak usunąć wiadomości wideo?

  Możesz usunąć wiadomość wideo po jej wysłaniu. Aby wykonać poniższe czynności, musisz prowadzić aktywną konwersację:

  Aby usunąć wiadomość wideo:

  1. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość wideo, którą chcesz usunąć.
  2. Wybierz pozycję Usuń.

  3. Wiadomość wideo zostanie usunięta z konwersacji. W miejscu usuniętej wiadomości wideo pojawi się potwierdzenie Ta wiadomość została usunięta.

  Dlaczego otrzymuję komunikat „Ta wiadomość wideo nie jest już dostępna”?

  Czy komunikat „Ta wiadomość wideo nie jest już dostępna” jest wyświetlany podczas próby wyświetlenia lub zapisania wiadomości wideo? Dzieje się tak, ponieważ nie jest już możliwe odtwarzania starszych wiadomości wideo.

  Aby nie stracić ważnych wiadomości, które chcesz zachować, zapisz je jak najszybciej.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).