Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak utworzyć i wysłać pliki dziennika?

  Przedstawiciel Działu Obsługi Klienta Skype'a może poprosić o utworzenie i przesłanie plików dziennika, które pomogą mu rozwiązać twoje problemy ze Skype'em.

  Pliki dziennika są szyfrowane, tak więc dostęp do nich ma tylko pomoc techniczna Skype'a. Zgodnie Zasadami ochrony danych osobowych Skype'a zawierają one pewne dane osobowe, ale nie ma w nich danych rozmów na czacie ani połączeń głosowych i wideo.

  Uruchamiając Skype'a z włączoną funkcją zapisywania dziennika, upewnij się, że masz najnowszą wersję Skype'a.

  Aby włączyć tworzenie dzienników:

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Pobierz i rozpakuj pliki rejestru związane z zapisywaniem dziennika:
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik zip, wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie, kliknij przycisk OK, aby rozpakować plik, a następnie przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
  4. Uruchom plik logging-on.reg, aby skonfigurować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
  5. Uruchom Skype'a ponownie i odtwórz problem.

  Aby wysłać pliki dziennika:

  Skype tworzy pliki dziennika w swoim folderze danych aplikacji. Lokalizacja tego folderu różni się w zależności od wersji systemu Windows. Aby go znaleźć, otwórz Eksplorator plików i wpisz %appdata% w pasku adresu.

  Format nazw plików dziennika to debug-<yyyymmdd>-.log

  Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami Działu Obsługi Klienta Skype'a.

  Masz problemy z instalacją?

  Instalator Skype'a dla pulpitu Windows również tworzy plik dziennika instalacji, który można dołączyć do zgłoszenia problemu z instalacją. Aby uruchomić instalatora z włączoną funkcją zapisywania dziennika:

  • Przejdź do folderu zawierającego plik wykonywalny instalatora.
  • Uruchom instalatora, określając opcję zapisywania dziennika SkypeSetup.exe /log

  Instalator utworzy w bieżącym folderze plik dziennika pod nazwą „install-.log” z sygnaturą czasową wskazującą, kiedy rozpoczęła się instalacja.

  Diagnostyka DirectX

  Narzędzie diagnostyczne DirectX umożliwia przegląd konfiguracji sprzętu w systemie oraz sprawdzenie wersji sterowników urządzeń. Informacje te są często potrzebne podczas diagnozowania poważnych problemów związanych z dźwiękiem/wideo. Aby utworzyć plik diagnostyczny DirectX:

  1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R na klawiaturze.
  2. W oknie Uruchamianie wpisz dxdiag i naciśnij klawisz Enter.
  3. Kliknij pozycję Zapisz wszystkie informacje.
  4. Po wyświetleniu okna dialogowego Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, i kliknij pozycję Zapisz.

  Wyłączanie zapisywania dziennika

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
  3. Uruchom plik logging-off.reg, aby wykasować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
  4. Uruchom Skype'a.

  Włączanie zapisywania dziennika

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
  3. Utwórz katalog o nazwie „Logs”.
  4. Uruchom ponownie Skype'a:

  Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

  Odtwórz problem. Skype utworzy w folderze ~/.Skype/Logs plik dziennika o nazwie „skype_”.

  Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

  Wyłączanie zapisywania dziennika

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
  3. Opcjonalnie zarchiwizuj w innym katalogu wszelkie istniejące pliki dziennika.
  4. Usuń katalog Logs z całą jego zawartością.
  5. Uruchom ponownie Skype'a:
  1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Skype First Aid. Pobierając i uruchamiając to narzędzie, akceptujesz związaną z nim Umowę licencyjną użytkownika.
  2. Włącz zapisywanie dziennika, zaznaczając pole Active Skype Logs (Aktywne dzienniki Skype'a) w narzędziu Skype First Aid:

  3. Uruchom ponownie Skype'a, aby włączyć proces zapisywania dziennika.
  4. Odtwórz problem, a następnie zamknij Skype'a.
  5. W oknie narzędzia Skype First Aid naciśnij przycisk „Generate Bug Report Archive” (Generuj raport dotyczący błędu).
  6. Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.
  1. Zainstaluj aplikację Centrum Xbox Insider.
  2. Uruchom aplikację Skype.
  3. Wybierz przycisk menu przycisk menu kontrolera xbox one, a następnie wybierz opcję Ustawienia i włącz tworzenie dzienników.
  4. Zamknij i uruchom ponownie aplikację Skype.
  5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Nexus z logo Xbox na górze kontrolera, aby wywołać menu zasilania, a następnie wybierz opcję Zgłoś problem.

  Jeśli problemy będą się powtarzać, możesz zadać pytanie w naszej społeczności.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).