Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Dlaczego podczas próby uruchomienia Skype'a występuje błąd krytyczny (KERNEL32.dll)?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Jeśli próbujesz uruchomić jedną z najnowszych wersji Skype'a w systemie Windows XP, może zostać wyświetlony błąd „Nie można uzyskać adresu procedury dla elementu GetLogicalProcessorInformation (KERNEL32.dll)”. Jeśli wystąpił ten błąd, to znaczy, że dana instalacja systemu Windows XPˆnie korzysta z najnowszego dodatku Service Pack (SP3) firmy Microsoft.

  Aby rozwiązać ten problem, pobierz dodatek SP3 dla systemu Windows XP.

  Najłatwiej można to zrobić, włączając Aktualizacje automatyczne w systemie Windows.

  Dodatek SP3 można także zainstalować, korzystając z usługi Windows Update na stronie internetowej systemu Windows.

  Po zaktualizowaniu systemu Windows XP do wersji z dodatkiem SP3 Skype będzie uruchamiany normalnie.

  Uwaga: W przypadku korzystania z 64-bitowej wersji systemu Windows XP nie ma dodatku SP3 — najnowszym dodatkiem Service Pack dla 64-bitowej wersji systemu Windows XP jest SP2. Procedura aktualizacji systemu przy użyciu dodatku SP2 jest taka sama jak przedstawiona powyżej.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi