Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie w celach analitycznych oraz w celu dostarczania spersonalizowanej zawartości i reklam. Dowiedz się więcej

Pomoc Windows Desktop

Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową i wideo

Jeśli masz problemy z wideo podczas rozmowy przez Skype'a i nie rozwiązało ich wykonanie czynności opisanych w artykule dotyczącym rozwiązywania problemów z połączeniem, możesz sprawdzić kilka rzeczy, aby upewnić się, że kamera internetowa działa poprawnie.

Przed wykonaniem podanych poniżej czynności rozwiązywania problemów upewnij się, że przebywasz w pomieszczeniu z odpowiednim oświetleniem (złe oświetlenie może sprawić, że obraz wideo będzie za ciemny i nie będzie widoczny dla osób, do których dzwonisz).

Ponadto jeśli używasz kamery internetowej podłączanej do komputera przez port USB, Twój obraz wideo może nie być najlepszej jakości (lub kamera może w ogóle nie działać), ponieważ używasz innych urządzeń USB. Przeciążony port USB może spowodować uznanie przez komputer, że kamera jest używana przez inny program, nawet jeśli tak nie jest. Spróbuj odłączyć pozostałe urządzenia USB lub podłączyć kamerę internetową do innego portu USB. Jeśli kamera internetowa jest podłączona do koncentratora USB, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do portu USB w komputerze i sprawdź, czy to pomogło.

Czy kamera internetowa poprawnie współdziała ze Skype'em?

Aby upewnić się, że kamera internetowa poprawnie współdziała ze Skype'em:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia > Opcje.

Pozycja Opcje wybrana z menu rozwijanego wyświetlonego po kliknięciu pozycji Narzędzia na pasku menu.

 1. W obszarze Ogólne wybierz pozycję Ustawienia wideo. Jeśli masz podłączoną kamerę internetową, w oknie powinien być widoczny obraz na żywo z miejsca, w które jest skierowana. Jeśli jest wyświetlany strumień wideo, kamera internetowa działa poprawnie.

  Obraz na żywo wyświetlony po wybraniu pozycji Ustawienia wideo.

  Jeśli obraz wideo na żywo nie jest wyświetlany, kamera internetowa nie współdziała poprawnie ze Skype'em. Dopóki nie uporasz się z tym problemem, nie będziesz mieć możliwości wysyłania obrazu wideo podczas rozmowy wideo. Jest to najprawdopodobniej spowodowane problemem ze sterownikami kamery internetowej lub tym, że sterowniki kamery nie są ładowane.
   

 2. W razie potrzeby kliknij pozycję Ustawienia kamerki, aby dostosować ustawienia rejestrowania wideo, takie jak oświetlenie, jasność i kontrast.

Czy Skype używa właściwej kamery?

Jeśli używasz kilku kamer (na przykład kamery w laptopie i osobnej kamery USB), możesz łatwo przełączać się między nimi:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Wybierz osobę z listy kontaktów, rozpocznij rozmowę przez Skype'a, a następnie kliknij ikonę jakości rozmowy Ikona jakości rozmowy w oknie rozmowy.

Ikona jakości rozmowy wybrana w oknie konwersacji.

 1. Kliknij kartę Kamera, a następnie wybierz odpowiednią kamerę internetową z menu rozwijanego Wybierz kamerę, z której chcesz skorzystać.
  Jeśli na liście rozwijanej nie ma kamery, z której chcesz korzystać, ponownie zainstaluj najnowsze sterowniki urządzenia z witryny internetowej producenta.

Zintegrowana kamera wybrana z menu rozwijanego Wybierz kamerę, z której chcesz skorzystać.

Czy inna aplikacja używa kamery internetowej?

Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z kamery internetowej. Dotyczy to m.in. oprogramowania do edycji wideo, oprogramowania kamery wirtualnej, komunikatorów internetowych i przeglądarek (takich jak Internet Explorer).

Ponadto jeśli kamera nie jest zintegrowana z komputerem, spróbuj podłączyć ją do innego gniazda USB lub odłączyć inne urządzenia, które nie są używane, ale korzystają z tego samego gniazda USB co kamera. Jeśli próbujesz zmienić kamerę w trakcie rozmowy i pojawia się komunikat o błędzie, spróbuj zakończyć rozmowę, zmienić kamerę i ponownie rozpocząć rozmowę.

Następnie sprawdź, czy Skype widzi Twoją kamerę internetową i może z niej korzystać.

Czy występuje problem ze sterownikami kamery internetowej?

Sprawdź, czy kamera internetowa jest widoczna na liście w Menedżerze urządzeń.

 1. W zależności od wersji systemu Windows:
 • Windows 7. Kliknij przycisk systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania. Upewnij się, że w prawym górnym rogu jest wybrana pozycja Kategoria obok pozycji Widok według. Kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk. W obszarze Urządzenia i drukarki wybierz pozycję Menedżer urządzeń. Kliknij małą strzałkę obok pozycji Urządzenia do obrazowania.
 • Windows Vista. Otwórz menu Start i wybierz pozycję Panel sterowania. Otwórz element System i konserwacja i kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 • Windows XP. Otwórz menu Start i wybierz pozycję Panel sterowania. Otwórz element System i na karcie Sprzęt kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 1. Sprawdź, czy kamera internetowa znajduje się na liście w obszarze Urządzenia do obrazowania.

Przykład kamery internetowej znajdującej się na liście w obszarze Urządzenia do obrazowania.

Jeśli kamery nie ma na liście lub jeśli jest wyświetlony znak zapytania albo wykrzyknik, ponownie zainstaluj jej sterowniki.

Czy sterowniki kamery internetowej są ładowane?

Aby umożliwić ładowanie sterowników kamery internetowej, musisz zmienić ustawienia uruchamiania Skype'a:

 1. Wyloguj się ze Skype'a, klikając pozycję Skype > Wyloguj na pasku menu.
 2. W oknie Witaj w Skypie wyczyść pole wyboru Automatycznie zaloguj mnie przy starcie Skype'a.

Pole wyboru Automatycznie zaloguj mnie przy starcie Skype'a.

 1. Ponownie uruchom komputer.

Zaloguj się w Skypie i nawiąż rozmowę wideo.

Czy używasz starej wersji programu DirectX?

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu Microsoft DirectX. W przypadku systemów Windows Vista i Windows 7 najnowszą wersję programu DirectX można uzyskać przez zaktualizowanie systemu Windows za pomocą najnowszych dodatków Service Pack i aktualizacji. W przypadku systemu Windows XP program można pobrać stąd.

Przed wykonaniem podanych poniżej czynności rozwiązywania problemów upewnij się, że przebywasz w pomieszczeniu z odpowiednim oświetleniem (złe oświetlenie może sprawić, że obraz wideo będzie za ciemny i nie będzie widoczny dla osób, do których dzwonisz).

Ponadto jeśli używasz kamery internetowej podłączanej do komputera przez port USB, Twój obraz wideo może nie być najlepszej jakości (lub kamera może w ogóle nie działać), ponieważ używasz innych urządzeń USB. Przeciążony port USB może spowodować uznanie przez komputer, że kamera jest używana przez inny program, nawet jeśli tak nie jest. Spróbuj odłączyć pozostałe urządzenia USB lub podłączyć kamerę internetową do innego portu USB. Jeśli kamera internetowa jest podłączona do koncentratora USB, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do portu USB w komputerze i sprawdź, czy to pomogło.

Teraz sprawdź, czy ustawienia kamery internetowej w Skypie są poprawne.

 1. Przy otwartym Skypie przesuń kursor do prawego górnego rogu ekranu lub szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, aby wyświetlić pasek paneli funkcji.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Uprawnienia
  .
 4. Sprawdź ustawienia w obszarze Kamera. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, przesuń suwak, aby ją włączyć.

 5. Następnie sprawdź, czy program Skype używa właściwej kamery. Przy uruchomionym Skypie przesuń kursor do prawego górnego rogu ekranu lub szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, aby wyświetlić pasek paneli funkcji.
 6. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 7. Naciśnij lub kliknij pozycję Opcje.

 8. Z listy rozwijanej Kamera wybierz tę, która ma być używana. Jeśli używasz wbudowanej kamery urządzenia, powinna to być opcja Kamera zintegrowana. Jeśli kamera rejestruje obraz wideo, zostanie on wyświetlony.

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zadziała, możesz upewnić się, że kamera działa, za pomocą aplikacji Aparat systemu Windows RT:

 1. Na ekranie startowym wpisz „aparat” i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz pozycję Zezwalaj, aby zezwolić komputerowi na korzystanie z kamery.
 3. Sprawdź, czy na ekranie pojawia się obraz. Jeśli nie, kamera może nie działać poprawnie. Skontaktuj się z jej producentem.
 4. Zamknij aplikację Aparat, naciskając kombinację klawiszy Alt+F4 na klawiaturze, lub szybko przesuń od góry ekranu w dół (na urządzeniu z ekranem dotykowym).
   

Przed wykonaniem podanych poniżej czynności rozwiązywania problemów upewnij się, że przebywasz w pomieszczeniu z odpowiednim oświetleniem (złe oświetlenie może sprawić, że obraz wideo będzie za ciemny i nie będzie widoczny dla osób, do których dzwonisz).

Ponadto jeśli używasz kamery internetowej podłączanej do komputera przez port USB, Twój obraz wideo może nie być najlepszej jakości (lub kamera może w ogóle nie działać), ponieważ używasz innych urządzeń USB. Przeciążony port USB może spowodować uznanie przez komputer, że kamera jest używana przez inny program, nawet jeśli tak nie jest. Spróbuj odłączyć pozostałe urządzenia USB lub podłączyć kamerę internetową do innego portu USB. Jeśli kamera internetowa jest podłączona do koncentratora USB, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do portu USB w komputerze i sprawdź, czy to pomogło.

Teraz sprawdź, czy kamera internetowa poprawnie współdziała ze Skype'em:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Na pasku menu kliknij pozycję Skype > Preferencje, a następnie wybierz pozycję Audio/Wideo.
 3. Jeśli jest wybrana właściwa kamera internetowa, to w obszarze preferencji Audio/Wideo powinien być widoczny przesyłany z niej obraz na żywo. Jeśli jest wyświetlany obraz na żywo, kamera internetowa działa poprawnie.

  Obraz na żywo z kamery w oknie Audio/Wideo

  Jeśli obraz wideo nie jest wyświetlany, kamera internetowa nie współdziała poprawnie ze Skype'em. Dopóki nie uporasz się z tym problemem, nie będziesz mieć możliwości wysyłania obrazu wideo podczas rozmowy wideo. W rozwiązaniu tego problemu mogą pomóc te porady.
 4. Jeśli do komputera jest podłączonych kilka kamer internetowych, możesz wybrać inną kamerę z listy rozwijanej Kamera.
 5. Jeśli to wymagane, przetestuj swój Mikrofon i Głośniki podczas wyświetlania tego ekranu.
 6. Na koniec zamknij okno.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Dlaczego nasza odpowiedź nie pomogła ci?

Nie rozwiązała mojego problemu
Była zagmatwana/zbyt długa
Była nie na temat
Inny powód

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne: Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Dziękujemy za przekazanie opinii!

Dziękujemy za przekazanie opinii! Dziękujemy za przekazanie opinii! Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, szukaj odpowiedzi na swoje pytanie w witrynie naszej społeczności lub zadaj je tam. Odwiedź witrynę społecznościową

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Problemy z rozmowami i wideo” udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie