Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Dlaczego została naliczona określona cena za rozmowę?

  Opłaty za połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi są naliczane według stawki za minutę. Opłaty za połączenia z telefonami stacjonarnymi w ponad 30 krajach są naliczane według stawki globalnej z uwzględnieniem wszystkich wymaganych podatków.

  Opłaty są naliczane za każde połączenie trwające dłużej niż 1 sekundę, nawet jeśli zostanie ono przerwane z jakiegokolwiek powodu — na przykład wyczerpania się środków na koncie, przekroczenia liczby minut uwzględnionych w abonamencie lub zerwania połączenia internetowego.

  Jeśli uważasz, że opłata została naliczona bezzasadnie, skontaktuj się z pomocą techniczną Skype, podając dokładną datę i godzinę połączenia.

  Niekiedy opłata może zostać naliczona nawet w przypadku nieodebranych połączeń. Mimo że zdajemy sobie sprawę z tego problemu, niestety nie mamy na to wpływu. Poprosiliśmy operatorów, których to dotyczy, o usunięcie usterek technicznych, aby ten problem został rozwiązany jak najszybciej.

  Niewielka opłata za ustanowienie połączenia obowiązuje w przypadku wszystkich odebranych i trwających ponad 1 sekundę połączeń z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi nawiązywanych przy użyciu środków na koncie Skype.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).