Pomoc Skype'a

  Czy w Skypie jest stosowane szyfrowanie?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Wszystkie połączenia głosowe i wideo, operacje transferu plików oraz wiadomości przesyłane między użytkownikami Skype'a są szyfrowane. Zapewnia to ochronę przed potencjalnym podsłuchem ze strony niebezpiecznych użytkowników.

  Podczas dzwonienia przez Skype'a na telefony komórkowe i stacjonarne część rozmowy, która jest prowadzona w sieci publicznej (zwykłej sieci telefonicznej), nie jest zaszyfrowana.

  Jeśli na przykład w rozmowach grupowych bierze udział dwóch użytkowników Skype'a i jeden użytkownik publicznej sieci telefonicznej, część rozmowy prowadzona w sieci publicznej nie jest szyfrowana, natomiast rozmowa między użytkownikami Skype'a jest zaszyfrowana.

  Wiadomości są szyfrowane za pomocą protokołu TLS (Transport-Level Security) podczas przesyłania między klientem Skype'a a usługą czatu w naszej chmurze albo za pomocą protokołu AES (Advanced Encryption Standard) podczas przesyłania bezpośrednio między dwoma klientami Skype'a. Większość wiadomości jest przesyłanych przy użyciu obu metod, ale w przyszłości będą one przesyłane tylko za pośrednictwem naszej chmury w celu zapewnienia optymalnej obsługi użytkowników.

  Wiadomości głosowe są szyfrowane po dostarczeniu do ciebie. Jednak pod odsłuchaniu wiadomości głosowej zostaje ona przesłana z naszych serwerów na twój komputer lokalny, gdzie zostaje zapisana w pliku niezaszyfrowanym.

  W Skypie jest stosowany algorytm AES (Advanced Encryption Standard*), określany także jako Rijndael, który jest używany przez rząd Stanów Zjednoczonych do ochrony informacji poufnych. Od pewnego czasu Skype używa silnego szyfrowania 256-bitowego. Klucze publiczne użytkowników uzyskują certyfikat RSA serwera Skype'a (1536- lub 2048-bitowy) w momencie logowania.

  *Firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn zewnętrznych.

  Aby uzyskać więcej informacji o szyfrowaniu, odwiedź Centrum zabezpieczeń.